Transitie Lier‎ > ‎

Wat is transitie?

Transitie in het kort

Hoofd hart en handen samen.

De bevolkingsaangroei (9 miljard mensen in 2050), de eindigheid van fossiele brandstoffen zoals o.a. olie en gas, en het almaar moeilijker opdelven ervan, samen met de eindigheid van andere hulpbronnen van de aarde en de klimaatopwarming met alle milieurampen en klimaatvluchtelingen die dit met zich zal meebrengen, vragen ons dringend om een anders omgaan met een aantal zaken, ook in ons eigen dagelijks leven.

De huidige groei-economie is niet vol te houden.  Het is een dood spoor dat zeker de afgelopen decennia in een razendsnel tempo veel milieuverwoestingen en sociale wantoestanden in arme landen, maar ook hierbij ons heeft veroorzaakt.  Het is een fabel dat de groei-economie de kloof tussen arm en rijk dicht.  Het omgekeerde is waar.

De ontwikkeling van onze dagdagelijkse producten, vervoermiddelen en werktuigen is in extreem hoge mate van olie afhankelijk.  Toch gaan wij met deze olie zeer verspillend om.  We eten soms boontjes uit Kenia, terwijl dit een streekeigen produkt is ... maar die boontjes leggen veel weg af ... kostbare olie wordt hiervoor verbruikt ... maar ook CO2 wordt uitgestoten ... en dan krijgen we het verhaal van de klimaatopwarming.

Doordat gemakkelijk opdelfbare olie en gas almaar schaarser wordt zullen energieprijzen gaan stijgen.  Heel ons economisch systeem zal hierdoor getroffen worden.

Er staan ons zeer veel uitdagingen te wachten de komende jaren.  Wij zijn heel afhankelijk van deze fossiele brandstoffen en gecentraliseerde energievoorziening en de globalisering heeft geen oog voor de eigen lokale veerkracht. Onze eigen boeren verdienen hun boterham niet meer, waar is onze lokale industrie naartoe ?  Van welke mondiales worden wij alsmaar afhankelijker ?  In Columbia mogen boeren momenteel hun eigen zaden niet meer winnen, wat zij honderden jaren al deden; zij worden gedwongen genetisch gemanipuleerde zaden te kopen van internationale zaadhuizen zoals Monsanto.  Ten nadele van de biodiversiteit en van het welzijn en de lokale zelfredzaamheid van deze boeren .... zo gaat het ook bij ons ...

Heel onze aarde schreeuwt : klimaatopwarming en de gevolgen voor onszelf en kinderen en kleinkinderen en diens kinderen, verzuring van de oceanen als gevolg van deze CO2 uitstoot : oceanen die voor onze zuurstofproductie instaan !!

Transitie zoekt naar boeiende mogelijkheden, om minder olie-afhankelijk te worden, streeft naar samen-redzaamheid en wil de lokale initiatieven stimuleren om de lokale veerkracht te herstellen : duurzaamheid, ecologisch verantwoord handelen, sociale verbinding herstellen, zijn hierin centraal.

Transitie is geen doem verhaal, maar een bewust zoeken naar INTELLIGENTE EN AARDE SPARENDE OPLOSSINGEN die ZEER DRINGEND ZIJN !

Het is een positief verhaal van WETEN en VANUIT WETEN ANDERS GAAN LEVEN OM TE OVERLEVEN.

Ook de innerlijke transitie is hierbij belangrijk : de omschakeling van nietsontzienende hebzucht naar respectvolle dankbaarheid omwille van het "genoeg is rijkdom".

Transitie is een verhaal van ons allemaal samen : verandering moet nl. op verschillende vlakken tegelijk gebeuren : individueel - bedrijfsvlak - overheid.

Daarom is constructief en a-politiek gezamenlijk denken en handelen de enige uitweg.

Het herstel met de verbinding tussen mens en aarde, de aarde als onze eigen derde huid die we heel erg nodig hebben, waar we moeten van leven en waar we dus heel voorzichtig en respectvol moeten mee omspringen : de volgende generaties zullen ons hierop evalueren !


In transitiesteden zet de gemeenschap bewust stappen om de uitdagingen van klimaatsverandering en piekolie (betaalbare oliereserves raken uitgeput) het hoofd te kunnen bieden. Bewoners zetten samen alles in het werk om hun gemeenschap veerkrachtig te maken opdat ze schokken (bv. minder olie, stijging van de voedselprijzen) van de geglobaliseerde economie zou kunnen opvangen. Die samenwerking tussen bewoners gebeurt op een positieve, creatieve en vooral aanstekelijke manier waarbij iedereen zo veel mogelijk betrokken wordt. Meer concreet kan dit betekenen: fruit- en notenbomen aanplanten, workshops organiseren om allerlei vaardigheden aan te leren, mensen informeren op een interactieve manier waarbij mensen uit dezelfde buurt elkaar ook beter leren kennen, gewoon leuke dingen doen samen, ongebruikte ruimtes voor gemeenschapsgebruik organiseren, volkstuinen, samen minder energie verbruiken,…Wil je het allemaal eens rustig op papier lezen of ook anderen enthousiast maken, hier vind je de folder (pdf) van het Vlaamse Transitienetwerk. Het transitiehandboek kan je vinden op ons forum.
Uitgebreidere info en andere initiatieven in Vlaanderen:
Transitie Vlaanderen: http://www.transitie.be

Totnes
In Totnes, dat als eerste werd uitgeroepen tot Transition Town, komt het Transitieproces onder meer tot een Minder Energie Plan, de promotie van lokaal geproduceerde voeding en de uiting in een eigen lokale munt. Een samenwerking met LETS zou dan ook een mooie samenwerking kunnen vormen. volkstuinen. Ondertussen zijn er meer dan 170 dorpen en steden overal ter wereld mee op de kar gesprongen en nog veel meer bewoners overal ter wereld denken er aan om in hun gemeenschap een transitie-initiatief in gang te zetten. Wij kunnen deze prachtige voorbeelden alleen maar volgen!
Internationaal Transitie Netwerk: http://transitiontowns.org/
Blog van de stichter: http://transitionculture.org/
Transition Town Totnes: http://totnes.transitionnetwork.org

Transitie bij ons
Wij zijn een nog maar pas ontstane groep, een groeiende groep! Wij hebben een visie en deze willen we tot werkelijkheid brengen met jullie hulp! Wij willen van ons gemeenten transitiesteden maken. De bedoeling is om op termijn alle bewoners te betrekken en transitie te creëren in iedere wijk. Je bent geïnteresseerd of betrokken in Transitie én je woont in onze rand of droomt ervan voor je eigen plek? Dan ben je hier aan het juiste adres! We bieden je zo veel mogelijk informatie aan, maar geven je ook de kans om jouw bijdrage te leveren.


Comments