Trang Văn- Thơ‎ > ‎

Giọt Đàn Tương Tư

Gặp em
Đà Lạt mờ sương
Phù hoa 
Rụng đóa vô thường rưng rưng


Lạ chân 
Phố núi ngập ngừng
Xôn xao nỗi nhớ
Hương rừng chạm môi

Bồi hồi 
Nâng cốc rượu mời
Nửa em đăm đắm
Nửa tôi nồng nàn

Cầm tay
Đà Lạt mơ màng
Trăm năm 
Còn những giọt đàn tương tư

nhà thơ Đặng Quốc Khánh

(Hội viên Hội VHNT Bình Định)

ST tại trại sáng tác Đà Lạt tháng 8/2009.

Comments