Tuindelen

Tuindelen is een onderdeel van de werkgroep Eten wat de stad schaft dit gebeurt in samen werking met Velt Vlaanderen
 Doelstellingen

 • Burgers met elkaar in contact brengen en samen dingen laten doen.
  • Een steentje bijdragen aan een duurzame (ecologische) samenleving.
  • Bewoners bewust maken dat zij zelf aan voedselvoorziening kunnen doen.
       • Bewoners aanzetten tot het telen van eigen groenten. Dit is een onderdeel van een gezonde gezondheid in de hand kan helpen.

Werkwijze

De bewoners van Lier die graag groenten willen kweken, beschikken niet altijd over de nodige grond. Langs de andere kant hebben sommigen een stuk grond of tuin waar ze niks mee doen, of dat ze niet kunnen onderhouden.
We willen deze mensen graag met elkaar in contact brengen. Zo kunnen buurtbewoners elkaar helpen en beter leren kennen en natuurlijk ook van de tuin en de opbrengst genieten!

 

Wat houdt deze in?
 • Verzamelen van gegevens.
 • Mee info-avonden organiseren.
 • Samenwerking met Velt, Stadspotters, gemeente, aanspreekpunt
 • Niet het aanspreekpunt van geschillen, individuele regelingen.
 • Verantwoordelijke per wijk

Belangrijk!

De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor vernieling en ongevallen. Het is belangrijk te beschikken over een familiale verzekering.

Ook in jullie buurt?

Meer info? transitielier@gmail.com Of 0471/43.23.37
Er wordt een in infomoment georganiseerd. Hiervan word je op de hoogte gebracht.

www.tuindelen.be


Ċ
Lier Transitie,
22 okt. 2012 07:43
Ċ
Lier Transitie,
22 okt. 2012 07:43
Comments