Kiểm toán căn bản

Slide bài giảng năm 2012
Các bạn/anh/chị tải về và in ra để làm tài liệu học tập!
Chúc tất cả một học kỳ mới với nhiều kiến thức mới và thành công mới!
Trang Phương
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  85k v. 1 18:33, 28 thg 3, 2012 phuong doan
ċ

Xem
  18:44, 15 thg 10, 2012 phuong doan
Ċ
Xem Tải xuống
Chương 1 có 2 phần  2516k v. 1 17:43, 1 thg 1, 2012 phuong doan
Ċ
Xem Tải xuống
Chương 1 có 2 phần  1513k v. 1 17:47, 1 thg 1, 2012 phuong doan
Ċ
Xem Tải xuống
Chương 2 có 5 phần  5773k v. 1 17:52, 1 thg 1, 2012 phuong doan
Ċ
Xem Tải xuống
Chương 2 có 5 phần  3656k v. 1 17:55, 1 thg 1, 2012 phuong doan
Ċ
Xem Tải xuống
Chương 2 có 5 phần  1561k v. 1 17:55, 1 thg 1, 2012 phuong doan
Ċ
Xem Tải xuống
Chương 2 có 5 phần  1434k v. 1 17:56, 1 thg 1, 2012 phuong doan
Ċ
Xem Tải xuống
Chương 2 có 5 phần  1752k v. 1 17:57, 1 thg 1, 2012 phuong doan
Ċ
Xem Tải xuống
Chương 3  6775k v. 1 18:01, 1 thg 1, 2012 phuong doan
Ċ
Xem Tải xuống
Chương 4  5312k v. 1 18:03, 1 thg 1, 2012 phuong doan
Ċ
Xem Tải xuống
Chương 5  13706k v. 1 18:08, 1 thg 1, 2012 phuong doan
Ċ
Xem Tải xuống
Chương 6  2079k v. 1 18:10, 1 thg 1, 2012 phuong doan
Trang con (1): Điểm thi giữa kỳ
Comments