Transitie Lier‎ > ‎

Transitie gaat over

… verandering

De wereld is in verandering (is altijd in verandering geweest). De veerkracht van de aarde heeft zijn grens bereikt. Steeds meer mensen worden zich daarvan bewust. Mensen praten hier niet alleen over, ze steken de koppen bij elkaar én de handen uit de mouwen. Het eerste transitie-experiment begon in Totnes 2006. Ondertussen zijn er wereldwijd meer dan 1000 erkende initiatieven. … piekolie en olie-afhankelijkheid

Er wordt veel gepraat over de opwarming van de aarde. Maar zelden valt het woord piekolie. In 2006 werd de oliepiek reeds bereikt. Sindsdien is men niet meer in staat om dezelfde hoeveelheid olie op te pompen en wordt gemakkelijk oppompbare olie almaar schaarser en in de toekomst dus duurder. Ondertussen blijft de vraag naar olie nog steeds groeien… Onze oliereserves raken alsmaar sneller uitgeput. Hoe maken we de overgang naar een leven zonder (of ten minste veel minder) olie?… lokale veerkracht

We zijn afhankelijk van een uiterst geraffineerd, complex en kwetsbaar distributienetwerk dat 100% afhankelijk is van olie. Van deze belasting willen we af, terug de vrijheid herwinnen in je buurt, dorp. Terug naar meer lokale economie, een gedecentraliseerde energievoorziening, meer delen door bestaande groepen te verbinden en meer bekendheid te geven (voedsel, energie, water, kleding, bouwmaterialen). 
link naar onze activiteiten… lerend netwerk

Wij moeten ons focussen op de wereld na ons... Dit zal enkel lukken door onze onderdrukte creativiteit te herontdekken en ze maximaal te ontwikkelen. Iedereen is creatief, vooral in samenwerking met andere creatievelingen. In de wereld van de creativiteit bestaan geen foute keuzes! Angst voor fouten onderdrukt de creatieve vrijheid... daarvoor hebben we elkaar nodig. Ook om de successen te vieren… wereldwijd verspreid

De wereld is ons huis. De mensen zijn onze buren. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Het heeft geen zin om iemand anders de schuld te geven. Integendeel, we kunnen veel van elkaar leren.  Verhalen van transitie-initiatieven over de hele wereld, als reactie op onzekere tijden met creativiteit, oplossingen en 'betrokken optimisme'. 


… toekomst en optimisme

Er is geen sprake van 'terug naar die goede oude tijd'. We kunnen leren van het verleden en het heden. Wat is er, waar willen we naartoe. 
Wat goed is moeten we behouden. Wat beter kan verbeteren. Wat onhoudbaar is (niet volhoudbaar) afbouwen en herbedenken. We kunnen kijken hoe onze voorouders de dingen deden en luisteren naar hun verhalen (dat het allemaal niet beter was). 


… groener eerlijker leuker

Het zou wel eens kunnen dat de toekomst na de olie er veel mooier uitziet. Stel je eens voor … Veel groen, ruimte, de rust, stilte, een warme gemeenschap …


… feest

Na elk succes (of minder succes) een feest. even stilstaan bij wat we samen gerealiseerd hebben, of wat er nog kan komen. Genieten van het leven en van elkaar …


… talenten

Elk in een groep heeft eigen talenten : theoretische kennis rond zaken en/of praktische kennis rond zaken.  Ieder is belangrijk in een samen-leving.  Luisteren naar mekaar, in verbindende communicatie, in wederzijds respect delen van mekaar's talenten en hierdoor mekaar optillen en samenredzamer worden.

… meer weten, meer lezen

transitienetwerk Vlaanderen
transition Network
(transitie wikipedia)

… meedoen

Comments