Työpaikkaohjaajakoulutus


Työssäoppiminen on opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista ennalta suunniteltua, tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua työpaikoilla käytännön työtehtävien yhteydessä.

Tämä sivusto tarjoaa työpaikalla työssäoppijan kanssa toimivalle tietoa työssäoppimisen taustoista ja periaatteista.

Tutustu myös

 
Työssäoppiminen tarjoaa monia mahdollisuuksia lisätä yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä. Eri osapuolten sitoutuminen työssäoppimiseen varmistetaan hyvillä tiedotuskäytännöillä ja noudattamalla lakeja, asetuksia ja suosituksia. Yhteisenä tavoitteena on ammatillisen koulutuksen laadun ja työelämävastaavuuden kehittäminen. Tavoittena on myös edistää nuorten työllistymistä ja työmarkkinoille siirtymistä.   

Työpaikkaohjaajakoulutus valmentaa ohjaustehtävään

Opiskelijan kannalta tärkein henkilö työpaikalla on työpaikkaohjaaja. Ohjaajan tulee olla ammattitaitoinen ja motivoitunut ohjaustehtävään. Taitava työntekijä ei välttämättä ole taitava ohjaaja. Työpaikkaohjaajakoulutus onkin tarkoitettu työntekijöille tai toimihenkilöille, jotaka oman työnsä ohella osallistuvat työpaikoilla ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden ohjaukseen sekä ovat mukana toteuttamassa ja arvioimassa ammattiosaamisen näyttöjä.
Koulutukseen osallistuminen antaa valmiuksia opiskelijan ohjaustehtävän lisäksi työpaikan käytäntöjen kehittämiseen esim. perehdyttämisen osalta ja oman työn sekä työpaikan käytäntöjen tarkasteluun uudesta näkökulmasta.

Ota yhteyttä 
Oppilaitosten työssäoppimisen yhteyshenkilöt:
EKO 
www.eko.fi
Opettaja
Tiina Ritakallio
044 758 7209
tiina.ritakallio@eko.fi
Kankaanpään opisto
www.kankaanpaanopisto.fi
Vararehtori
Timo Hirvinen
044 77 29 223
timo.hirvinen@kopisto.fi
Sataedu 
www.sataedu.fi
Lehtori     
Jaakko Niemelä
puh. 040 199 4465
jaakko.niemela@sataedu.fi
WinNova
www.winnova.fi
Koulutuspäällikkö
Päivi Yli-Karro
puh. 044-4558444
paivi.yli-karro@winnova.fi
Comments