หน้าแรก


ประกาศ สพป.ขอนแ่กน เขต 2

  • แก้ไข ปัญหา กรณีครู ลิมรหัสผ่าน สำหรับเข้าระบบ Trianing.obec.go.th (สำหรับข้าราชการครุูสังกัด สพฐ.) คำชี้แจง : ให้ข้าราชการครูกรอกข้อมูลเพื่อ ขอรหัสผ่านใหม่การเข้าระบบ Trianing.obec.go.th ในกรณีที่ข้าราชการครูลืมรหัสผ่านเข้าระบบซึ่งอยู่ในกรณี ดังต่อไปนี้1. กรอก E-mail ผิด2. จำ E-mail ตนเองไม่ได้3. จำ รหัสผ่าน E-mail ตนเองไม่ได้โดยกรอกคำร้องขอรหัสผ่านใหม่ ที่ https://goo.gl/forms/QtCxUt2E2O80Q2MJ3 หมายเหตุ :: โดยให้ใช้ gmail.com เป็นเมล์ ในการติดต่อเท่านั้น
    ส่ง 26 ก.ค. 2560 19:22 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
  • 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 การประชุม Video Conference  สพฐ จัดประชุมทางไกลการประชุม Video Conference เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนาในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9    ถ่ายทอดสดฝ่ายเว็บไซต์ ครับ https://www.youtube.com/OBECTVONLINE    เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาพบปัญหามากมายในทางปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 5 กค 2560 ที่ผ่านมา เชิญชวนคุณครู และท่าน ผู้บริหารเข้ารับฟังครับเอกสารแนบ หนังสือ สพป  หนังสือ สพฐ คลิก  
    ส่ง 13 ก.ค. 2560 05:59 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แจ้งข่าว/หนังสือราชการ จาก สพป ขก2

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สื่อ VDO

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ครูบ้านนอก


วันหยุดในไทย