40-lecie TPZO

W maju tego roku minęło okrągłe czterdzieści lat od powstania naszego Poznańskiego Klubu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej. Zgodnie ze swoją nazwą organizacja ma charakter "kameralny" - a więc klubowy i towarzyski. Od samego początku skupia ludzi zaprzyjaźnionych i złączonych blisko urodzeniem, pochodzeniem, niegdysiejszym miejscem zamieszkiwania, latami szkolnymi lub pracą, dla których ziemia ostrzeszowska stanowi ważny punkt odniesienia na każdym etapie życiowej wędrówki. A więc Klub nasz był od samego początku miejscem pielęgnowania swoistej "kultury pamięci". 

Jednak Klub to nie tylko muzeum i miejsce kolektywnego wspominania. Z czasem stał się nader cennym forum rozwijania wielu inicjatyw kulturotwórczych, mających na celu upamiętnienie i wprowadzenie naszej "małej ojczyzny" do ponadregionalnej literatury i historiografii. W ramach naszych spotkań odbywały się inscenizacje teatralne, inspirującą rolę spełniały historia, sztuki plastyczne, muzyka, piękno przyrody, a także kwestie związane z bieżącą polityką na szczeblu regionalnym i centralnym. To właśnie sprawy szeroko rozumianej kultury stanowiły niezbędną płaszczyznę międzypokoleniowej integracji, cementującą istniejące więzi i umożliwiającą nawiązywanie nowych kontaktów. Istotnym potwierdzeniem naszych intencji jest szczególnie wzmożona w ostatnich latach działalność edytorska i wystawiennicza, służąca popularyzacji ziemi ostrzeszowskiej w kraju i za granicą.

Z tej okazji odbyło się w sobotę 31 maja 2014 r. w pawilonie edukacyjnym Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu jubileuszowe spotkanie.


Biuletyn okolicznościowy i reportaż zdjęciowy ze spotkania dostępny poniżej.


Biuletyn okolicznościowyZdjęcia


Podstrony (2): Wycieczka Życzenia