Transitie Lier‎ > ‎

Over ons

Transitie Lier LEEFT ...  en hoe ..

Wij komen elke 3de zondag van de maand samen in café De Refuge, Zimmerplein 12, Lier - vlak aan de Zimmertoren.

Transitie Lier is een open groep die hoopt actieve en gemotiveerde mensen aan te trekken om in Lier samen dingen op gang te brengen, zodat Lier klaar is voor de uitdagingen van de toekomst waar we met zijn allen voor staan. 

We willen van Lier een KLIMAATVRIENDELIJKE stad maken, die lokaal veerkrachtig genoeg is om de nieuwe uitdagingen op vlak van energie en economie in de toekomst aan te gaan.  Bevolkingsgroei, eindige fossiele brandstoffen en andere hulpstoffen van de aarde, samen met de hele klimaatproblematiek en milieuvervuiling ROEPEN ONS DAAR ZEER DRINGEND TOE.

Daarover bestaat geen enkele discussie meer.

Economie kan tegelijkertijd én sociaal eerlijk zijn en ecologisch verantwoord.  Het is een positief verhaal van nieuwe mogelijkheden en van lokaal welzijn.

Op deze manier draagt een ecologisch verantwoorde economie bij tot de lokale veerkracht, zodat we niet meer totaal afhankelijk hoeven te zijn van politieke spelletjes en schokken van buitenaf.

Het installeren van lokale ecologische handelsinitiatieven zorgt ervoor dat het geld binnen de eigen gemeenschap blijft en dat lokale jobs geïnstalleerd worden.  Dit is mogelijk op diverse vlakken : van lokale voedselketen tot gedecentraliseerde energievoorziening.  (ook andere mogelijkheden zoals lokale kledingindustrie met lokale productie van grondstoffen).

Het draagt tevens bij tot een sociaal eerlijke samenleving die respectvol omgaat met de natuur en de natuurlijke hulpbronnen van deze aarde.  Zo zorgen we ervoor dat er een toekomst weggelegd blijft voor de toekomstige generaties.

Dit zijn onze kinderen, onze kleinkinderen en de kinderen van onze kleinkinderen.

We willen onze kop niet in het zand steken voor deze nieuwe uitdagingen maar deze creatief én intelligent aanpakken, hierbij doordacht gebruikmakend van alle nieuwe verantwoorde technologieën.  Dit kan zowel lowtech als hightech zijn.

De transitie beweging is boven al niet politiek gebonden.  We geloven wel in een verbindende communicatie met het lokale beleid, van welke kleur ook.  De toekomst van de aarde, het milieu en onze stad hangt af van constructief samenwerken op alle vlakken.  Dit is partijgrens-overschrijdend constructief denken.

Ieder zijn verantwoordelijkheid en deel hierin : burger - bedrijfswereld - politiek : een verhaal van samen geloven dat het anders kan en moet/moed om een toekomst te verzekeren voor onze aarde, hulpbronnen, natuur, mens en dier.

Een verhaal van samen in de goede richting evolueren ! 

Nu samen handelen, nu het nog kan, en voor de aarde het van ons overneemt en het oncontroleerbaar wordt.

Subpagina''s (1): blog
Comments