Kursmoduler (NB! under utvikling)

MODULBASERT  MELLOMLEDERUTDANNING  PÅ  HØYSKOLE-/ UNIVERSITETSNIVÅ, PRAKTISK RETTET 
Et tilbud i samarbeid med Universitetet i Agder. 

Tidligere har vi arrangert vanlige åpne kurs på en eller to dager. Det vil vi fortsatt gjøre, men vi kan nå etter et gjennomført kurs på to dager tilby videre oppfølging med ytterligere et to dagers kurs. I mellomtiden vil man kunne innlevere en mindre innsendingsoppgave. Når dette er gjennomført, vil den enkelte kunne meldes opp til eksamen i det akutelle fag gjennom Høgskolen i Agder. Hver modul består av 5 studiepoeng og kan settes sammen til f.eks. 30 studiepoeng. Ved riktig valg av fag, vil dette da tilsammen kunne utgjøre en mellomlederutdanning på høgskolenivå. De enkelte moduler kan gjennomføres internt i den enkelte organisasjon, eller man kan oppnå det samme ved å følge våre åpne kurs/konferanser innenfor ledelsesfagene. 
For å kunne ta studier på høyskolenivå kreves godkjent studiekompetanse eller godkjent realkompetanse(etter individuell vurdering av relevant yrkeserfaring og praksis).

God organisering og god ledelse er en nøkkelfaktor for at virksomheten skal lykkes. Følgelig kan dette ikke overlates til tilfeldigheter. Viktige organisasjons- og ledelsesprinsipper kan læres, og bør læres på en målrettet og systematisk måte. Velfungerende organisasjoner er preget av et godt arbeidsmiljø med høy trivsel, åpenhet, trygghet og gjensidig mellommenneskelig respekt. Dette gir i neste omgang grunnlag for nødvendig læring og utvikling. Den gode leder er opptatt av å skape et godt og lærende arbeidsmiljø, med fokus på medarbeiderne som organisasjonens viktigste ressurs. Lederrolle og lederstil må ha som mål å skape gode samspills- og samarbeidsprosesser. Vi har tatt konsekvensen av dette og utviklet en rekke kurs innen organisasjons- og ledelsesfaget. Kursene er lagt opp med mindre og overkommelige eksamener, der godkjent eksamen som vist tilskrives med 5 studiepoeng pr. modul/kurs. 


Undersider (21): Vis alle
Comments