CHÀO CÁC BẠN GHÉ THĂM

Bồi dưỡng Tin học

Cơ sở hoa lan Thanh Lan

Vị trí khách thăm

Thống kê khách thăm

Tin học‎ > ‎

Thi tiếng Anh Trên Internet

Kết quả thi IOE cấp tỉnh 2013-2014

đăng 21:33 03-04-2014 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 07:14 05-04-2014 ]


Thông báo Kết quả thi IOE cấp thành phố năm học 2013-2014

đăng 20:45 15-01-2014 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 01:35 20-01-2014 ]


Danh sách học sinh dự thi IOE cấp thành phố 2013-2014

đăng 19:52 07-01-2014 bởi ViCuong Doan


Thông báo thi tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2013-2014

đăng 05:51 29-09-2013 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 05:56 29-09-2013 ]

BTC cấp toàn quốc xin thông báo để các em có thể tham gia cuộc thi năm học mới :

1) Để chuẩn bị tốt cho cuộc thi IOE năm học 2013 - 2014 Tiểu ban Công nghệ sẽ tạm dừng phần "Vào thi"  từ ngày 9 - 8 -2013 đến ngày 11 - 8 - 2013 để nâng cấp.

 

2) Trang website sẽ mở lại để các em có thể tham gia vòng tự luyện từ ngày 12 - 8 - 2013.

 

3)  Với các em đã đăng ký thành viên từ năm học trước thì từ ngày 12 - 8 - 2013 khi các em đăng nhập, hệ thống sẽ cho phép các em thay đổi lại thông tin : Trường,  Lớp cho đúng với thông tin trường lớp hiện tại của các em.

Các em chỉ được thay đổi 1 lần duy nhất nên các em phải thay đổi cho đúng.  Việc thay đổi tên trường các em có thể thay đổi trong thời gian  từ vòng 1 đến vòng 15.

 

4) Với các em chưa đăng ký thành viên trên website : ioe.vn thì vào đọc kỹ phần Trợ giúp để đăng ký thành viên.

 

Lưu ý: Trong năm học 2013-2014, đối với các kì thi chính thức cấp quận huyện, cấp tỉnh thành phố, việc tạo mã số thi sẽ được BTC cấp toàn quốc có hướng dẫn riêng cho các Phòng GD-ĐT và Sở GD-ĐT thực hiện. Tất cả các thành viên dù đăng kí đối tượng giáo viên cũng không tạo được mã số thi.

  • Như vậy cuộc thi tiếng Anh trên Internet đến nay đã mở được 1 tháng rưỡi. Học sinh các lớp trường THCS Trần Phú Phan Thiết hãy nhanh chân, tích cực tham gia và vượt qua các vòng tự luyện với số điểm cao nhất để tham gia vòng thi cấp trường.

Danh sách học sinh THCS Trần Phú đạt giải IOE cấp tỉnh 2012-2013

đăng 01:46 19-03-2013 bởi ViCuong Doan

Stt

Số ID

Họ và tên

Ngày sinh

Khối

Điểm

Thời gian

Giải

Ghi chú

1

106633549

Vũ Bích

Chi

03/03/2001

6

1490

30'

Nhì

 

2

105710767

Châu Kim

Toả

06/04/2000

7

1540

30'

Nhì

 

3

86794392

Trần Nguyên Diệu

Trân

05/11/1998

9

1450

30'

Nhì

Dự thi cấp Quốc Gia

4

104637047

Nguyễn Kim

Vy

21/03/1998

9

1250

30'

Ba

Dự thi cấp Quốc Gia

5

104649251

Nguyễn Dương Nhật

Tiên

22/11/1998

9

1210

30'

Ba

Dự thi cấp Quốc Gia

Danh sách học sinh dự thi IOE cấp quốc gia 2013

đăng 01:23 19-03-2013 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 01:29 19-03-2013 ]

    UBND TỈNH BÌNH THUẬN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

        Số: 386 /QĐ-SGD&ĐT

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                Bình Thuận, ngày 13 tháng 3  năm 2013

                    

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập đội tuyển dự thi cấp toàn quốc cuộc thi tiếng Anh

trên Internet năm học 2012 - 2013

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN 


          Căn cứ Quyết định số 57/2012/QĐ−UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ công văn số 7141/BGDĐT-GDTrH, ngày 25/10/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2012 – 2013;

          Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập đội tuyển dự thi cấp toàn quốc cuộc thi tiếng Anh trên Internet năm học 2012 – 2013, gồm 106 học sinh (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các học sinh được chọn vào đội tuyển dự thi cấp toàn quốc, có mặt tại trường THPT Phan Bội Châu, thành phố Phan Thiết vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 06 tháng 4 năm 2013 để tham gia thi.

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng, ban thuộc Sở, Hiệu trưởng trường THPT Phan Bội Châu và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Vụ GDTrH;

- Giám đốc và các PGD Sở;

- Lưu: VT, GDTrH (T.10b).                                                                

                            GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

Mai Xuân Bá

 

Thi IOE cấp Tỉnh 2012-2013

đăng 19:12 05-03-2013 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 19:51 05-03-2013 ]

Được sự phân bổ của Sở GD&ĐT Bình Thuận, Sáng thứ Bảy, 2/3/2013 tại phòng tin học trường THCS Trần Phú đã tổ chức kỳ thi IOE cấp tỉnh năm học 2012-2013 cho học sinh các cấp Tiểu học và THCS cho các trường trong TP Phan Thiết.

Với sự chuẩn bị chu đáo về hệ thống mạng và hệ thống máy tính gồm 2 phòng máy, trong đó có 1 phòng mới vừa lắp đặt (do Công ty sổ xố Bình Thuận cấp), buổi thi đã diễn ra suôn sẻ không có sự cố đáng tiếc nào.

Một số hình ảnh (nhắp vào hình để xem)

Danh sách học sinh thi dự IOE cấp Thành phố 2012-2013

đăng 06:22 03-01-2013 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 06:53 03-01-2013 ]

Qua kết quả vòng thi tiếng Anh qua Internet cấp trường của trường THCS Trần Phú, theo Phòng Giáo dục Phan Thiết, điểm chuẩn để dự thi IOE cấp Thành Phố năm học 2012-2013 là 800 điểm.

Trường Trần Phú có 26 em ở các khối lớp được chọn tham dự kì thi cấp Thành Phố được tổ chức vào 12/01/2013 sắp tới.

Dưới đây là danh sách cụ thể:

TT

Số ID

Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Tên lớp

1

109114224

Ngô Minh Mẫn

28/10/2000

7.5

2

109201134

Dương Huỳnh Bảo Ngọc

05/04/2000

7.9

3

110457434

Võ Minh Nguyên

04/9/2000

7.5

4

108167149

Nguyễn Kiều My

13/11/1999

7.6

5

104705280

Võ Yến Phi

07/09/2000

7.5

6

109157472

Lê Thiên Phúc

03/10/2000

7.6

7

105130869

Trương Ngọc Nhật  Quyên

29/04/2000

7.5

8

109871348

Nguyễn Tử Quỳnh

01/09/2000

7.5

9

109206963

Diệp Hoàng Thông

09/11/2000

7.7

10

89921230

Lê Bảo Yến Thư

10/09/2000

7.5

11

105608370

Châu Kim Tỏa

06/04/2000

7.3

12

105231415

Phạm Ngọc Lê Uyên

16/12/2000

7.7

13

108603329

Trịnh Thị Khánh Uyên

02/09/2000

7.6

14

106952995

Trần Ngọc Thanh Vân

18/06/2000

7.6

15

107546754

Mai Lê Vy

15/09/2000

7.6

16

106519964

Nguyễn Thụy Khánh Vy

28/01/2000

7.6

17

108182785

Tăng Hoàng Yến

01/04/2000

7.6

18

106633549

Vũ Bích Chi

03/03/2001

6.7

19

105525673

Ngô Nhật Hưng

13/06/2001

6.5

20

87437032

Phan Hoàng Hảo

27/01/1999

8.5

21

88027446

Trương Yến Ngà

06/04/1999

8.5

22

110120968

Lưu Đặng Gia Hân

25/02/1998

9.6

23

104649251

Châu Ngọc Vĩnh Quân

23/10/1998

9.5

24

86794392

Nguyễn Dương Nhật Tiên

22/11/1998

9.5

25

106923447

Trần Nguyên Diệu Trân

05/11/1998

9.5

26

108002847

Nguyễn Kim Vy

21/03/1998

9.5

Thi IOE cấp trường 2012-2013

đăng 03:57 12-12-2012 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 04:04 12-12-2012 ]

Vào ngày thứ bảy, 9/12/2012 trường Trần Phú đã tổ chức thi tiếng Anh trên Internet (IOE) cho học sinh các khối lớp theo kế hoạch của Ban tổ chức thi IOE toàn quốc tại phòng máy tính của trường.
Việc tổ chức thi năm nay có nhiều thay đổi, khó hơn so với các năm trước, do đó số học sinh đạt điểm cao qua kì thi cấp trường  lần này thấp hơn nhiều so với mọi năm.
Dưới đây là một số hình ảnh ngày thi:

Kết quả thi IOE các cấp năm học 2011-2012 của HS Trần Phú

đăng 04:35 13-04-2012 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 05:44 13-04-2012 ]

1. Cấp Thành phố:  [Xem kêt quả]
2. Cấp Tỉnh:           [Xem kết quả]
3. Đội tuyển dự thi IOE cấp Quốc gia 2011-2012. [Xem danh dách]

1-10 of 23