HOME PAGE/ TRANG CHỦ

TS. TRẦN PHI HOÀNG

Khoa QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM

LECTURER. PhD. TRẦN PHI HOÀNG

Faculty of Business Administration - Industrial University of Ho Chi Minh City, Viet Nam

Email: hoanghayhaihuoc@gmail.com                          

Web: www.sites.google.com/site/tranphihoangqtkd

Web: www.sites.google.com/site/phihoang1080

                                                                                            ---000---000---000---

PHILOSOPHY OF LIFE:

- Learning to know: Học để biết
Learning to do: Học để làm
-
 Learning to live together: Học để chung sống
Learning to be: Học để tự khẳng định mình
(04 trụ cột của giáo dục-Báo cáo của Unesco)


SAYINGS:

            "Người thầy giỏi biết giải thích,

            người thầy xuất chúng biết minh họa,

            người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng"

                            (William A.warrd)

CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY:

        (1) QUẢN TRỊ KINH DOANH

        (2) QUẢN TRMARKETING

        (3) QUẢN TRDU LỊCH

        (4) v.v && v.v
Comments