Cung Cấp Tranh Thêu Chữ Thập Toàn Quốc Bấm CTRL+F để tìm sản phẩm

    
HÀNG MỚI VỀ - LIÊN TỤC CẬP NHẬT MẪU MÃ MỚI - GIẢM 30% CHO TOÀN BỘ SẢN PHẨM

ĐỢT ĐIỀU CHỈNH GIÁ XUỐNG CHO CÁC SẢN PHẨM CỦA DIE LIAN HUA ĐANG CÓ BÁN ( 7/7/2013 )


 

Tên sản phẩm:                Thủy sắc hoa tường

Mã số:                            DLHYA300

Kích thước:                    205.106

Thể loại:                         in sẵn màu

Hãng sx:                         Die Lian Hua

 

Giá bán:                          1.951.000 đồng

Giảm 35%:                      1.253.000 đồng


 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                 Vũ thúc kim hoa

Mã số:                              DLHYA276

Kích thước:                      204.85

Thể loại:                           in sẵn màu

Hãng sx:                           Die Lian Hua

 

Giá bán:                           1.708.000 đồng

Giảm 35%:                      1.111.000 đồng


 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                  Đầm sen kim sắc

Mã số:                              DLHYA290

Kích thước:                      55.103/ bức (4 bức)

Thể loại:                           in sẵn màu

Hãng sx:                           Die Lian Hua

 

Giá bán:                            1.880.000 đồng

Giảm 35%:                       1.222.000 đồng


 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                  Thiên sắc quốc hoa

Mã số:                               AL22009J

Kích thước:                       150.55

Thể loại:                            in sẵn màu

Hãng sx:                           Ailuo

 

Giá bán:                            640.000 đồng

Giảm 30%:                       448.000 đồng


   Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                   Chăn Trâu

Mã số:                               DLHY222158

Kích thước:                        78.53

Thể loại:                            in sẵn màu

Hãng sx:                            Die Lian Hua

 

Giá bán:                             406.000 đồng   

Giảm 30%:                         285.000 đồng


   Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                    Công cha nghĩa mẹ

Mã số:                                DLHY222161

Kích thước:                        50.41

Thể loại:                            in sẵn màu

Hãng sx:                            Die Lian Hua

 

Giá bán:                             244.000 đồng

Giảm 30%:                        171.000 đồng
 
 

Tên sản phẩm:                  Núi non hùng vĩ

Mã số:                               DLHYA410

Kích thước:                       

Thể loại:                           in sẵn màu

Hãng sx:                           Die Lian Hua

 

Giá bán:                           1.372.000 đồng

Giảm 30%:                      961.000 đồng


 
 

Tên sản phẩm:                  Phú quý mãn đường

Mã số:                              

Kích thước:

Thể loại:

Hãng sx:

 

Giá bán:

Giảm 30%: 

 
 

Tên sản phẩm:                   Hoa mộc lan

Mã số:                               DLHYA399

Kích thước:                       73.52

Thể loại:                            in sẵn màu

Hãng sx:                           Die Lian Hua

 

Giá bán:                            376.000 đồng

Giảm 30%:                       264.000 đồng

  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                   Hoa hồng đỏ

Mã số:                               AL21637J

Kích thước:                        140.45

Thể loại:                            in sẵn màu

Hãng sx:                            Ailuo

 

Giá bán:                            539.000 đồng

Giảm 30%:                        378.000 đồng


  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                   Tuyệt sắc hoa hồng

Mã số:                               DLHYA390

Kích thước:                        66.85

Thể loại:                            in sẵn màu

Hãng sx:                            Die Lian Hua

 

Giá bán:                            508.000 đồng

Giảm 30%:                        356.000 đồng

 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com  
 

Tên sản phẩm:                    Bình hoa mộc lan

Mã số:                                DLHYA409

Kích thước:                        

Thể loại:                             in sẵn màu

Hãng sx:                             Die Lian Hua

 

Giá bán:                              325.000 đồng

Giảm 30%:                         228.000 đồng


 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com  
 

Tên sản phẩm:                   Mẫu đơn hồng

Mã số:                                DLHYA258

Kích thước:                        47.66/ bức (3 bức)

Thể loại:                             in sẵn màu

Hãng sx:                             Die Lian Hua

 

Giá bán:                             630.000 đồng

Giảm 30%:                         441.000 đồng


 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                    Ngôi nhà mơ ước

Mã số:                                CDF092

Kích thước:                        56.44

Thể loại:                             in sẵn màu

Hãng sx:                             Candy

 

Giá bán:                             244.000 đồng

Giảm 30%:                         171.000 đồng


  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                    Ngôi nhà bên hồ

Mã số:                                DLHYA219

Kích thước:                        189.99

Thể loại:                             in sẵn màu

Hãng sx:                             Die Lian Hua

 

Giá bán:                              1.504.000 đồng

Giảm 35%:                         978.000 đồng


   Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                    Ngôi nhà bên hồ

Mã số:                                DLHYA232

Kích thước:                         186.64

Thể loại:                              in sẵn màu

Hãng sx:                              Die Lian Hua

 

Giá bán:                               1.219.000 đồng

Giảm 30%:                          854.000 đồng


  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com  
 

Tên sản phẩm:                     Ngôi làng ven biển

Mã số:                                 DLHYA299

Kích thước:                         189.99

Thể loại:                              in sẵn màu

Hãng sx:                              Die Lian Hua

 

Giá bán:                               1.809.000 đồng

Giảm 35%:                           1.176.000 đồng

   Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                    Hoa tuylip 3 bức

Mã số:                                DLHYA315

Kích thước:                         165.59

Thể loại:                              in sẵn màu

Hãng sx:                              Die Lian Hua

     

Giá bán:                              1.148.000 đồng

Giảm 30%:                         804.000 đồng


   Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                    Hồ điệp

Mã số:                                 DLHYA361

Kích thước:                          137.56

Thể loại:                               in sẵn màu

Hãng sx:                               Die Lian Hua

             

Giá bán:                               883.000 đồng

Giảm 30%:                          619.000 đồng


   Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                     Hoa cỏ ngày xuân

Mã số:                                  DLHYA381

Kích thước:                          172.72

Thể loại:                               in sẵn màu

Hãng sx:                               Die Lian Hua

 

Giá bán:                               1.097.000 đồng

Giảm 30%:                          768.000 đồng   Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                     mẫu đơn hồng

Mã số:                                 DLHYA257

Kích thước:                         130.66

Thể loại:                              in sẵn màu

Hãng sx:                              Die Lian Hua

 

Giá bán:                               630.000 đồng

Giảm 30%:                          441.000 đồng


 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                      Hoa lan tím

Mã số:                                  DLHYA261

Kích thước:                          121.63

Thể loại:                               in sẵn màu

Hãng sx:                               Die Lian Hua

 

Giá bán:                                549.000 đồng

Giảm 30%:                           385.000 đồng


 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                     Hoa lan tím

Mã số:                                 DLHYA262

Kích thước:                         44.63/ bức (3 bức)

Thể loại:                             in sẵn màu

Hãng sx:                             Die Lian Hua

 

Giá bán:                               549.000 đồng

Giảm 30%:                          385.000 đồng


 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                    Mẫu đơn kim sắc

Mã số:                                DLHYA277

Kích thước:                        108.61

Thể loại:                             in sẵn màu

Hãng sx:                            Die Lian Hua

 

Giá bán:                             903.000 đồng

Giảm 30%:                        633.000 đồng


 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                    Hoa lily

Mã số:                                DLHYA286

Kích thước:                        163.62

Thể loại:                             in sẵn màu

Hãng sx:                             Die Lian Hua

 

Giá bán:                             1.168.000 đồng

Giảm 30%:                        818.000 đồng


 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                   Hoa lily

Mã số:                               DLHYA287

Kích thước:                       44.62/ bức ( 4 bức)

Thể loại:                            in sẵn màu

Hãng sx:                            Die Lian Hua

 

Giá bán:                            1.168.000 đồng

Giảm 30%:                       818.000 đồng


Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com  
 

Tên sản phẩm:                   Niên niên hữu dư

Mã số:                               DLHYA319

Kích thước:                       142.65

Thể loại:                            in sẵn màu

Hãng sx:                            Die Lian Hua

 

Giá bán:                            1.219.000 đồng

Giảm 30%:                       854.000 đồng


Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com  
 

Tên sản phẩm:                  Khổng tước dưới trăng

Mã số:                              DLHYA445

Kích thước:                      70.71

Thể loại:                           in sẵn màu

Hãng sx:                           Die Lian Hua

 

Giá bán:                           458.000 đồng

Giảm 30%:                       321.000 đồng
 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                Cửu ngư đồ

Mã số:                            DLHYA427

Kích thước:                    189.102

Thể loại:                         in sẵn màu

Hãng sx:                         Die Lian Hua

 

Giá bán:                         1.728.000 đồng

Giảm 35%:                    1.124.000 đồng


 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                Lâu đài trong rừng

Mã số:                            DLHYA436

Kích thước:                    127.63

Thể loại:                         in sẵn màu

Hãng sx:                         Die Lian Hua

 

Giá bán:                         934.000 đồng

Giảm 30%:                    654.000 đồng


 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                Cảnh đẹp bên sông

Mã số:                            DLHYF327

Kích thước:                    147.77

Thể loại:                         in sẵn màu

Hãng sx:                         Die Lian Hua

 

Giá bán:                         1.097.000 đồng

Giảm 30%:                     768.000 đồng


 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                Vẻ đẹp thiên nhiên

Mã số:                            DLHYF272

Kích thước:                    197.102

Thể loại:                         in sẵn màu

Hãng sx:                         Die Lian Hua

 

Giá bán:                         1.851.000 đồng

Giảm 35%:                     1.204.000 đồng

  

 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                Thác nước hùng vĩ

Mã số:                            DLHYF270

Kích thước:                    184.105

Thể loại:                         in sẵn màu

Hãng sx:                         Die Lian Hua

 

Giá bán:                          1.671.000 đồng

Giảm 35%:                     1.087.000 đồng Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                Non sông

Mã số:                            DLHYF314

Kích thước:                    240.96

Thể loại:                        in sẵn màu

Hãng sx:                        Die Lian Hua

 

Giá bán:                        1.809.000 đồng

Giảm 35%:                    1.176.000 đồng


 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:               Thác nước hùng vĩ

Mã số:                           DLHYF315

Kích thước:                    208.102

Thể loại:                        in sẵn màu

Hãng sx:                        Die Lian Hua

 

Giá bán:                         1.606.000 đồng

Giảm 35%:                    1.044.000 đồng


 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                Non nước hùng vĩ

Mã số:                             DLHYF332

Kích thước:                     211.85

Thể loại:                          in sẵn màu

Hãng sx:                          Die Lian Hua

 

Giá bán:                          1.862.000 đồng

Giảm 35%:                     1.211.000 đồng Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                Con đường mùa thu

Mã số:                             DLHYH344

Kích thước:                     200.78

Thể loại:                          in sẵn màu

Hãng sx:                         Die Lian Hua

 

Giá bán:                         1.386.000 đồng

Giảm 30%:                     971.000 đồng


 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                Giang sơn

Mã số:                            DLHYZ476

Kích thước:                    330.112

Thể loại:                         in sẵn màu

Hãng sx:                         Die Lian Hua

 

Giá bán:                         3.413.000 đồng

Giảm 40%:                     2.048.000 đồng


 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 

Tên sản phẩm:                 Sông thu êm đềm

Mã số:                              HQ1303

Kích thước:                      142.68

Thể loại:                           in sẵn màu

Hãng sx:                           Hokee

 

Giá bán:                            589.000 đồng

Giảm 30%:                       413.000 đồng


 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                Mai trắng dưới trăng

Mã số:                            H3D1049

Kích thước:                    145.65

Thể loại:                         Tranh 3D

Hãng sx:                         Hokee

     

Giá bán:                         566.000 đồng

Giảm 30%:                    397.000 đồng


   Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                Đồng hồ thuyền mộc

Mã số:                            HQ943

Kích thước:                    137.56

Thể loại:                         in sẵn màu

Hãng sx:                         Hokee

 

Giá bán:                         413.000 đồng

Giảm 30%:                    290.000 đồng

  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                Thuận buồm xuôi gió

Mã số:                            P3D1322

Kích thước:                    146.93

Thể loại:                         Tranh 3D

Hãng sx:

 

Giá bán:                         1.079.000 đồng

Giảm 30%:                    756.000 đồng


  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                Đàn gà

Mã số:                            H3D1003

Kích thước:                    140.41

Thể loại:                         Tranh 3D

Hãng sx:                         Hokee

 

Giá bán:                          523.000 đồng

Giảm 30%:                     367.000 đồng


  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                Phú quý mãn đường

Mã số:                            P3D1093

Kích thước:                    175.73

Thể loại:                         Tranh 3D

Hãng sx:

 

Giá bán:                        1.146.000 đồng

Giảm 30%:                    803.000 đồng


  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                Mẫu đơn thưởng nguyệt

Mã số:                            H3D1008

Kích thước:                    128.68

Thể loại:                        Tranh 3D

Hãng sx:                        Hokee

 

Giá bán:                         726.000 đồng

Giảm 30%:                     509.000 đồng

Sản phẩm tương tự

    HQ1478 - DLHYA209


  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                   Đàn hạc

Mã số:                               HQ1051

Kích thước:                        185.60

Thể loại:                             in sẵn màu

Hãng sx:                            Hokee

 

Giá bán:                             611.000 đồng

Giảm 30%:                        431.000 đồng

sản phẩm tương tự:

    N36199 - DLHYF280


  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                     Đại bàng

Mã số:                                 H3D1047

Kích thước:                          133.74

Thể loại:                               Tranh 3D

Hãng sx:                               Hokee

 

Giá bán:                                624.000 đồng

Giảm 30%:                           437.000 đồng

Sản phẩm tương tự

                        P3D1117


  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                        Đồng hồ hoa tuylip

Mã số:                                     HQ1202

Kích thước:                             130.50

Thể loại:                                  in sẵn màu

Hãng sx:                                  Hokee

 

Giá bán:                                  382.000 đồng

Giảm 30%:                             268.000 đồng


  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                        Đàn hạc

Mã số:                                    P3D1144

Kích thước:                            144.67

Thể loại:                                 Tranh 3D

Hãng sx:

 

Giá bán:                                  867.000 đồng

Giảm 30%:                             607.000 đồng


  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 
 Tên sản phẩm:                        Thuận buồm xuôi gió

Mã số:                                     HQ1348

Kích thước:                              125.55

Thể loại:                                  in sẵn màu

Hãng sx:                                  Hokee

 

Giá bán:                                   413.000 đồng

Giảm 30%:                               290.000 đồng

Sản phẩm tương tự:

        YHD0669 - N36733


  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                           Chúa sơn lâm

Mã số:                                        H3D1063

Kích thước:                                159.74

Thể loại:                                    Tranh 3D

Hãng sx:                                    Hokee

 

Giá bán:                                     447.000 đồng

Giảm 30%:                                 313.000 đồng


  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                            Thuận buồm xuôi gió

Mã số:                                        P3D1318

Kích thước:                                 147.79

Thể loại:                                      Tranh 3D

Hãng sx:                        

 

Giá bán:                                      974.000 đồng

Giảm 30%:                                 682.000 đồng


  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                            Tùng hạc diên niên

Mã số:                                        P3D1148

Kích thước:                                144.74

Thể loại:                                     Tranh 3D

Hãng sx:

 

Giá bán:                                     880.000 đồng

Giảm 30%:                                616.000 đồng


  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                            Sen 3 bức

Mã số:                                        HQ1008

Kích thước:                                130.50

Thể loại:                                    in sẵn màu

Hãng sx:                                    Hokee

 

Giá bán:                                    381.000 đồng

Giảm 30%:                                267.000 đồng


  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                          Hoa Poopy 3 bức

Mã số:                                      H3D1000

Kích thước:                              148.50

Thể loại:                                   Tranh 3D

Hãng sx:                                   Hokee

 

Giá bán:                                    669.000 đồng

Giảm 30%:                               469.000 đồng


  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                          Thuận buồm xuôi gió

Mã số:                                      HQ133

Kích thước:                               132.57

Thể loại:                                   in sẵn màu

Hãng sx:                                   Hokee

 

Giá bán:                                    428.000 đồng

Giảm 30%:                                299.000 đồng

  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                        Hoa sen

Mã số:                                    H3D1029

Kích thước:                            110.55

Thể loại:                                 Tranh 3D

Hãng sx:                                 Hokee

 

Giá bán:                                 465.000 đồng

Giảm 30%:                             326.000 đồng

Sản phẩm tương tự:     P3D1023

  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                    Phú quý mãn đường

Mã số:                                YHD0666

Kích thước:                         136.74

Thể loại:                             in sẵn màu

Hãng sx:                             Enoudoz

 

Giá bán:                             721.000 đồng

Giảm 30%:                         505.000 đồng


  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                    Cửu ngư quần hội

Mã số:                                HQ492

Kích thước:                        255.71

Thể loại:                             in sẵn màu

Hãng sx:                             Hokee

 

Giá bán:                              918.000 đồng

Giảm 30%:                         643.000 đồng


  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                    Ngày hạnh phúc

Mã số:                                H3D1018

Kích thước:                        134.81

Thể loại:                             Tranh 3D

Hãng sx:                             Hokee

 

Giá bán:                             654.000 đồng

Giảm 30%:                         459.000 đồng


  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 
Tên sản phẩm:                cấy lúa

Mã số:                            AN8014

Kích thước:                    89.41

Thể loại:                        in sẵn màu

Hãng sx:                        Aniuo

 

Giá bán:                        396.000 đồng

Giảm 30%:                    278.000 đồng


 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 
Tên sản phẩm:               Hồ gươm

Mã số:                           DLH222066  

Kích thước:                   76.54

Thể loại:                        in sẵn màu

Hãng sx:                        Die Lian Hua

 

Giá bán:                        396.000 đồng

Giảm 30%:                    278.000 đồng

 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                Bác Hồ

Mã số:                            DLHY222071

Kích thước:                    55.76

Thể loại:                         in sẵn màu

Hãng sx:                         Die Lian Hua

 

Giá bán:                         396.000 đồng

Giảm 30%:                    278.000 đồng


 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                Cây đa làng

Mã số:                            DLHY222137

Kích thước:                     182.101

Thể loại:                          in sẵn màu

Hãng sx:                          Die Lian Hua

 

Giá bán:                           1.402.000 đồng

Giảm 30%:                      982.000 đồng

  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 

Tên sản phẩm:                Cây đa làng

Mã số:                            DLHY222138

Kích thước:                    206.107

Thể loại:                         in sẵn màu

Hãng sx:                         Die Lian Hua

     

Giá bán:                          1.706.000 đồng

Giảm 30%:                     1.195.000 đồng

  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 

Tên sản phẩm:                Cây đa làng

Mã số:                            DLHY222139

Kích thước:                    182.139

Thể loại:                         in sẵn màu

Hãng sx:                         Die Lian Hua

 

Giá bán:                          1.504.000 đồng

Giảm 30%:                      1.053.000 đồng

  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 

Tên sản phẩm:                Em bé cưỡi trâu

Mã số:                            DLHY222140

Kích thước:                    52.75

Thể loại:                         in sẵn màu

Hãng sx:                         Die Lian Hua

 

Giá bán:                          284.000 đồng

Giảm 30%:                     199.000 đồng


  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 

Tên sản phẩm:                Người lái đò

Mã số:                            DLHY222141

Kích thước:                    76.53

Thể loại:                         in sẵn màu

Hãng sx:                          Die Lian Hua

 

Giá bán:                          366.000 đồng

Giảm 30%:                     257.000 đồng


  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 

Tên sản phẩm:                Qua sông

Mã số:                            DLHY222142

Kích thước:                    56.39

Thể loại:                         in sẵn màu

Hãng sx:                         Die Lian Hua

         

Giá bán:                          264.000 đồng

Giảm 30%:                     185.000 đồng


  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 

Tên sản phẩm:                 Phật bà nghìn mắt nghìn tay

Mã số:                             AL22029J

Kích thước:                      60.83

Thể loại:                          in sẵn màu

Hãng sx:                          Ailuo

 

Giá bán:                          552.000 đồng

Giảm 30%:                     387.000 đồng

   Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 

Tên sản phẩm:                 Phật bà ngự đài sen

Mã số:                             DLHYA224

Kích thước:                      75.53

Thể loại:                          in sẵn màu

Hãng sx:                          Die Lian Hua

 

Giá bán:                           356.000 đồng

Giảm 30%:                      250.000 đồng   Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 

Tên sản phẩm:                 Đức Phật

Mã số:                              DLHYA422

Kích thước:                       84.116

Thể loại:                           in sẵn màu

Hãng sx:                            Die Lian Hua

 

Giá bán:                            1.168.000 đồng

Giảm 30%:                       818.000 đồng
   Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 

Tên sản phẩm:                   Làng quê thanh bình

Mã số:                               DLHYA349

Kích thước:                       87.59

Thể loại:                            in sẵn màu

Hãng sx:                            Die Lian Hua

 

Giá bán:                            488.000 đồng

Giảm 30%:                        342.000 đồng

 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 

Tên sản phẩm:                   Lâu đài nhỏ

Mã số:                               DLHYA431

Kích thước:                       100.77

Thể loại:                            in sẵn màu

Hãng sx:                            Die Lian Hua

 

Giá bán:                             610.000 đồng

Giảm 30%:                        427.000 đồng


 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 

Tên sản phẩm:                   Phong cảnh mùa thu

Mã số:                               DLHYF274

Kích thước:                       136.74

Thể loại:                            in sẵn màu

Hãng sx:                            Die Lian Hua

 

Giá bán:                             1.093.000 đồng

Giảm 30%:                        766.000 đồng


 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 

Tên sản phẩm:                   Ngôi nhà bên hồ

Mã số:                               DLHYA412

Kích thước:                        118.63

Thể loại:                            in sẵn màu

Hãng sx:                            Die Lian Hua

 

Giá bán:                             965.000 đồng

Giảm 30%:                        676.000 đồng


 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 

Tên sản phẩm:                    Phong cảnh hữu tình

Mã số:                                N35174

Kích thước:                        97.68

Thể loại:                             in sẵn màu

Hãng sx:                             Teana

 

Giá bán:                              477.000 đồng

Giảm 30%:                         334.000 đồng

Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                    Ngôi nhà ven sông

Mã số:                                N36216

Kích thước:                        155.96

Thể loại:                             in sẵn màu

Hãng sx:                             Teana

 

Giá bán:                              1.135.000 đồng

Giảm 30%:                         795.000 đồng


Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                    Cảnh đẹp bên suối

Mã số:                                PKJF152

Kích thước:                        102.62

Thể loại:                             in sẵn màu

Hãng sx:                             Pinkoo

 

Giá bán:                             518.000 đồng

Giảm 30%:                         363.000 đồng


Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                   Ngôi nhà mùa xuân

Mã số:                               SGLHC181

Kích thước:                        58.40

Thể loại:                             in sẵn màu

Hãng sx:                             Segulan

 

Giá bán:                             360.000 đồng

Giảm 30%:                        252.000 đồng

Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 


 
Tên SP:                         Bình Hoa 5 Bức
Mã số:                           H3D1060
Kích thước:                   31.35cm
Thể loại:                      Tranh 3D
Hãng sx:                      Tranh 3D

Giá bán:                        798.000 VND
Giá CK 30%:                  559.000 đồng


Miễn phí vận chuyển toàn quốc

Sản Phẩm tương tự: EH3D0044, P3D1001

 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 

Tên sản phẩm:                        Bình hoa đồng tiền

Mã số:                                    SGLOS024

Kích thước:                            39.67

Thể loại:                                in sẵn màu

Hãng sx:                                Segulan

 

Giá bán:                                283.000 đồng

Giảm 30%:                                    199.000 đồng
Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                        Bình hoa ly

Mã số:                                    SGLDYOS023

Kích thước:                            39.67

Thể loại:                                in sẵn màu

Hãng sx:                                Segulan

 

Giá bán:                                283.000 đồng

Giảm 30%:                                    199.000 đồng
Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                        Hoa poopy

Mã số:                                    SGLOS022

Kích thước:                            56.42

Thể loại:                                in sẵn màu

Hãng sx:                                Segulan

 

Giá bán:                                283.000 đồng

Giảm 30%:                                   199.000 đồng
Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                       Hoa hải đường 1 ( Bộ 3 bức )

Mã số:                                    SGLOS0261

Kích thước:                            51.72

Thể loại:                                in sẵn màu

Hãng sx:                                Segulan

 

Giá bán:                                372.000 đồng

Giảm 30%:                                  261.000 đồng

Giảm thêm 5% khi mua bộ 3 bức Hoa Hải Đường 1,2,3


 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 

Tên sản phẩm:                        Hoa hải đường 2 ( bộ 3 bức)

Mã số:                                    SGLOS0262

Kích thước:                            51.72

Thể loại:                                 in sẵn màu

Hãng sx:                                 Segulan

 

Giá bán:                                 372.000 đồng

Giảm 30%:                                    261.000 đồng

Giảm thêm 5% khi mua bộ 3 bức Hoa Hải Đường 1,2,3


Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                       Hoa hải đường 3 ( bộ 3 bức )

Mã số:                                   SGLOS0263

Kích thước:                           51.72

Thể loại:                                in sẵn màu

Hãng sx:                                Segulan

 

Giá bán:                                372.000 đồng

Giảm 30%:                                    261.000 đồng
    
Giảm thêm 5% khi mua cả bộ 3 bức Hoa Hải Đường 1,2,3
Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                   Hoa lan tím 1 ( bộ 4 bức )

Mã số:                               SGLOS012

Kích thước:                        39.35

Thể loại:                            in sẵn màu

Hãng sx:                            Segulan

 

Giá bán:                            206.000 đồng

Giảm 30%:                               145.000 đồng

Giảm thêm 5% khi mua bộ 4 bức Hoa Hải Đường 1,2,3,4
Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                    Hoa hải đường 2 ( Bộ 4 bức )

Mã số:                                SGLOS013

Kích thước:                        39.35

Thể loại:                            in sẵn màu

Hãng sx:                            Segulan

 

Giá bán:                            206.000 đồng

Giảm 30%:                               145.000 đồng

Giảm thêm 5% khi mua bộ 4 bức Hoa Hải Đường 1,2,3,4
 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 

Tên sản phẩm:                      Hoa hải đường 3 ( Bộ 4 bức )

Mã số:                                  SGLOS014

Kích thước:                          39.35

Thể loại:                               in sẵn màu

Hãng sx:                               Segulan

 

Giá bán:                               206.000 đồng

Giảm 30%:                                  145.000 đồng

Giảm thêm 5% khi mua bộ 4 bức Hoa Hải Đường 1,2,3,4
 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 

Tên sản phẩm:                       Hoa hải đường 4 ( Bộ 4 bức )

Mã số:                                   SGLOS015

Kích thước:                           39.35

Thể loại:                                in sẵn màu

Hãng sx:                                Segulan

 

Giá bán:                                206.000 đồng

Giảm 30%:                                   145.000 đồng

Giảm thêm 5% khi mua bộ 4 bức Hoa Hải Đường 1,2,3,4
 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 

Tên sản phẩm:                       Hoa hải đường 1 ( Bộ 3 bức )

Mã số:                                    SGLOS009

Kích thước:                            51.51

Thể loại:                                in sẵn màu

Hãng sx:                                Segulan

 

Giá bán:                                334.000 đồng

Giảm 30%:                                   234.000 đồng

Giảm thêm 5% khi mua bộ 3 bức Hoa Hải Đường 1,2,3
Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                       Hoa hải đường 2 ( Bộ 3 bức )

Mã số:                                    SGLOS010

Kích thước:                            51.51

Thể loại:                                 in sẵn màu

Hãng sx:                                 Segulan

 

Giá bán:                                334.000 đồng

Giảm 30%:                                   234.000 đồng

Giảm thêm 5% khi mua bộ 3 bức hoa Hải Đường 1,2,3
Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                        Hoa hải đường 3 ( bộ 3 bức )

Mã số:                                    SGLOS011

Kích thước:                            51.51

Thể loại:                                in sẵn màu

Hãng sx:                                Segulan

 

Giá bán:                               334.000 đồng

Giảm 30%:                                   234.000 đồng

 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 

Tên sản phẩm:                       hoa khoe sắc 1 ( Bộ 3 bức )

Mã số:                                   SGLOS004

Kích thước:                            51.51

Thể loại:                                in sẵn màu

Hãng sx:                                Segulan

 

Giá bán:                                314.000 đồng

Giảm 30%:                                    220.000 đồng

Giảm thêm 5% khi mua bộ 3 bức Hoa Khoe Sắc 1,2,3

Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                       hoa khoe sắc 2 ( Bộ 3 bức )

Mã số:                                   SGLOS005

Kích thước:                            51.51

Thể loại:                                in sẵn màu

Hãng sx:                                Segulan

 

Giá bán:                                314.000 đồng

Giảm 30%:                                    220.000 đồng

Giảm thêm 5% khi mua bộ 3 bức Hoa Khoe Sắc 1,2,3


Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                       Hoa Khoe sắc 3 ( Bộ 3 bức )

Mã số:                                   SGLOS003

Kích thước:                           51.51

Thể loại:                               in sẵn màu

Hãng sx:                               Segulan

 

Giá bán:                                314.000 đồng

Giảm 30%:                                    220.000 đồng

Giảm thêm 5% khi mua bộ 3 bức Hoa Khoe Sắc 1,2,3


Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                        Phu thê viên mãn

Mã số:                                    DLHYA210

Kích thước:                            181.73

Thể loại:                                in sẵn màu

Hãng sx:                                Die Lian Hua

 

Giá bán:                                1.402.000 đồng

Giảm 30%:                                    982.000 đồng

Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                       Phu thê viên mãn

Mã số:                                    HQ1538

Kích thước:                            188.75

Thể loại:                                in sẵn màu

Hãng sx:                                Hokee

 

Giá bán:                                918.000 đồng

Giảm 30%:                                     643.000 đồng

Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                       Phu thê viên mãn

Mã số:                                   DLHYA237

Kích thước:                           174.66

Thể loại:                               in sẵn màu

Hãng sx:                               Die Lian Hua

 

Giá bán:                               1.047.000 đồng

Giảm 30%:                                  733.000 đồng

Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                       Phu thê viên mãn

Mã số:                                    H3D1004

Kích thước:                            140.73

Thể loại:                                Tranh 3D

Hãng sx:                                Hokee

 

Giá bán:                                696.000 đồng

Giảm 30%:                                   488.000 đồng

Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                        Phu thê viên mãn

Mã số:                                    P3D1132

Kích thước:                            133.71

Thể loại:                                Tranh 3D

Hãng sx:                                Pinkoo

 

Giá bán:                                899.000 đồng

Giảm 30%:                                   630.000 đồng

Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                       Phu thê viên mãn

Mã số:                                    DLHYA293

Kích thước:                            53.83

Thể loại:                                 in sẵn màu

Hãng sx:                                Die Lian Hua

 

Giá bán:                                437.000 đồng

Giảm 30%:                                   306.000 đồng

 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 

Tên sản phẩm:                        Phu thê viên mãn

Mã số:                                    P3D1156

Kích thước:                            55.85

Thể loại:                                 Tranh 3D

Hãng sx:                                 Pinkoo

 

Giá bán:                                 468.000 đồng

Giảm 30%:                                      328.000 đồng

Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                        Phu thê viên mãn

Mã số:                                    HQ1041

Kích thước:                            115.70

Thể loại:                                in sẵn màu

Hãng sx:                                Hokee

 

Giá bán:                                536.000 đồng

Giảm 30%:                                    376.000 đồng

Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                       Phu thê viên mãn

Mã số:                                    DLHYZ471

Kích thước:                            118.74

Thể loại:                                in sẵn màu

Hãng sx:                                Die Lian Hua

 

Giá bán:                                792.000 đồng

Giảm 30%:                                    555.000 đồng

Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                       Phu thê viên mãn

Mã số:                                    HQ1384

Kích thước:                            174.66

Thể loại:                                 in sẵn màu

Hãng sx:                                 Hokee

 

Giá bán:                                 674.000 đồng

Giảm 30%:                            472.000 đồng

Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 

Tên sản phẩm:                        Phu thê viên mãn

Mã số:                                    DLHYZ649

Kích thước:                            174.66

Thể loại:                                 in sẵn màu

Hãng sx:                                 Die Lian Hua

 

Giá bán:                                  863.000 đồng

Giảm 30%:                                       605.000 đồng

Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 
 
Tên SP:             Cừu ngư quần hội
Mã số:              H3D1089
Kích thước:       150.50cm
Thể loại:           Tranh 3D
Hãng sx:          Hokee

Giá bán:           610.000 VND
Giá CK 30%:     427.000 VND

Miễn phí vận chuyển toàn quốc

Sản phẩm tương tự HQ1537

  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 
Tên SP:                    Cửu ngư quần hội
Mã số:                     H3D1052
Kích thước:             147x69 cm
Thể loại:                  Tranh 3D
Hãng SX:                 Hokee

Giá bán:                  696.000 đồng
Giá CK 30%:            488.000 đồng

Miễn phí vận chuyển hàng toàn quốc
  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 
Tên SP:                        Cửu ngư quần hội
Mã số:                         DLHYA310
Kích thước:                  138x72 cm
Thể loại:                      Vải thêu đã được in sẵn màu
Hãng SX:                     Die Lian Hua 

Giá bán:                      1.173.000 đồng
Giá CK 30%:                 804.000 đồng

Miễn phí vận chuyển toàn quốc

   Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 
Tên SP:                        Cửu ngư quần hội
Mã số:                         DLHYZ273
Kích thước:                  90x166 cm
Thể loại:                      Vải thêu đã được in sẵn màu
Hãng SX:                     Die Lian Hua

Giá bán:                     975.000 đồng
Giá CK 30%:                683.000 đồng

Miễn phí vận chuyển toàn quôc

   Liên hệ: 

Mr Tranh - 0123.777.5255

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 
Tên SP:             Đàn gà
Mã số:              H3D1003
Kích thước:       140.41cm

Thể loại:           Tranh 3D

Hãng sx:           Hokee

Giá bán:            523.000 VND
Giá CK 30%:      367.000 VND
   
     


 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 
Tên SP:             Gấu trúc
Mã số:              H3D025
Kích thước:       114.70cm
Thể loại:           Tranh 3D
Hãng sx:           Hokee

Giá bán:            479.000 VND
Giá CK 30%:       336.000 VND

Sản phẩm tương tự: P3D025

  Liên hệ: 

Mr Tranh - 0123.777.5255

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 
Tên SP:                 Hai chú cún
Mã số:                  H3D029
Kích thước:           72.56cm
Thể loại:               Tranh 3D
Hãng SX:               Hokee

Giá bán:                405.000 VND
Giá CK 30%:          
284.000 VND


 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 
Tên SP:                    Hoa Hồng
Mã số:                     H3D099
Kích thước:              50.40cm

Thể loại:                 Tranh 3D

Hãng SX:                 Hokee

Giá bán:                  239.000 VND

Giá CK 30%:             168.000 VND
      

Chưa bao gồm phí vận chuyển
  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 
Tên SP:                   Lan Trắng
Mã số:                    H3D089
Kích thước:             57.38cm
Thể loại:                 Tranh 3D - Vải được in sẵn màu
Hãng SX:                 Hokee

Giá bán:                  189.000 VND
Giá Ck 30%:             133.000 VND

Chưa bao gồm phí vận chuyển

 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 
Tên SP:                    Mã đáo thành công
Mã số:                     H3D1021
Kích thước:              115.61 cm  
Thể loại:                  Tranh 3D - Vải đã được in sẵn màu
Hãng SX:                  Hokee

Giá bán:                   624.000 VND
Giá CK 30%:             437.000 VND

Miễn phí vận chuyển toàn quốc

Sản phẩm tương tự : DLHYZ525: 
                                HQ1197:       
                                PKJD091:      
                                N36700:         
                                YHD0506:      

 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 

Tên SP:                    Mã đáo thành công
Mã số:                     H3D1046
Kích thước:              148.74 cm
Thể loại:                  Tranh 3D - Vải đã được in sẵn màu
Hãng SX:                  Hokee

Giá bán:                   827.000 VND
Giá CK 30%:            579.000 VND


Miễn phí vận chuyển toàn quôc

Sản phẩm tương tự:     P3D1113:     

 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 
Tên SP:                             Mã đáo thành công
Mã số:                              N36422
Kích thước:                       260x99 cm
Thể loại:                            Vải thêu đã được in sẵn màu
Hãng SX:                          Teana

Giá bán:                            1.639.000 đồng
Giá CK 30%:                   1.148.000 đồng

Miễn phí vận chuyển toàn quốc

Sản Phẩm tương tự:     H3D1030:     
                                    HQ1154:        
                                    DLHYZ507:    

  Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com

 
Tên SP:                                Mã đáo thành công
Mã số:                                 N36421
Kích thước:                         173x81 cm
Thể loại:                              Vải thêu đã được in sẵn màu
Hãng SX:                            Teana

Giá bán:                               795.000 đồng
Giá CK 30%:                        565.000 đồng

Miễn phí vận chuyển toàn quốc

 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com 

 
Tên SP:                                Mã đáo thành công    
Mã số:                                 N36417
Kích thước:                         43x93 cm
Thể loại:                               Vải thêu đã được in sẵn màu
Hãng SX:                            Teana

Giá bán:                               239.000 đồng
Giá CK 30%:                       168.000 đồng

Miễn phí vận chuyển toàn quốc

Sản phẩm tương tự:     DLHYD007:     
                                    HQ139:            

Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com  


Tên SP:                                    Mã đáo thành công
Mã số:                                     N36423
Kích thước:                             134x76 cm
Thể loại:                                  Vải thêu đã được in sẵn màu
Hãng SX:                                Teana

Giá bán:                                  878.000 đồng
Giá CK 30%:                           615.000 đồng

Miễn phí vận chuyển toàn quốc

Sản phẩm tương tự:     HQ141:     

 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com   
 
Tên SP:                                    Mã đáo thành công
Mã số:                                     N36418
Kích thước:                             108x58 cm
Thể loại:                                  Vải thêu đã được in sẵn màu
Hãng SX:                                Teana

Giá bán:                                   323.000 đồng
Giá CK 30%:                          227.000 đồng

Sản phẩm tương tự:        DLHYZ578:        
                                      HQ140:                
                                      YHD0255:             


 Liên hệ: 

Mr Linh - 0973.142.763

Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com  

Tên SP:                                    Mã đáo thành công
Mã số:                                     N36415
Kích thước:                             77x50 cm
Thể loại:                                  Vải thêu đã được in sẵn màu
Hãng SX:                                Teana

Giá bán:                                 264.000 đồng
Giá CK 30%:                          185.000 đồng

Chưa bao gồm phí vận chuyển

Liên hệ: 
Mr Linh - 0973.142.763
Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com
   
 
Tên SP:                                Mã đáo thành công
Mã số:                                 N36700
Kích thước:                         125x73 cm
Thể loại:                              Vải thêu đã được in sẵn màu
Hãng SX:                            Teana

Giá bán:                              612.000 đồng
Giá CK 30%:                      429.000 đồng

Miễn phí vận chuyển hàng toàn quốc

 Liên hệ: 
Mr Linh - 0973.142.763
Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com
 

Tên SP:                                Mã đáo thành công
Mã số:                                  
N36681
Kích thước:                          
190x66 cm
Thể loại:                               
Vải thêu đã được in sẵn màu
Hãng SX:                             Teana

Giá bán:                                1.068.000 đồng

Giá CK 30%:                        748.000
 đồng

Miễn phí vận chuyển toàn quốc

 Liên hệ: 
Mr Linh - 0973.142.763
Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com
 
 
Tên SP:                                 Mã đáo thành công
Mã số:                                  HQ141
Kích thước:                           126x70 cm
Thể loại:                                Vải thêu đã được in sẵn màu
Hãng SX:                              Hokee

Giá bán:                                657.000 đồng
Giá CK 30%:                        460.000 đồng

Miễn phí vận chuyển toàn quốc

Sản phẩm tương tự:     N36423:        

Liên hệ: 
Mr Linh - 0973.142.763
Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com
  
 
Tên SP:                                  Mã đáo thành công
Mã số:                                   HQ1473
Kích thước:                            175x80 cm
Thể loại:                                 Vải thêu đã được in sẵn màu
Hãng SX:                               Hokee

Giá bán:                                963.000 đồng
Giá CK 30%:                        675.000 đồng

Miễn phí vận chuyển toàn quốc

Liên hệ: 
Mr Linh - 0973.142.763
Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com
  
 

Tên SP:                                  Mã đáo thành công
Mã số:                                     
HQ1154
Kích thước:                            
195x70 cm
Thể loại:                                 
Vải thêu đã được in sẵn màu
Hãng SX:                               Hokee

Giá bán:                                 749.000 đồng

Giá CK 30%:                          525.000 đồng


Miễn phí vận chuyển toàn quốc


Liên hệ: 
Mr Linh - 0973.142.763
Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com
   
 

Tên SP:                                   Mã đáo thành công
Mã số:                                    
HQ900
Kích thước:                             
346x86 cm
Thể loại:                                  
Vải thêu đã được in sẵn màu
Hãng SX:                                Hokee

Giá bán:                                  
1.223.000 đồng
Giá CK 30%:                          857.000 đồng

Miễn phí vận chuyển toàn quốc

 Liên hệ: 
Mr Linh - 0973.142.763
Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com
  
 
Tên SP:                                    Mã đáo thành công
Mã số:                                     HQ1435
Kích thước:                              180x82 cm
Thể loại:                                   Vải thêu đã được in sẵn màu
Hãng SX:                                Hokee

Giá bán:                                   917.000 đồng
Giá CK 30%:                           642.000 đồng

Miễn phí vận chuyển toàn quốc
  Liên hệ: 
Mr Linh - 0973.142.763
Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com
 
 

Tên SP:                                    Mã đáo thành công
Mã số:                                     
HQ1314
Kích thước:                             
145x68 cm
Thể loại:                                 
Vải thêu đã được in sẵn màu
Hãng SX:                                Hokee

Giá bán:                                  
549.000 đồng
Giá CK 30%:                         385.000  đồng


Liên hệ: 
Mr Linh - 0973.142.763
Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com
  
 

Tên SP:                                    Bát mã truy phong
Mã số:`                                    
N36420
Kích thước:                              
181x65 cm
Thể loại:                                   
Vải thêu đã được in sẵn màu
Hãng SX:                                 Teana

Giá bán:                                   
732.000 đồng
Giá CK 30%:                           513.000 đồng


Miễn phí vận chuyển toàn quốc

Sản phẩm tương tự:         DLHYZ519:     

                                       DLHYZ328:     

                                       HQ1179:          

Liên hệ: 
Mr Linh - 0973.142.763
Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com
 
 

Tên SP:                                    Bát mã truy phong
Mã số:                                     
N36419
Kích thước:                              
156x74 cm
Thể loại:                                   
Vải thêu đã được in sẵn màu
Hãng SX:                                 Teana

Giá bán:                                    
672.000 đồng
Giá CK 30%:                           471.000 đồng


Miễn phí vận chuyển toàn quốc

Liên hệ: 
Mr Linh - 0973.142.763
Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com
  
 

Tên SP:                                    Bát mã truy phong
Mã số:                                     
DLHYZ507
Kích thước:                              
188x70 cm
Thể loại:                                   
Vải thêu đã được in sẵn màu
Hãng SX:                                 Die Lian Hua

Giá bán:                                   
1.117.000 đồng
Giá CK 30%:                           782.000 đồng

Miễn phí vận chuyển toàn quốc

Liên hệ: 
Mr Linh - 0973.142.763
Gmail: cungcaptranhtheutoanquoc@gmail.com
 
   

Comments