Dop je eigen boontjes

Algemeen : struikboontjes, staakboontjes, princesseboontjes, snijboontjes zijn warmteminnend en heel eenvoudig te telen 
Staakboontjes : kruipen omhoog langs een stok.  (takken die 2m hoog zijn of bamboestokken) 
Je maakt met die takken bvb een kapelletje : zet de 4 stokken een meter uit mekaar, in een vierkant en bind ze bovenaan samen; zo ontstaat er een wigwammetje met 4 stokken vervolgens trek je rond elk stok met je vinger een cirkel die 2-5cm diep is en verdeel hierin een 4-8 boontjes per stok. Je komt dus zo aan 16-32 plantjes per kapelletje. Als de grond droog is, is even nagieten altijd goed; in vochtige grond hoeft dit niet. DUS OP 1 M2 kan je al heel wat oogsten !  
Idem met snijboontjes ! O
pgelet, boontjes zijn vorstgevoelig; zet ze dus pas NA 10 mei.  vriezen ze toch af, dan kan je nog later herzaaien.
Boontjes hebben geen bemesting nodig, ze teren op de mestresten van vorig jaar.  Ze kunnen ook goed tegen droogte.
Kiemduur = 7-14 dagen
Je kan je boontjes voorkiemen door ze de nacht voor je gaat zaaien gewoon in water te leggen. Normaal is dit echter niet nodig.
Ziekten
Bonenvlieg : legt haar eitjes in de grond bij het zaad, de witte larven etn de kiemstengel en zaadlobben op; maar rond de tijd van 10 mei vliegt deze nog niet.
Zwarte bonenluizen : op het einde van de lente soms in dichte kolonies op de jonge scheuten/peulen die dan verschrompelen.  Even een plantensproeier erbij halen met daarin een mengsel van vloerzeep (D’Or bvb) en water en erop spuiten; deze vloerzeep tast de groenten niet aan maar de luizen wel.  (je kan dit ook doen bij je rozen).  (opgepast : geldt voor groene of bruine zeep maar dus geen dreft of zoiets gebruiken !)
Struikboontjes
dit worden lage struikjes; je zaait ze 5-10 cm in de rij (de wind moet er tussen kunnen waaien zodat regen vlug opdroogt en je geen schimmels krijgt) en 30 cm tussen de rijen laten.
Oogsten
struikboontjes : zaaien van midden mei tot eind juli –  oogsten van midden juli-midden oktober
struiksnijboontjes : zaaien van midden mei tot 1ste helft juni –  oogsten : van sept tot half oktober
staakboontjes :
snijboontjes : zaai : van midden mei tot 1ste helft juni  — oogst : half juli-eind sept
princes : zaai van half mei tot half juli — oogst : van aug tot 1ste helft okt
NIEUW ZAAD ZELF PRODUCEREN
Laat een aantal peulen aan de struik of staak hangen tot ze beginnen te verdrogen; oogst de gedroogde peulen en bewaar donker en droog
Nu heb je je nieuwe zaad en kan je vanaf midden mei weer aan de slag
DE REST : SMAKELIJK OPETEN !!! EN VOORAL FIER OP ZIJN !!!!
Heb je geen tuin ?
Deel er een met iemand of … probeer het eens in grote bloempotten — of een grote zak gevuld met goede grond (cfr linkeroever project !)
Comments