Tin học‎ > ‎

Tin học lớp 6

Phần mềm học tập Tin học lớp 6

đăng 21:39 10-09-2010 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 00:23 13-10-2015 ]

Chương 2: chương trình Tin học lớp 6, học sinh học các phần mềm học tập, danh sách dưới đây là các phần mềm cần tải về trong chương trình.
  • Luyện tập chuột: Mouse Skill
  • Luyện gõ bàn phím với Mario
  • Quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời với Solar System 3D

Bài thực hành Tin 6-Tiết 57

đăng 19:03 30-03-2010 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 07:37 10-10-2010 ]


Bài thực hành Tin 6-Tiết 56

đăng 19:00 30-03-2010 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 07:37 10-10-2010 ]


Bài thực hành Tin 6-Tiết 50

đăng 17:09 08-03-2010 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 07:36 10-10-2010 ]


Bài thực hành Tin 6-Tiết 49

đăng 17:03 08-03-2010 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 07:35 10-10-2010 ]


Bài thực hành Tin 6 - Tiết 48

đăng 07:38 06-03-2010 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 07:34 10-10-2010 ]


Bài thực hành Tin 6 - Tiết 45

đăng 07:37 06-03-2010 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 07:34 10-10-2010 ]


Bài thực hành Tin 6 - Tiết 43

đăng 07:33 06-03-2010 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 07:33 10-10-2010 ]


Một tiết thực hành Tin học lớp 6

đăng 08:25 05-02-2010 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 06:52 10-10-2010 ]

Bài Thực hành Tin 6 - Tiết 40

đăng 14:46 18-01-2010 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 07:33 10-10-2010 ]


1-10 of 12