WebBoard
 
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม » • มอบหมวกสีประจำกองร้อยแก่ นสต.ศชต.8/60 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 14.30 น.ผู้บังคับบัญชา ร่วมกับฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ศชต.ร่วมกันจัดพิธีมอบหมวกส ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2560 23:00 โดย ศฝร. ศชต.
 • นสต.เข้าศึกษาดูงานศาล วันที่ 3 พ.ค.2559 เวลา 08.30 น. คณะครูอาจารย์ พร้อมด้วย นักเรียนนายสิบตำรวจ ของ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจ ...
  ส่ง 3 พ.ค. 2559 02:39 โดย ศฝร. ศชต.
 • องค์กรกาชาดสากลเข้ามาบรรยายให้ความรู้แก่ นสต. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. องค์กรกาชาดสากล (ICRC) ได้เข้ามาบรรบายเพื่อให้ความรู้แก่ นักเรียนนายสิบตำรวจ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัต ...
  ส่ง 5 พ.ค. 2559 20:46 โดย ศฝร. ศชต.
 • ศาลจังหวัดยะลาเข้ามาบรรยายให้ความรู้แก่ นสต. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ศาลจังหวัดยะลาได้เข้ามาบรรยายให้ความรู้ในโครงการ "วันศาลยุติธรรม" โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ศักด ...
  ส่ง 3 พ.ค. 2559 02:22 โดย ศฝร. ศชต.
 • ปปป.เข้ามาบรรยายให้ความรู้แก่ นสต. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เลา 13.00 น. กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.) ได้เข้ามาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ ณ ห้องประช ...
  ส่ง 3 พ.ค. 2559 02:11 โดย ศฝร. ศชต.
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • ผบก.ศฝร.ศชต.ตรวจเยี่ยม นสต.ศชต.59         เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 08.30 น. พล.ต.ต.จักรพร  แท่นทอง ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏ ...
  ส่ง 13 ก.พ. 2560 20:41 โดย ศฝร. ศชต.
 • พิธีเปิดและปฐมนิเทศ นสต.ศชต.8/60                       พล.ต.ต.พุทธิชาต เอกฉันท์ เป็นประธานเปิดและปฐมนิเทศ นสต.ศชต.8/60    วันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เวลา 13.30 น. นสต.ศชต.ป ...
  ส่ง 8 ก.พ. 2560 23:00 โดย ศฝร. ศชต.
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 8 ก.พ. 2560 22:38 โดย ศฝร. ศชต.
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 6 ก.พ. 2560 23:52 โดย ศฝร. ศชต.
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 8 ก.พ. 2560 22:40 โดย ศฝร. ศชต.
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 14 ก.พ. 2560 23:02 โดย ศฝร. ศชต.
 • ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อทำการเรียนการสอน (นสต.ศชต.59 )ประจำปีงบ 2560           เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.พ.ต.อ.สะท้านฟ้า วามะสิงห์ รอง ผบก.ศฝร.ศชต.เป็นประธาน ประชุมเตรียมความพร้อมผ ...
  ส่ง 6 ก.พ. 2560 00:25 โดย ศฝร. ศชต.
 • ผกก.ฝบศ.ศฝร.ศชต.ออกตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัด วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.พ.ต.อ.เดชเดชา เดชารชตะ ผกก.ฝบศ.ศฝร.ศชต.ออกตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัดศฝร.ศชต.    1.เวลา 10.00 ...
  ส่ง 6 ก.พ. 2560 22:06 โดย ศฝร. ศชต.
 • ไม่มีชื่อ    
  ส่ง 5 ก.พ. 2560 23:53 โดย ศฝร. ศชต.
 • ไม่มีชื่อ                                                     
  ส่ง 5 ก.พ. 2560 23:54 โดย ศฝร. ศชต.
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »พล.ต.ต.จักรพร แท่นทอง
ผบก.ศฝร.ศชต.


สมุดโทรศัพท์ ตร.ปี2558
https://drive.google.com/file/d/0BxoW2sr4dg9CdjUtejdYQUxFUXM/view

ค้นหาราชกิจจานุเบกษา
http://www.mratchakitcha.soc.go.th/

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
https://drive.google.com/file/d/0B8lbFymTazBxZXNFTS12aUxVWmc/view?usp=sharing

เฟสบุ๊ค แฟนเพจ
https://www.facebook.com/tcyala/?fref=ts

ภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจเพื่องรองรับ AEC
https://sites.google.com/site/trainningsbp/home/kxng-bangkhabkar-suny-fuk-xbrm

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร นสต.ประจำปีงบประมาณ 2558
https://drive.google.com/folderview?id=0B8lbFymTazBxUkVmU1NCaUlaVmM&usp=sharing