Moderne ledelse

Med utgangspunkt i dagens Internett-utfordringer med 

«SERVICES in YOUR HAND» vil organisasjons- og ledelsesfaget i fremtiden bli sterkt påvirket.


Faglige innspill (nyheter, debatt, forskning, teorier, begreper og modeller) innen fagfeltet «Organisasjon og Ledelse» vil i tiden fremover fortløpende bli oppdatert på denne nettsiden.  Et viktig fokus vil være skytjenester og sanntidsløsninger muliggjort med den nye teknologien (alle data tilgjengelig i din håndholdte mobiltelefon).  Konkret betyr det at kvalifiserte beslutninger kan tas av den enkelte medarbeider nærmere kunden (privat sektor) og nærmere brukeren/innbyggeren (offentlig sektor).  Det betyr at man for første gang virkelig kan realisere selvledelse i førstelinjetjenesten.  Inspirasjon er hentet fra Clayton Christensens fagbok (1997) «The Innovator´s Dilemma.», hvor han bl.a. benytter kodeordet «disrupsjon».  Disrupsjon betyr i praksis BRUDD med etablert og fastfrosset tradisjonell tenkning.  Det er behov for fullstendig reorientering og nytt tankeskifte.  Erfaringer og tidligere års forretningsmessig suksess er en hemmer og ulempe for morgendagens nødvendige utvikling og suksess.  Erfaringer og tidligere suksess retter blikket bakover.  Du kan ikke navigere etter kjølvannet!  

Det er fremtiden vi skal erobre. 


Trykk på knappen «Fagstoff fra Geir om ledelse», så spretter det opp en rekke aktuelle fagartikler knyttet til ledelse og medarbeiderskap, samarbeid, motivasjon, å jobbe mot felles mål osv.

Fagstoffet er gratis tilgjengelig for alle.  Er du interessert, så inviteres du til aktivt å følge med.  Har du synspunkter eller anbefalinger til fagstoff som bør være med, vennligst ta da kontakt med undertegnede: Geir Lahnstein, tlf. 907.87.377 eller på mail geir@lahnstein.no
    Her er scenariotenkning om vår nye digitale fremtid:"Services in your hand"
( Cloud Transformation : www.tGov.no
 )
Web-2.0 & eGov-2.0