De waterproblematiek ten gevolge van de klimaatopwarming wordt steeds meer zichtbaar in ons dagelijkse leven. Droogte door te weinig neerslag of wateroverlast door hevige regenbuien. De meer extreme weersomstandigheden gaan ons steeds meer parten spelen.

Met ons project 'Stromend Lier' willen we de verschillende facetten van de waterproblematiek onder de aandacht brengen. Meer nog willen wij graag samen met u nadenken over mogelijke oplossingen en verbeteringen op lokaal vlak, in onze achtertuin de stad Lier.

Samen werken we aan een duurzame toekomst voor een leefbare stad!

Wil je mee werken/denken/helpen? Geef ons een seintje en dan houden we je op de hoogte van volgende bijeenkomsten!

Komende activiteiten

We vullen komende activiteiten hier aan. Ook andere interessante activiteiten (in de buurt) proberen we bij te houden in de agenda en mag je ons gerust laten weten.

Verder nog in aantocht: een workshopreeks van KlimaatContact, Klimaatcafé,...

Vanaf voorjaar 2023 zullen we tweemaandelijks een Klimaatcafé organiseren. Daarbij kunnen verschillende klimaatthema's aan bod komen, waar we samen antwoorden en oplossingen voor zoeken, misschien ook wel verder mee aan de slag kunnen.

Om alle boeiende thema's aan bod te laten komen en vragen of kwesties waar we mee worstelen, vragen we graag naar jullie input. Geef hier dus graag je vragen of ideeën door, dan selecteren we elke keer welke aan bod zal (of zullen) komen.

De juiste data en thema's van de Klimaatcafé's volgen nog.