Projektas - TRAMPLINAS

PROJEKTO LOGINIS PAGRINDAS IR TIKSLAI:

Vilniaus Jono Laužiko bendrojo lavinimo konsultaciniame centre ugdomi ligoninėse besigydantys mokiniai. Planuojamas projektas “Tramplinas” bus vykdomas su besigydančiais vaikais, kurie yra tarsi „iškritę“ iš socialinės aplinkos – nelanko mokyklos, negali tinkamai bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiais, jaučiasi nemylimi, negalintys kurti ir dalintis su kitais.

Projekto tikslai:

*      užtikrinti vaikų užimtumą, lavinti jų bendradarbiavimo įgūdžius, meninę saviraišką, įžiebti tikėjimą savo kūrybiškumo galiomis;

*      padėti mokiniams atrasti save, suteikti daug gerų emocijų bei pajusti, kad gali kažkam suteikti džiaugsmo ir būti pripažintu;
*    supažindinti su tinklapio kūrimo, valdymo ir peržiūrėjimo galimybėmis.

Suplanuota projekto eiga remiasi mokinių kūrybine veikla, naudojant netikėtas improvizacijas dailės technikomis, kurios tinka net ir niekada nepiešusiems.

Sukurti darbai (skirtinga tematika) eksponuojami (naudojant mobilius stendus) senelių namuose, ligoninėse. Kūrybiniai darbai patalpinti sukurtoje “Tramplinas” svetainėje. Mokiniai sužinojo kaip tvarkyti svetainę, įkelti nuotraukas ir kt.

Projekto pavadinimas simboliškas, nes tikime, kad dalyvavimas šiame projekte vaikams yra tramplinas įvairių gebėjimų, polinkių ir pomėgių atskleidimui, kultūrinių vertybių puoselėjimui, turiningo laisvalaikio praleidimui. Be to atlikti darbai suteikia kitiems sergantiems vaikams, seneliams džiaugsmo, vilties, šypsenų, skatina patiems pabandyti kurti grožį aplink save. Projekto metu mokiniai supažindinami ir su savanorystės idėjomis, kurios skatina tapti reikalingu kitiems ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Mokiniams svarbu ne tik kurti, bet ir savo kūrybą parodyti kitiems.

Projektą vykdo didelę darbo su vaikais patirtį turinčios mokytojos, jau anksčiau dalyvavusios vaikų užimtumo programose ir projektuose. Tai geografijos vyr. mokytoja Ramunė Stanevičienė, technologijų ir darbų vyr. mokytoja Aušra Bieliauskienė, biologijos vyr. mokytoja Daiva Mikaliūnienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja Jūratė Jasaitienė ir lietuvių kalbos vyr. mokytoja Laimutė Marija Vitkauskienė.