หน้าแรก

ข่าวกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แจ้งข่าว/หนังสือราชการ อบรมครูครบวงจร

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว TEPE ONLINE

 • ประชุมปฏิบัติการครูผู้ช่วยตามรูปแบบ TEPE ONLINE 11 พค 2561 ประชุมปฏิบัติการครูผู้ช่วยตามรูปแบบ TEPE ONLINE 111.เว็บไซต์ TEPE ONLINE           https://www.tepeonline.org2.สมาชิกรุ่นที่ 13.สมาชิกรุ่นท ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2561 23:57 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • เชิญ ครูผู้ช่วยประชุมเพื่อพัฒนาครู TEPE ONLINE ตามหนังสือที่ ศธ 04026/1378/ แจ้ง  เลื่อนประชุมครูผู้ช่วย การจัดทำระบบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2561 15:33 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว วิทยฐานะ ว21

 • กลุ่มเครือข่าย ออนไลน์ (กลุ่ม ว21/2560) กลุ่มเครือข่ายครูพัฒนาวิทยฐานะ กลุ่ม ว21/2560
  ส่ง 20 พ.ค. 2561 00:27 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • หลักเกณฑ์ วิทยฐานะแนวใหม่ หลักเกณฑ์ วิทยฐานะแนวใหม่
  ส่ง 19 พ.ค. 2561 20:36 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »ขออนุญาตไปต่างประเทศhttps://drive.google.com/drive/folders/1-3gqHp03wSQKMBG2mvWbOiEIOCAlNUmL