Thùng dầu bao nhiêu lít, chất gì?

 
Một thùng dầu - đơn vị quốc tế?

 

            
1046. TRÊN thị trường thế giới, một thùng dầu là bao nhiêu lít. Dầu thô khác với dầu ở VN như thế nào? Chênh lệch giá là bao nhiêu? Lê Minh Nguyện (Bạc Liêu).


            Thùng dầu: Đơn vị quốc tế để cho thể tích dầu
1 thùng = 158,97 lít. Từ này dùng để dịch chữ barrel trong tiếng Anh, tiếng Pháp là barril, 1 tấn dầu bằng 7 thùng.


             Dầu thô là một hỗn hợp phức tạp có nhiều Hydro Carbon khác nhau và một ít hợp chất của Oxygen, Lưu huỳnh và Nitrogen. Thành phần của dầu ? mỗi mỏ đều khác nhau nhưng tựu trung là các Hydro Cacbon họ Alkan (34-69%), các Hydro Carbon họ Napten (7-38%) và một ít Hydro Carbon thơm (12- 47%).

 
             Dầu thô sau khi qua những công đoạn "tinh luyện" thì cho ra các sản phẩm như dầu oil (GO), dầu diesel (DO), dầu Fuel oil (FO), dầu hôi, dầu bôi trơn, mỡ bôi trơn, sáp, nhựa đường, cốc dầu hỏa, xăng...


             Dầu gas oil (thông thương gọi là dầu ga-dzoan) là phân đoạn của quá trình chưng cất dầu thô được thu hồi ? độ sôi trong khoảng 200-3000C, tỷ trọng 0,85-0,88.

 
             Từ gas oil ban đầu để chỉ khí sinh ra qua quá trình cracking, dầu này dùng để thắp sáng. Công dụng này ngày nay rất giới hạn.

 
              Dầu Fuel oil (FO, dầu ma zút): Có hai loại chính: dầu FO nhẹ có độ sôi 200-3000C, tỷ trọng 0,88-0,92.


              Dầu FO nặng có độ sôi lớn hơn 3200C và tỷ trọng 0,92-1,0 hay cao hơn. Độ nhớt của dầu FO rất cao và thay đổi trong phạm vi rộng từ 250-7.000 đơn vị Red-Wood chuẩn, trong khi đó độ nhớt của dầu đo chỉ là 40-70 đơn vị.


              Dầu FO có thể đem chưng cất trong chân không để cho dầu bôi trơn, sáp hay nhựa đường và dầu DO tùy theo loại dầu thô ban đầu. Dầu hôi: Có tỷ trọng khoảng 0,78-0,83, phạm vi độ sôi 160-2800C, nó là sản phẩm của quá trình chưng cất dầu thô. Ngoài công dụng thắp sáng, người ta còn dùng dầu hôi để chạy máy kéo.

 
(Nguồn:  http://ttvnol.com/f_69/1005115.ttvn )

Comments