Gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của tôi! 

 

Cha tôi, người luôn nghiêm khắc nhưng rất chuẩn mực

 

Mẹ tôi, người đã hy sinh cả đời vì con cái.

 

Là anh chị em ruột thịt

 

người vợ cùng tôi vượt qua những khó khăn trên đường đời

 

các con tôi!

 

 

Quê tôi Cảnh Vân 

 

Ngôi nhà tổ phụ

 

Các con và cháu

 Đại gia đình