Aktuelle lenker


Aktuelle LenkerGeir Lahnstein egen nettside (kurs, konsulentoppdrag og utleie av villa i Spania):

Offentlige instanser:
- Stortinget

- Bokhylla (Nasjonalbiblioteket)
Helsetjensteaksjonen (Protestaksjon mot dagens system for helsetjenester, initiert av leger over hele landet)
Idebanken (Nettsted som har som mål å følge opp IA-avtalen med særskilt fokus på sykefravær. 
                  Idebanken er underlagt Arbeids- og velferdsdirektoratet))
KITH - Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren
Kunnskapssenteret (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten)
NIBR
NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, er et faglig uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet. 
              NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og fagskoleutdanning.)
- Norsk AkkrediteringNPE
NPE (Norsk PasientskadeErstatning)
NOVA 
- Rokkansenteret (Universitetet i Bergen)
SINTEF (Trondheim)
- STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale forskningsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse.)
- Utdanning.no (Fellesportal for utdanning i regi av Kunnskapsdepartementet)
VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk)

Organisasjoner:
- Econa (Interesseorganisasjon for økonomer)
- Ledernett (Nettutgaven av tidsskriftet Personal og ledelse.)
LO
NHO

Utdanningsinstitusjoner:

Konsulentfirmaer

Nasjonale fagtidsskrifter og søkemotorer:
BIBSYS (Informasjonstjenester til universitet, høyskoler, forskningsinstitutter og biblioteker.) 
Idunn (Nordens ledende database for fagtidsskrifter. Søkemuligheter i kvalitetssikret innhold på tvers av 49 ulike fagtidsskrifter.)
yngreleger.no (Digitalt tidsskrift for Yngre Legers Forening, YLF, opprettet 21.4.2016) 

Aviser, Radio, TV (Media):
SOL
- Uniforum (Universitetet i Oslo sin Nettavis)
Universitas (Landets største studentavis)
VG
 
Forlag:


Utenlandske tidsskrifter og forskningsinstanser:
APA (American Psychological Association)

Comments