Tin học‎ > ‎

Tin học lớp 6

Phần mềm học tập Tin học lớp 6

đăng 21:39, 10 thg 9, 2010 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 00:23, 13 thg 10, 2015 ]

Chương 2: chương trình Tin học lớp 6, học sinh học các phần mềm học tập, danh sách dưới đây là các phần mềm cần tải về trong chương trình.
  • Luyện tập chuột: Mouse Skill
  • Luyện gõ bàn phím với Mario
  • Quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời với Solar System 3D

Bài thực hành Tin 6-Tiết 57

đăng 19:03, 30 thg 3, 2010 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 07:37, 10 thg 10, 2010 ]


Bài thực hành Tin 6-Tiết 56

đăng 19:00, 30 thg 3, 2010 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 07:37, 10 thg 10, 2010 ]


Bài thực hành Tin 6-Tiết 50

đăng 17:09, 8 thg 3, 2010 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 07:36, 10 thg 10, 2010 ]


Bài thực hành Tin 6-Tiết 49

đăng 17:03, 8 thg 3, 2010 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 07:35, 10 thg 10, 2010 ]


Bài thực hành Tin 6 - Tiết 48

đăng 07:38, 6 thg 3, 2010 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 07:34, 10 thg 10, 2010 ]


Bài thực hành Tin 6 - Tiết 45

đăng 07:37, 6 thg 3, 2010 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 07:34, 10 thg 10, 2010 ]


Bài thực hành Tin 6 - Tiết 43

đăng 07:33, 6 thg 3, 2010 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 07:33, 10 thg 10, 2010 ]


Một tiết thực hành Tin học lớp 6

đăng 08:25, 5 thg 2, 2010 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 06:52, 10 thg 10, 2010 ]

Bài Thực hành Tin 6 - Tiết 40

đăng 14:46, 18 thg 1, 2010 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 07:33, 10 thg 10, 2010 ]


1-10 of 12