หน้าหลัก


ดาวน์โหลดข้อมูลเอกสาร

http://www.drop4shared.com/b0934973
[URL=http://www.drop4shared.com/b0934973]Drop4shared งานพรบ.01.rar - 929.91 KB[/URL]

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม


http://web.ocsc.go.th/forking/%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99

เชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

ทางออน์ไลน์รายชื่อผู้ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทั้งหมด 

สำนักงาน ก.พ. จะรวบรวมและนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป


ดาวน์โหลดเอกสาร ตัวชี้วัดฯ ได้ที่นี่

เกณฑ์การคัดเลือก
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕


วิดีโอ YouTube

หลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรี 
To be number one trang music Contest  ๒๐๑๖

https://govchannel.go.th/?AspxAutoDetectCookieSupport=1

ประกาศรับสมัครร้านเกม/อินเตอร์เน็ตเข้าร่วมกิจกรรม
ร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน จ.ตรัง ประจำปี ๒๕๕๙
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดตรัง

โทร ๐๗๕-๒๑๗๕๘๕-๖
จังหวัดตรัง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา– ระดับอุดมศึกษา 

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวีดิโอ ภายใต้หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” ความยาว 60 วินาที 

สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 255 ถึงวันที่ ๔ เมษายน 2559  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง โทร 075 217585

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่


ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวนมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับภาค
ในวันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ วัดสาริการาม อ.เมือง จ.ตรัง
สอบถามโทร ๐๗๕-๒๑๗๕๘๕ / ๐๙-๕๒๕๗-๘๘๒๗ คุณวิเชียร.


[URL=http://upload.i4th.in.th/th/download.php?id=56A9C5591][IMG]http://upload.i4th.in.th/skin/stylish/thumb/thumb_pdf.png[/IMG][/URL]

ประชาสัมพันธ์ ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดการ
    ประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา
    เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
    ดาวน์โหลดใบสมัครและประกาศได้ที่
http://www.culture.go.th/thai/index.php?option=com_content&view=article&id=3512:2016-01-14-00-51-31&catid=35:announces&Itemid=352

ประกาศผลการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี(รอบชิงชนะเลิศ)
ผลการดำเนินงานนโยบายรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
เชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา 
ประกวดคลิปวีดิโอหัวข้อ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ"
ชิงเงินรางวัลกว่าแสนบาท จากกระทรวงวัฒนธรรม
ด้วย สป.วธ.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร
ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ประจำปี ๒๕๕๘
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๓๙๓๐,๐-๒๑๔๓-๙๕๗๔-๖
ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ www.nhrc.or.thประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการ The Mitsubishi Asian Children's 
Enkki Festa ๒๐๑๕-๒๐๑๖
กิจกรรมประกวดภาพประกอบคำบรรยาย สมุดภาพประจำวัน "อินิกิ" ฯ
สามารถดาวโหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เวปไซต์ www.ocac.go.th
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๒-๘๘๒๗

http://newskm.moi.go.th/

    ด้วยรัฐบาลมีวัตถุประสงค์เผยแพร่นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาลให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างแพร่หลายโดยผ่านช่องทาง "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน"
หน้าเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ (www.prd.go.th)

     หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
โทร.๐๒-๖๑๘๒๓๒๓ ต่อ ๑๐๑๐


 ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เรื่อง การประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มโปรดของฉัน"      ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายสงกรานต์วิถีไทย
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://upload.siamza.com/1887648ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ร่วมกับ วัดกระพังสุรินทร์(พระอารามหลวง)
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาส มหามงคลฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เม.ษ.๒๕๕๘
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ วัดกระพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง)
สอบถามโทร ๐๗๕-๒๑๗๕๘๕-๖
ชลาลัย /๐๙๐-๙๑๕๕๖๙๕
ขอเชิญผู้มีจิตรศรัทราร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีสงฆ์ โรงพยาบาลสงขลา ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มี.ค.๕๘ เพื่อนำไปสมทบกองทุนใช้ในการรักษาพยาบาลพระภิกษุ-สามเณรอาพาธและแม่ชี ณ โรงพยาบาลสงขลา โดยสามารถร่วมบริจาคเงินตามกำลังศรัทราได้ที่ โรงพยาบาลสงขลา หรือโอนเงินเข้าบัญชี "กองทุนสงฆ์อาพาธ ร.พ.สงขลา " (ผ้าป่า) ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาโรงพยาบาลสงขลา เลขที่บัญชี ๙๘๐-๓-๖๙๘๐๘-๗ บัญชีสะสมทรัพย์ โทรสอบถามลายละเอียดได้ที่ (๐๗๔) ๓๓๘๑๐๐ ต่อ ๑๐๔๙,๑๙๓๙


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 : กิจกรรม Cultural Vaccine “ครอบครัวสุขสันต์”       เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดตรัง  ในวันศุกร์ที่ 27  กุมภาพันธ์ 2558  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.45 น. ณ ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโรงเรียนวัดควนเมา  ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ค่านิยม 12 ประการ สำหรับคนไทย            การเรียนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศและกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธ์ภาพในครอบครัว  ซึ่งมีเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  216  คน  ได้รับเกียรติจากนายสุชิน  สุธาชีวะ              นายอำเภอิรัษฎา   เป็นประธานในพิธีเปิด


กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม>>ประชาสัมพันธ์โครงการบทเพลงรักชาติร่วมสมัย 
                 ด้วย กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการบทเพลงรักชาติร่วมสมัย โดยนำบทเพลงรักชาติที่ทรงคุณค่าในอดีตมา เรียบเรียงประสานใหม่ให้มีความเป็นสมัยนิยมมากขึ้น รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดบทเพลง ให้ประชาชน   และเยาวชนรุ่นหลังได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์และเผยแพร่ผ่านเวทีการประกวด ซึ่งจะช่วยกล่อมเกลา คนไทยให้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสร้างรอยยิ้ม เป็นการสร้างความสุขให้กับประชาชนในการนี้ จังหวัดตรัง     
โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังจึงได้กำหนดจัดการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัยประจำปี ๒๕๕๗ ประเภทขับร้องเดี่ยวเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคต่อไปสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานตามที่กำหนดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗   
(สามารถดาว์นโหลดเพลงที่ใช้ในการประกวดได้จากเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม www.m-culture.go.th)ผลการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดตรัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา 19.00 น.
ณ เวทีกลางงานเฉลิมพระชนมพรรษา งานฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจังหวัดตรัง 
ประจำปี ๒๕๕๗ 
สนามกีฬาเทศบาล (ทุ่งแจ้ง) อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ระดับอายุตั้งแต่ ๑๑ – ๑๔ ปี        
รางวัลที่ ๑ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่ เด็กหญิงพิมพ์พิรุณ บุญชัด นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง อำเภอเมืองตรัง
รางวัลที่ ๒ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่ เด็กหญิงพรลภัส หวังจิ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อำเภอกันตัง
รางวัลที่ ๓ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่ เด็กชายเกียรติภัทร์ เม่งซ่าน นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง
ระดับอายุตั้งแต่ ๑๕ – ๑๘ ปี        
รางวัลที่ ๑ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่ นายณภัทร ชูประสิทธิ์ นักเรียน กศน.อำเภอกันตัง อำเภอกันตัง
รางวัลที่ ๒ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่ นางสาวมัญชุพร หวังจิ นักเรียนโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว อำเภอกันตัง
รางวัลที่ ๓ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่ นางสาวอรอนงค์ แต้เตี้ย นักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ อำเภอสิเกา
ประชาสัมพันธ์สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕                    ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำสายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕ ศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ เป็นหน่วยงาน ภายใต้สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ รับข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับร้านเกมส์ อินเทอร์เน็ตและคาราโอเกะ รวมถึงพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมอันส่งผลให้เกิดวัฒนธรรม ที่เบี่ยงเบน นอกจากนั้น ยังร่วมขจัดสื่อต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม โดยจะมีการเชื่อมโยงไปยังวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ กรณีที่เกิดเหตุในจังหวัดนั้นๆ จะมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็น รูปธรรมและทันเหตุการณ์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม>>

ประชาสัมพันธ์โครงการ การประกวดเรียงความภายใต้หัวข้อ "หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน"

ประชาสัมพันธ์โครงการ ประกวดบทละครเสริมสร้างค่านิยมฝ่ายบริหาร>>

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาด 
เนื่องจากในการขายทอดตลาด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 มีผู้เข้าร่วมทอดตลาดไม่ครบตามระเบียบ ทำให้ไม่สามารถขายทอดตลาดได้  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง จึงขอประกาศขายทอดตลาดอีกครั้ง  ในวันอังคารที่  30  ธันวาคม  2557

ประกาศผลการสอบราคา
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

ประกาศสอบราคา

ข่าว/กิจกรรม

ประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๗
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ได้รับมอบให้ดำเนินพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

  

 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง
ศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังใหม่)ชั้น ๑
ถนนพัทลุง  ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
โทร.๐-๗๕๒๑-๗๕๘๕-๖