Aktualności

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ

ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ

KLUB W POZNANIU


ZAPRASZA


P.T. Członków i Sympatyków na spotkanie  klubowe dnia  25 listopada (sobota) 2017 r. godz. 11.00 do Hotelu IKAR - sala bankietowa Poznań, ul. Solna 10

  

Tym razem chcemy przybliżyć  zebranym szlachecki ród Wężyków osiadłych w ziemi ostrzeszowskiej na początku XVII w. Na to spotkanie zaprosiliśmy - jako Honorowego Gościa i Prelegenta - prof. dr. hab. Stanisława Wężyka z Krakowa, potomka rogaskiej linii genealogicznej Wężyków.

W programie przewidzieliśmy dwie prelekcje:

1. Krąg rodzinny wywodzący się od Teofila Wężyka z Dobrej k. Ostrzeszowa  omówi wnuk Teofila, Stanisław Wężyk

2.  Miscellanea  genealogiczne związane z rodem Wężyków przedstawi Marek Makieła.

  Prelekcje będą  ilustrowane zdjęciami i dokumentami, co ułatwi orientację genealogiczną w licznych gałęziach tego rodu.

  Na spotkaniu będzie można nabyć genealogiczne czasopismo Gens, w którym opublikowano już trzy części  sagi rodowej Wężyków, która zaczęła  się  w     1612 r. od wykupu majątku Myjomice.

  Do naszego grona serdecznie zapraszamy naszych Przyjaciół z Ostrowa Wlkp. i Kępna, a zamieszkałych w Poznaniu, oraz przedstawicieli Centrali TPZO z Ostrzeszowa i klubów z Warszawy i Wrocławia.

Sekretarz Klubu                                Prezes Klubu

Józef Moczko                                   Marek Makieła


Adres do korespondencji: 60-401 Poznań, ul. Bystrzycka 2, tel. 61 841 17 12,

tel. kom. 604 269 663

Internet: https://sites.google.com/site/tpzopoznan/ email:marekmakiela@tlen.pl


Stanisław Henryk Wężyk urodził się 13 stycznia 1934 r. w Ostrowie Wlkp. W tamtejszym liceum męskim zdał maturę w 1951 r. i rozpoczął studia  na Wydziale Zootechniki w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu, gdzie w 1955 r. uzyskał stopień inż. zootechnika, a rok później mgr. inż. zootechnika w WSR w Krakowie. W 1963 r. doktoryzował się, a w 1970 r. habilitował w WSR w Krakowie. Tytuły profesorskie uzyskał w 1978 r. (prof. nadzwyczajny) i w 1988 r. (prof. zwyczajny). Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nadał Mu godność Doktora Honoris Causa w 2002 r. za opracowanie i wdrożenie owoczesnych metod genetycznego doskonalenia drobiu i zachowania bioróżnorodności rodzimych populacji.

Profesor jest członkiem wielu zootechnicznych towarzystw naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jest autorem ponad 1000 publikacji (książek, skryptów, artykułów, doniesień itp.), wielu ekspertyz i kilku patentów. Wypromował wielu magistrów i doktorów zootechniki.

Jest też aktywnym działaczem społecznym branży drobiarskiej w Polsce.

Jego hobby to militaria i narciarstwo, dostosowane do wieku.