คู่มือการใช้ (Basic) 

คู่มือในไฟล์ PDF
 • การบริหารจัดการไฟล์ข้อมูล Google Drive
 • การสร้างเอกสารด้วย Google Doc
 • การผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วย Google Presentation
 • การสร้างตารางทำงานด้วย Google SpreatSheet
 • การสร้างแบบทดสอบด้วย Google Form & Flubaroo
 • การใช้งาน Youtube
 • การสืบค้นและผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วย Youtube Editor
 • การสร้างปฏิทินนัดหมายด้วย Calendar
 • การใช้งาน Google Maps 
 • การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Sites
 • การสร้างคอร์สด้วย Google Classroom
 • สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนรู้ Google Plus
 • การจัดการเรียนรู้ทางไกลด้วย Hangouts On Air
 • การตั้งค่า DNS สำหรับการใช้งาน GAFE (สำหรับ Admin เท่านั้น)

 • * ขอบคุณคู่มือการใช้งานจากทีมงานจัดทำคู่มือ กระทรวงศึกษาธิการ *

  คู่มือการใช้ (Advance) 
   แม่แบบสำหรับงานเอกสาร

   วิดีโอการสอนการใช้งาน (Advance)

   แม่แบบสำหรับเว็บไซต์ [Sites]