Sadržaj


Peticija za tradicionalnu misu


Najnoviji dokumenti vezani uz tradicionalnu misu


Stari dokumenti vezani uz tradicionalnu misu


Općeniti dokumenti o svetoj misi


Korisne knjige i dokumenti


Komentari i tumačenja mise i pojedinih prijepornih pitanja


Upute o slavljenju mise i pomoćne kartice


Upute o ministriranju


Razno


Vanjski linkovi


Comments