Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipskiej "Powiśle"
w Lipsku

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipskiej "Powiśle" propaguje regionalną historię i kulturę oraz realizuje projekty służące promocji Ziemi Lipskiej. Od 2000 roku wydaje kwartalnik regionalny "Życie Powiśla" prezentujący życie społeczno - kulturalne i dzieje regionu. Współpracuje z gminami powiatu lipskiego (Lipsko, Ciepielów, Chotcza, Sienno, Solec, Rzeczniów) w województwie mazowieckim oraz gminami (Tarłów i Bałtów) województwa świętokrzyskiego. Towarzystwo realizowało i realizuje projekty wspólnie z gminami regionu, a także m.in. Ministerstwem Obrony Narodowej, Grupą Partnerską "Krzemienny Krąg", Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży "Arka".