Członkowie

Na spotkania przychodzi średnio 30 do 50 osób. Rekord frekwencji - jak wynika z zachowanych list obecności - padł w 1989 r. Na spotkanie z okazji 70 rocznicy Powstania Wielkopolskiego przybyło wówczas 90 osób.
W ostatnich latach - co stwierdzamy z ubolewaniem - następuje wykruszanie się starszej generacji. Młodzież, która przybyła do pracy czy na studia do Poznania i tu osiadła nie czuje się już tak związana z rodzinnymi stronami jak starsze pokolenie. Pochłonięci robieniem kariery zawodowej, dorabianiem się, nie maja czasu czy też nie czują potrzeby powrotu do korzeni, tradycji i wspomnień związanych z naszym miastem i regionem.
Klub Poznański TPZO liczy w chwili obecnej 65 członków. Na każdym spotkaniu są obecni przedstawiciele władz Towarzystwa, Miasta i Powiatu Ostrzeszowskiego. Od czasu do czasu bywają na spotkaniach Ostrzeszowiacy mieszkający poza Poznaniem, jak na przykład ze Słupska, Ostrowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Wrocławia.