Certificiranje bioplastike

Sodoben način življenja si težko predstavljamo brez plastike, hkrati pa je vedno večji poudarek na okolju prijaznem načinu življenja in iskanju alternativnih rešitev. Ena od najbolj vidnih, obetavnih rešitev na tem področju je bioplastika. Ker se bioplastika ne razlikuje od navadne plastike, je potrebno verodostojno zagotavljanje kvalitete in označevanja, kar zagotavljamo skozi sistem standardizacije in certificiranja.

Certifikat: uradna listina, s katero se kaj potrjuje; potrdilo, spričevalo (SSKJ)
Certificiranje: postopek, s katerim tretja stranka poda pisno zagotovilo, da je izdelek, postopek ali storitev skladna z določenimi zahtevami (EN 45020:2006 Standar-dizacija in povezane aktivnosti – Splošno besedišče).
 
 

Certifikacijske organizacije za bioplastiko

 
Najpomembnejši certifikacijski organizaciji v Evropi sta DIN CERTCO in Vinçotte. Za področje ZDA certifikate za biorazgradljive izdelke izdaja Biodegradable Products Institute (BPI), za področje Japonske pa Japan BioPlastics Association.
 
Postopek certificiranja
Proces pridobivanja certifikata je popolnoma prostovoljen. Proizvajalec se obrne na certifikacijsko organizacijo z vlogo, ki vključuje informacije o materialu in izdelku, ki ga želi certificirati. Certifikacijska organizacija nato posreduje seznam laboratorijev, ki so akreditirani za testne metode, zahtevane v standardu. Laboratoriji so potrjeni s strani certifikacijske organizacije in neodvisnega ocenjevalca ter pridobijo akreditacijo po standardu EN ISO/IEC 17025. Laboratoriji posredujejo poročilo o preskušanju certifikacijski organizaciji. Na podlagi pozitivnih rezultatov certifikacijske organizacije izdajajo certifikate o skladnosti za proizvode in dovoljenja za uporabo certifikacijskega znaka proizvajalcem.


Certifikacijske oznake
 
Certifikacijska oznaka je dokaz, da izdelek ustreza določenim zahtevam in je neizpodbitna prednost pred ostalimi izdelki, ki te oznake nimajo. Izdelek poleg certifikacijske oznake mora vsebovati tudi certifikacijsko številko. Verodostojnost certifikacijske oznake oziroma certifikata lahko preverimo v bazi certifikatov certifikacijskih organizacij. Več o certifikacijskih oznakah.

 

Kontakt

Slopak d.o.o.
Vodovodna cesta 100
1000 Ljubljana

tel: 01 5600 252