Jan Harald Kjærre

Jan Harald Kjærre

Curriculum Vitae

Navn:Jan Harald Kjærre, født 1958
Adresse:Gamle Mosvold vei 8
Postnr./-sted:4550 Farsund
Tlf.nr./fax:38 39 32 03 / 38 39 32 04
Mobil:90 09 84 60
Mobilfaks:94 08 57 92
E-mail:kjaerre@online.no   eller     jan.harald@klm-lahnstein.com


Utdanning:
 • Off. godkjent sykepleier 1981
 • Studiet i helse og sosialadministrasjon 1983
 • Studiet i offentlig adminstrasjon 1991
 • Barnevern i flerkulturelt perspektiv 2008

Yrkeserfaring:
 • Sykepleier psykiatrisk avdeling,Eg sykehus
 • Sykepleier kirurgisk og medisinsk avdeling, Farsund sykehus
 • Sykepleier offshore, Dolphin Services
 • Styrer Spindsheimen bolig og eldresenter, Farsund
 • Økonomisjef Farsund sykehus
 • Sosialsjef Farsund kommune
 • Direktør Solgården ferie og helsesenter, Spania
 • Daglig leder KLM-Lahnstein as
 • Prosjektleder Conrad Svendsens Senter
 • Ledende sykepleier natt Holmlia DPS
 • Adm.leder Cocoon Ressurssenter for barnevern og etnisitet
 • Egen næringsvirksomhet

Har dessuten arbeidet innen bl.a. rehabilitering, omsorgen for mennesker med psykisk utviklingshemning, ambulanse- tjeneste, brannvesen, m.m. 

Det meste av yrkeserfaringen har vært i ledende stillinger. 

Annet:
 • Leder av faggruppe for sykepleiere i kommunehelsetjenesten, Vest-Agder gjennom flere år
 • Ansattes representant i administrasjonsutvalg gjennom flere år, også aktiv i kommunens opplæringsutvalg
 • Deltatt i utviklingen av Vest-Agder Fylkeskommunes rusplan
 • Ledet kommuneplanarbeid innen feltet aldring
 • Medlem av forhandlingsutvalg i NSF, Vest-Agder
 • Ulike verv i frivillige organisasjoner, derav Røde Kors, Norsk Folkehjelp, m.m.
Comments