Norwegian Nouns

Throughout the lessons, we will use Bokmål Norwegian nouns are inflected or declined in definiteness (indefinite/definite)   and number (singular/plural)

The declension of regular nouns depends on gender.

I.  Gender
Norwegian has 3 genders: Masculine, Feminine, Neuter
Bergen dialect has 2 genders: Common, Neuter

The Norwegian language has a three-gender system.  The three genders are masculine, feminine and neuter.  Noun genders are identified by the accompanying articles.  (See lessons in articles)

Norwegian has dialects and sometimes you will encounter a common gender which masculine and feminine nouns share. So, in this case there are two (2) genders only:  common gender and neuter


The three genders of the Norwegian language:
  1. Masculine 
  2. Feminine
  3. Neuter  (when noun is neither masculine nor feminine)
Examples of nouns in different genders:
Masculine Nouns:  gutt (boy), hund (dog), buss (bus), far (father)
Feminine Nouns: kvinne (woman), kone (wife), seng (bed)
Neuter Nouns:     hus (house), liv (life), barn (child), tre (tree)

II.  Singular

1.  Indefinite Noun 
     Article en, ei, et   (equivalent to article "a" or "an" in english)

EN article is used for masculine nouns.

Norwegian English
en gutt
 a boy
en bank
 a bank
en buss
 a bus
en billet
 a ticket

EI article is used for feminine nouns.

Norwegian
 English
 ei bok
 a book
 ei dør a door
 ei mor
 a mother
 ei sol
 a sun

ET article is sued for neuter nouns
 Norwegian English
 et hus
 a house
 et fly
 an airplane
 et brev
 a letter
 et barn
 a child

2.  Definite Noun 
     Article en, et (equivalent to article "the" in English). 
     It is formed by adding the suffix (example: -en, -et) at the end of a
     word


 Norwegian
 English
 gutten the boy
 bussen the bus
 huset the house
 flyet the airplane

As mentioned above, a common gender exists. Common gender nouns use "en" article also.  In short, "en" is shared by both feminine and masculine genders.

Definite Noun for common and feminine genders are created this way:
Example:

Common Gender
Feminine Gender
 English
 boken boka the book
 døren døra the door
 moren mora the mother
 solen sola the sun

III.  Plural

1.  Indefinite
Forming plural form of indefinite noun in Norwegian is quite easy. Simply add "er" or "r" at the end of a word for common gender (en) nouns and most neuter (et) nouns.

Just like in english, some words are formed in a different way.
Example:   far (father)    - fedre (fathers)
                mor (mother) - m
ødre 

Other words retain its root indefinite singular form
Example:  ting (thing)   - ting (things)
                øl (beer)      - øl (beers)
                barn (child)  -brød (breads)

(see table of nouns)

 Singular English Plural English
 en gutt
 a boy
 gutter
 boys
 et hus
 a house
 hus houses

2.  Definite
Definite plural is formed  by adding "ene" or "ne" at the end of a word.  

 EnglishIndefinite Singular
Definite
Singular
Indefinite
Plural
Definite Plural
 boy en gutt
 gutten gutter guttene
 door ei/en dør døra/døren dører dørene
 house et hus
 huset sus husene
Language Resource Center


VOCABULARY

TABLE OF NOUNS
  "en" words (masculine)
 EnglishIndefinite Singular
Definite Singular
Indefinite
Plural
Definite Plural
 bank en bank
 banken
 banker bankene
 ticket en billett
 billetten billetter billettene
 bus en buss
 bussen busser bussene
 city en by
 byen byer byene
 taxi en drosje
 drosjen
 drosjer drosjene
 father en far
 faren fedre fedrene
 vacation en ferie
 ferien ferier feriene
 party en fest
 festen fester festene
 fish en fisk
 fisken fisker fiskene
 fruit en frukt
 frukten frukter fruktene
 sweater en genser
 gensere genserne genserne
 boy en gutt
 gutten gutter guttene
 garden en hage
 hagen hager hagene
 dog en hund
 hunden hunder hundene
 cup en kopp
 koppen kopper koppene
 evening en kveld
 kvelden kvelder kveldene
 chicken en kylling
 kyllingen kyllinger kyllingene
 salmon en laks
 laksen lakser laksene
 doctor en lege
 legen
 leger legene
 lunch en lunsj
 lunsjen lunsjer lunsjene
 teacher en lærer læreren lærere lærerne
 food en mat
 maten mater matene
 mouth en munn
 munnen munner munnene
 neighbor en nabo
 naboen naboer naboene
 thing en ting
 tingen ting tingene
 road
 en vei
 veien veier veiene
 friend en venn
 vennen venner vennene

TABLE OF NOUNS (feminine "ei" and common gender "en")
 English Indefinite Singular
Definite Singular
(EN)
 Definite Singular
(EI)
 Indefinite Plural
 Definite Plural
 book ei bok
 boken boka bøker bøkene
 woman ei kvinne
 kvinnen kvinna kvinner kvinnene
 mother ei mor
 moren mora mødre mødrene
 bed ei seng
 sengen senga senger sengene
 night ei natt
 natten natta netter nettene
 sun ei sol
 solen sola soler solene
 sister ei søster søsteren søstera søstre søstrene
 aunt ei tante
 tanten tanta tanter tantene
 week ei uke
 uken uka uker ukene
 street ei gate
 gaten gata gater gatene
 foot ei fot
 foten fota føtter føttene
 weekend ei helg
 helgen helga helger helgene
 nose ei nese
 nesen nesa neser nesene
 niece ei niese
 niesen niesa nieser niesene
 tooth ei tann
 tannen tanna tenner tennene
 stair ei trapp
 trappen trappa trapper trappene
 accident ei ulykke ulykken ulykka ulykker ulykkene
 bay ei vik
 viken vika viker vikene
 island ei øy øyen øya øyer øyene
 season ei årstid årstiden årstida årstider årstidene
 toe ei tå tåen tåa tær tærne
 ham ei skinke
 skinken skinka skinker skinkene
 shirt ei skjorte
 skjorten skjorta skjorter skjortene
 forehead ei panne
 pannen panna panner pannene

TABLE OF NOUNS  "et" words (neuter)
 English Indefinite Singular
 Definite Singular
 Indefinite Plural
 Definite Plural
 child et barn
 barnet barn barna
 letter et brev
 brevet brev brevene
 table et bord
 bordet bord bordene
 bread et brød brødet brød brødene
 airplane et fly
 flyet fly flyene
 people et folk
 folket folk folkene
 house et hus
 huset hus husene
 knee et kne
 kneet knær knærne
 office et kontor
 kontoret kontor/kontorer kontorene
 course et kurs
 kurset kurs kursene
 life et liv
 livet liv livene
 light et lys
 lyset lys lysene
 name et navn
 navnet navn navnene
 problem et problem
 problemet problemer problemene
 room et rom
 rommet rom rommene
 mirror et speil
 speilet speil speilene
 place et sted
 stedet steder stedene
 train et tog
 toget tog togene
 tree et tre
 treet trær trærne
 water et vann
 vannet vann vannenePrevious          1  2  3  4  5  6  7  8             Next

Subpages (1): Pronouns
Comments