Jednofázové a trojfázové transformátory 

 


Podřízené stránky (1): Elektromagnetická indukce