Dạy và học‎ > ‎

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp THCS

đăng 01:54, 23 thg 8, 2011 bởi ViCuong Doan   [ đã cập nhật 21:49, 5 thg 10, 2011 ]
    Ngày 16/8/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 5426/BGDĐT-GDTrH cho Sở Giáo dục các tỉnh thành về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp THCS, THPT theo hướng giảm tải nhằm nâng cao chất lượng dạy và học năm học 2011-2012
Sau đây nội dung chi tiết:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5426/BGDĐT-GDTrH                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Góp ý Hướng dẫn điều chỉnh nội dung                                                                                        Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2011

dạy học cấp THCS, THPT

          Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

 Thực hiện Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); căn cứ kết quả các đợt rà soát, đánh giá định kì về chương trình, sách giáo khoa; tổng hợp ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà giáo, các tổ chức xã hội, các cá nhân trên các phương tiện thông tin và đề xuất của các Sở GDĐT, Bộ GDĐTdự thảoHướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp THCS, THPT theo hướng tinh giảm nhằm nâng cao chất lượng dạy học, phù hợp với mục tiêu giáo dục và điều kiện dạy học.

Để triển khai kịp thời phục vụ năm học 2011-2012, Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT góp ý cho bản dự thảo Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp THCS, THPT và gửi về Bộ GDĐT(qua Vụ Giáo dục Trung học) theo địa chỉ: 49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; đồng thời gửi qua email: vugdtrh@moet.edu.vn;vdchuan@moet.edu.vn trước ngày 24/8/2011.

Đề nghị các Sở GDĐT lấy file dự thảo tại các hộp thư điện tử của Sở và Phòng Giáo dục Trung học hoặc trên website của Bộ GDĐT./.

 

Nơi nhận:                                                                                                               TL. BỘ TRƯỞNG

- Như trên;                                                                                      VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

- Bộ trưởng: (để b/cáo)

- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/cáo);                                                                   (Đã ký)

- Lưu: VT, Vụ GDTrH

                                                                                                      Vũ Đình Chuẩn

 


Link tải PPCT các bộ môn:

 1. Môn Toán

 2. Môn Lý

 3. Môn Hóa

 4. Môn Sinh

 5. Môn Văn

 6. Môn Sử

 7. Môn Địa

 8. Âm nhạc

 9. Môn Mỹ Thuật

 10. Môn Công nghệ

 11. Môn Tiếng Anh

 12. Môn Thể dục

 13. Môn Giáo dục công dân

Comments