Geir Lahnstein


Curriculum Vitae

Navn:Geir Lahnstein, født i 1946
E-mail :geir@lahnstein.no

Utdanning:
 • Diplomøkonom 1969, Handelhøyskolen BI
 • Kurs ved Universitetet i Oslo

Yrkeserfaring:
 • Programmerer ved Universitet i Oslo
 • Systemutvikler og prosjektleder
 • Økonomisjef i Universitetsforlaget
 • Høyskolelektor ved Diakonhjemmets høyskolesenter
 • Systemkonsulent ved NKS
 • Fast gjesteforeleser i Lederutdanning for overleger, DnLF
 • Høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI
 • Omfattende kursvirksomhet i offentlig og privat sektor
 • Egen næringsvirksomhet

Utviklingsarbeid:
 • Utvikling av lederutdanning for helsepersonell, NKI
 • Utvikling lederutdanning for sykepleiere, NKS
 • Utviklling av lederutdanning for helse- og sosialpersonell, Diakonhjemmet
 • Utvikling av lederutdanning for helsepersonell, Handelshøyskolen BI

Annen virksomhet:
 • Deltager i etablering av Den norske dataforening
 • Deltager i etablering av Forum for databehandlling i helsesektoren
 • Etablering av Heltberg gymnas
 • Forfatter av 10 bøker
 • Forfatter av 8 studieguider ved BI
 • Forskjellige verv i politisk virksomhet og i frivillige organisasjoner
Comments