Home

Xin mượn lời của họa sĩ Lê Phổ, trích từ quyển Gọi Thầm Giữa Paris của Thi Vũ: "Với tôi, vẽ là hành hương vào nội tâm . Vẽ là giú một trái chín. Con đường dài lắm". Con đường hội họa qủa là rất dài, còn dài hơn nữa với một người vẽ tài tử như tôi. Học hoài không hết. Vì tự học nên có lúc đi lạc đường, vào lối cụt, phải tự tìm đường ra cho nên con đường còn xa thêm vài dặm nữa.

Con đường dài của hội họa và hành trình vào nội tâm cũng là lời của họa sĩ Đinh Cường trong bài viết "Đoạn Ghi Nhớ Đỗ Long Vân":

"Tôi ngồi vẽ. và anh đã viết
sau này cho tôi như không ai hiểu tôi hơn
về đường bay. nét cọ. những vệt màu bầm
Un artiste n’a que faire d’exprimer son temps.
Il le construit.
nó dựng nên thời đại.
và tôi tiếp tục đi. bao giờ cho đến đích
tôi cô đơn vô cùng tận. như nghệ thuật."

Nghệ thuật và cô đơn là bè bạn của nhau. 

Ngoài những tranh do tôi vẽ, tôi sẽ đưa lên đây tranh của những họa sĩ mà tôi mến chuộng.

Lương Nguyễn