Obavijesti‎ > ‎

Pismo Zagrebačke nadbiskupije

posted Jan 18, 2011, 5:48 AM by Tradicionalna Misa
U ponedjeljak 17.1.2011. stiglo je pismo poslano 14.1.2011., a datirano s 5.1.2011. Donosimo kopiju, prijepis i (neslužbeni) prijevod iz kojih su izbrisani osobni podaci.


-----


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA
NADBISKUPSKI DUHOVNI STOL

Broj: 43/2011 
Zagreb, 5. siječnja 2011.

Cijenjeni gospodin
***
***
10 000 Zagreb

Cijenjeni gospodine ***,

obavješćujem Vas da je nadbiskup zagrebački, uzoriti gospodin kardinal Josip Bozanić, izlazeći ususret Vašim molbama, odredio prečasnog gospodina dr. Stanislava Vitkovića, prebendara, da se on u Zagrebačkoj nadbiskupiji brine i bude na raspolaganje za slavljenje svete mise prema obredu Rimskog misala, objavljenog godine 1962., a u smislu odredaba motuproprija pape Benedikta XVI. Summorum Pontificum. 

Ujedno je određeno da će on tu službu vršiti počevši od 20. veljače 2011. godine. Za spomenuta misna slavlja daje se na raspolaganje crkva sv. Martina u Zagrebu (Vlaška 36). U njoj će se sveta misa po Misalu blaženog Ivana XXIII. slaviti nedjeljom i zapovjedanim blagdanima, u 11,30 sati.

Molim Vas, stoga, da se za daljnja pitanja koja su povezana sa slavljima svete mise prema obredu Rimskog misala iz 1962. godine, obratite na adresu Nadbiskupskog duhovnog stola u Zagrebu.

U Kristu, Velikome svećeniku i Gospodinu, te u zajedništvu njegove Crkve,

+ Ivan Šaško
pomoćni biskup zagrebački generalni vikar


_____
Na znanje: 
- Preč. dr. Stanislav Vitković, Katedrala
- Arhiv, ovdje


-----

ARCHDIOCESE OF ZAGREB
ARCHDIOCESAN CHANCERY
 

No.: 43/2011 
Zagreb, 5 January 2011

Mr.
***
***
10 000 Zagreb

Dear Mr. ***,

I inform you that the Archbishop of Zagreb, His Eminence Cardinal Josip Bozanić, accepting your petitions has appointed the Reverend Monsignor dr. Stanislav Vitković, prebendary, to take care of and be at disposal in the Archdiocese of Zagreb for the celebration of the Holy Mass according to the Roman Missal, published in 1962, in accordance with the regulations of the Motu Proprio Summorum Pontificum of Pope Benedict XVI.
 
At the same time, it has been decided that he will begin this service on 20 February 2011.  Church of St. Martin in Zagreb (Vlaška street, 36) is made available for the use in the above mentioned celebrations of Mass. Holy Mass according to the Missal of Bl. John XXIII will be celebrated there every Sunday and Holy Day of Obligation at 11:30 am.
 
I ask you, therefore, to refer all further questions related to the celebrations of the Holy Mass according to the Roman Missal from 1962 to the address of Archdiocesan Chancery in Zagreb.
 
In Christ, High Priest and Lord and the communion of His Church,
 
+ Ivan Šaško
Auxiliary bishop of Zagreb, Vicar General
Comments