Hans A. Kielland Aanesen

Hans A. Kielland Aanesen


Curriculum Vitae

Navn:Hans A. Kielland Aanesen
E-mail hans@iti.as

Utdanning:
 • M.Sc Teknisk Kybernetikk ( Autonome Systemer ) 1977, NTNU
 • Bedriftsøkonom 1981, Handelhøyskolen BI
 • Diverse internasjonale datatekniske Kurs ( Operativsystemer og Programmering )

Yrkeserfaring:
 • Programmerer ( Assembly + Høynivå ): ABB, Valmet, Falken , Electrolux, Telenor mm
 • Systemutvikler og prosjektleder R&D, Logistikk & Lagerstyring, Service Management
 • Prosjektleder Service- og Utviklingsavdeling NEBB ( ABB Sveits)
 • Seksjonsleder Software R&D Valmet Automation ( Valmet Finland)
 • Økonomisjef / Systemsjef / Data-ansvarlig ( Falken Redningskorps )
 • IKT Rasjonaliseringskonsulent / Systemerer / Programmerer Electrolux  
 • Adm.dir IT & Process (ITP), IT & Integration(ITI), EPR-forum
 • Holdt div lederkurs Falken, IBM, ABB, Valmet, helseledelse HiBU, OASIS
 • Diverse Styrerepresentasjoner
 • Egen næringsvirksomhet

Utviklingsarbeid:
 • Utvikling av Prosesskontroll-systemer for Skip & Offshore ABB, Valmet
 • Utvikling av Samkjøringsløsninger for Energiforsyningen ABB, ITP
 • Utviklling av Kjøletekniske beregningssystemer Electrolux Wascator
 • Utvikling av Service management systemer Falken, Telenor, EPR-forum 
 • Veileder Diplomoppgaver NTNU

Spesielle erfaringsområder:
  IKT-løsninger som er basert på internasjonal standardisering innen området mellomvare-software med "åpne" løsninger og bruk av Web Services (UDDI,WSDL,SOAP) og Process Control Nettworking basert på modellering/abstraksjon (XML). De siste årene har jeg jobbet med IT strategi og prosjektledelse (System Integrasjon) innen:
 • Rasjonalisering/automatisering av arbeidsrutiner
 • ServicePortaler/Superportaler
 • Videokonferansesystemer
 • Bygningskontroll med Alarm & ENØK-systemer:
  •  FDV, Forvaltning Drift og Vedlikehold
  •  SD anlegg, Sentral Driftsovervåkning
  •  Smarthus Teknologi med måleravlesning og ENØK 
  •  ResQCom ( Nødnettets TETRA løsning )     
  Prosjektene har i det vesentligste dreid seg om WEB-baserte løsninger hvor det anvendes plattformuavhengige tynne Klienter og Server applikasjoner innenfor TJENESTEORIENTERT ARKITEKTUR (SOA).

De viktigste oppdragsgivere:
 • ABB
 • Intelli AS (Telenor)  
 • Enermet OY 
 • Telenor Connect AS  
 • Akershus Energiverk  
 • Oslo Enrergi 
 • IT & Process AS
 • Electrolux AB 
 • Falken AS
 • Multimedia Capital AS
 • CareTech AS (Papirbredden Innovasjon)
 • Høyskolen i Buskerud ( HiBU)
Comments