Strona główna

Serdecznie witamy na internetowej witrynie Poznańskiego Klubu

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej.

Jesteśmy grupą Ostrzeszowian mieszkających w Poznaniu i okolicy. Grono to, w ramach organizacyjnych TPZO, którego centrala mieści się w Ostrzeszowie, utworzyło w 1974 roku koło terenowe w Poznaniu o charakterze klubowym. Ma ono za zadanie integrować liczną grupę Ostrzeszowian mieszkających w stolicy Wielkopolski. Na spotkaniach klubowych, odbywanych średnio dwa razy w roku, wracamy często do "kraju swych lat dziecinnych", swego domu rodzinnego, w którym się wzrastało, szkoły, w której pobierało nauki, miasta i okolicy z którą wiążą się wspomnienia młodości. Na zebrania członków i sympatyków Towarzystwa zapraszamy jako gości honorowych ciekawych ludzi, związanych z naszym regionem. Działalność klubowa to nie tylko wzajemne spotkania, rozmowy o przeszłości i teraźniejszości naszej "małej ojczyzny", ale również konkretne inicjatywy i działania naszych członków i sympatyków na rzecz miasta i regionu. Znajduje to wyraz między innymi w:

    • licznych publikacjach artykułowych i książkowych,

    • fundacji wielu tablic pamiątkowych,

    • darowizn obrazów, książek i innych eksponatów na rzecz Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie,

    • badań naukowych nad swoistością języka regionalnego,

    • prac projektowych, konsultacji i ekspertyz wszelkiego rodzaju.

Prezentując nasz Klub w sieci internetowej liczymy na zainteresowanie mieszkających w Poznaniu i okolicy tych Ostrzeszowian, do których nie dotarła jeszcze wiadomość o naszej działalności. Mamy nadzieję, że uzyskane tutaj informacje pozwolą na pogłębienie wiedzy o naszym Klubie, jego dorobku i formach dzisiejszej działalności. Niech ta witryna będzie naszym wkładem w jubileusz 40 - lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej przypadającego w 2014 roku.

W grudniu 2011 roku Poznański Klub TPZO został uhonorowany certyfikatem "Najlepsze w Polsce" za upowszechnianie wiedzy o faktach historycznych upamiętniających

Ziemię Ostrzeszowską oraz Wielkopolskę: