Aktualności

Warsztaty liderów edukacji leśnej

opublikowane: 6 cze 2013, 00:27 przez Tomasz Witczak

W dniach 8-10 maja 2013 w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyły się jedne z największych warsztatów w których uczestniczyli liderzy edukacji leśnej z jednostek RDLP w Poznaniu oraz przedstawiciele Ośrodka Kultury Leśnej , Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i przyrodniczych uczelni wyższych. Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarko Wodnej w Poznaniu, w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój edukacji leśnej na terenie RDLP w Poznaniu". Istotnym tematem zajęć, często bagatelizowanym przez nauczycieli i osoby prowadzące zajęcia były aspekt bezpieczeństwa . O tym jak sobie radzić w takich sytuacjach mówił Tomasz Witczak, ratownik oraz twórca Programu „Leśna Szkoła Surwiwalu" realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu. Prowadzone zajęcia spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników warsztatów - dowodem na to są wyrażane chęci organizacji kolejnych spotkań.

22 maj - dziś świętujemy Światowy Dzień Różnorodności Biologicznej.

opublikowane: 22 maj 2013, 00:48 przez Tomasz Witczak   [ zaktualizowane 22 maj 2013, 00:49 ]
Święto zostało proklamowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych i od roku 2000 obchodzone w dniu wejścia w życie Konwencji o różnorodności biologicznej - umowy międzynarodowej określającej zasady ochrony, pomnażania oraz korzystania z zasobów różnorodności biologicznej.Różnorodność biologiczna ma wielkie znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. Wpływa na poziom życia ludzi, na ilość i jakość pożywienia, dostarcza ludziom środków używanych w medycynie tradycyjnej i do produkcji leków współczesnych. Akcja ma na celu uświadomienie społeczeństwu, że bioróżnorodność jest wspólnym dziedzictwem ludzkości. Ważną kwestią jest również zwiększenie świadomości o jej znaczeniu dla świata i skutkach zachwiania równowagi pomiędzy gatunkami.

Czy w surwiwalu jest miejsce dla ochrony i poszanowania przyrody ? W sytuacji walki o życie zapewne nie, jednak w sytuacjach na które mamy wpływ jak najbardziej tak. W czasie wypraw i ćwiczeń pamiętajmy o tym aby zostawiać miejsca które odwiedzamy w takiej jakości w jakiej je zastaliśmy. Jako ludzie żyjący w bliskości przyrody dbajmy o to aby wystarczyło jej dla przyszłych pokoleń oraz aby nam na jej łonie było zwyczajnie przyjemnie !

15 maj - Święto Polskiej Niezapominajki

opublikowane: 13 maj 2013, 22:05 przez Tomasz Witczak


W wiosennym maju w Polsce obchodzone jest dzień przyrody i ekologii - Święto Polskiej Niezapominajki. Święto ma na celu promowanie walorów przyrodniczych, stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski, zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc historycznych i sytuacji. Dzień ten, przypomina o szacunku jaki powinniśmy żywić dla przyrody "małej i wielkiej Ojczyzny".
Miesiąc maj został wybrany m.in. i dlatego, że w tym miesiącu przyroda jest najpiękniejsza, wszystko najintensywniej się rozwija.
Akcję zapoczątkował w 2002 redaktor radiowej Je
dynki, prowadzący "Ekoradio", Andrzej Zalewski członek Towarzystwa Przyjaciół Lasu.

Ptaki rogalińskie - kwietniowy snieg ....

opublikowane: 11 kwi 2013, 01:08 przez Tomasz Witczak

Kilkadziesiąt osób - miłośników ptaków z Wielkopolski spotkało się szóstego kwietnia w Rogalinie. Spotkanie zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego  dało uczestnikom pomimo zimowej jeszcze aury możliwość zapoznania się z kilkoma obecnymi na terenie Rogalina gatunkami. Był gniazdujący już bocian biały,gągoły ,łabędzie nieme, kaczki krzyżówki, liczne dzięcioły,żurawie ,kormorany czarne, gile,  i całe mnóstwo drobnej ptasiej braci a na koniec, jakby na uwieńczenie pleneru spotkanie z puszczykiem - Strix aluco.
Poza ptakami uczestnicy mogli poznać najurokliwsze rejony Rogalina, oraz usłyszeć kilka informacji o jego historii. Całość spotkania poprowadził Tomasz Witczak z Towarzystwa Przyjaciół Lasu, o ptakach, nadwarciańskich ekosystemach, współistnieniu człowieka i środowiska naturalnego opowiadali Jakub Szymkowiak i Krystyna Stachura-Skierczyńska z Zakładu Biologii i Ekologii Ptaków na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

X-lecie TPL

opublikowane: 9 kwi 2013, 11:58 przez Tomasz Witczak

W dniu 5. kwietnia w Sali Rady Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się seminarium "Edukacja leśna w Polsce – osiągnięcia i zadania" połączone z obchodami X-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Lasu.

Na uroczystość przybyli m.in. Senator RP – p. Stanisław Gorczyca, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – p.Tadeusz Sławecki, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – p. Adam Wasiak, Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska – p. Nina Dobrzyńska, Dziekan Wydziału Leśnego SGGW – p. prof. dr hab. Henryk Żybura, członkowie Komitetu Założycielskiego TPL w 2003r., przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśnictw współpracujących z Towarzystwem Przyjaciół Lasu, jak również dyrektorzy i nauczyciele ze szkół o szczególnych osiągnięciach w edukacji leśnej.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przyznał Towarzystwu Przyjaciół Lasu "Kordelas leśnika" za szczególne zasługi dla Lasów Państwowych i gospodarki leśnej.

Zasłużeni działacze TPL zostali wyróżnieni odznaką honorową "Zasłużony za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej", przyznaną przez Ministra Środowiska.

Towarzystwo Przyjaciół Lasu przyznało medale "Zasłużony Przyjaciel Lasu" oraz dyplomy pedagogom, działaczom Towarzystwa i zasłużonym leśnikom.

Zobacz listę wyróżnionych osób.

Wyróżniono także:
- Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej – Curie w Antolce
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie

- Zespół Szkół Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum nr 1 w Piaskach
- Gminny Ośrodek Kultury w Damnicy
- Zespól Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im F.D. Kniaźnina w Puławach,
- Koło TPL "Dolina Małej Panwi"

W trakcie seminarium wygłoszono następujące referaty:

– "Działalność edukacyjna Towarzystwa Przyjaciół Lasu" – Tomasz Borecki, Andrzej Kawalec, TPL.
– "Kampania promocyjna "Lasy Państwowe. Zapraszamy" – Mariusz Turczyk, DGLP.
– "Edukacja leśna w Lasach Państwowych" – Jacek Zadura, DGLP.
– "Przepisy prawne dotyczące leśnej edukacji - przegląd i propozycje"- Przemysław Ćwiek, TPL.
– "Edukacja leśna w szkołach powiatu miechowskiego" – Małgorzata Borycka, Krystyna Jedynak, SP w Antolce; Bogusława Juzaszek, N-ctwo Miechów; Krystyna Kunzig,
 SP 2 w Miechowie.
– "Program edukacyjny Nasze Lasy w latach 2013-2015" – Tomasz Borecki, Andrzej Kawalec, Stanisław Biernacki, Tomasz Witczak, TPL.
– "Eko Turniej - 10 lat bemowskiego konkursu wiedzy o lesie" – Grażyna Żółtowska, Olga Kaniewska, ZS nr 46 w Warszawie.
– "Kształtowanie wiedzy młodzieży europejskiej o lasach i przyrodzie" – wyniki konkursów YPEF" - Albert Dudek, Andrzej Kawalec, TPL.

 

Image Image Image Image Image

Podsumowanie zajęć w Tatrzańskim Parku Narodowym

opublikowane: 3 kwi 2013, 00:51 przez Tomasz Witczak   [ zaktualizowane 3 kwi 2013, 00:52 ]


ImageW dniach 25-27 marca tego roku odbyło się pierwsze otwarte spotkanie w ramach Leśnej Szkoły Surwiwalu. W ramach tej akcji staramy się oferować wiedzę przyrodniczą w ciekawej formie połączonej z zajęciami terenowymi.
Dzięki uprzejmości Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz grupy instruktorów surwiwalu i ratownictwa mogliśmy w czasie trwania warsztatów dla osób prowadzących zajęcia terenowe poznać zarówno walory przyrodnicze Tatr jak i zasady bezpieczeństwa imprez plenerowych.Ku naszemu zaskoczeniu mieliśmy też gościa z Hiszpanii.


W ramach zajęć odbyły się :

  • - prelekcja w siedzibie TPN - zasady udostępniania obszaru parku
  • - omówienie zmian zachodzących w lasach TPN
  • - wycieczka piesza z przewodnikiem górskim
  • - podstawowe zajęcia terenowe dotyczące bezpieczeństwa lawinowego zimą, w tym zajęcia praktyczne
  • - omówienie przyczyn wypadków i zdarzeń w terenach leśnych i górskich
  • - zajęcia teoretyczne i praktyczne z pierwszej pomocy
  • - omówienie zasad i sposobów prowadzenia zajęć terenowych z młodzieżą
  • - samoratownictwo na szlaku - użycie apteczek, folii NRC
  • - dydaktyka i metodyka prowadzenia zajęć terenowych
  • - warsztaty surwiwalu

Image Image Image

Image Image Image

Image Image Image

Image Image

ECHA LEŚNE - 1/2013

opublikowane: 30 mar 2013, 01:23 przez Tomasz Witczak   [ zaktualizowane 30 mar 2013, 01:27 ]

Ptaki rogalińskie

opublikowane: 22 mar 2013, 03:37 przez Tomasz Witczak   [ zaktualizowane 22 mar 2013, 11:27 ]Mamy przyjemność zaprosić wszystkich miłośników przyrody i piękna Rogalińskiego Parku Krajobrazowego na spotkanie w Rogalinie 6 kwietnia 2013 . Mamy nadzieje, że ten sobotni poranek będzie sprzyjał ciekawym obserwacjom.
W czasie spotkania którego początek przewidzieliśmy na godzinę 9:00 na parkingu przed pałacem będzie możliwość obserwacji wielu gatunków ptaków oraz budzącej się wiosennej przyrody. W części spotkania dotyczącej ptaków ich zwyczajów będą nam towarzyszyć pani Krystyna Stachura-Skierczyńska   oraz pomysłodawca spotkania Jakub Szymkowiak oboje z Zakładu Biologii i Ekologii Ptaków Uniwersytety Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Prosimy zabrać lornetki, aparaty fotograficzne, odpowiednie obuwie i odzież oraz prowiant. Spotkanie planujemy zakończyć pokazem zdjęć oraz omówieniem napotkanych gatunków w sali spichlerza mieszczącego się w Majątku Rogalin.


Jednocześnie
przy sprzyjającej aurze od godziny 12:00 w parku okalającym trwać będą zajęcia plastyczne dla wszystkich grup wiekowych. Ta część zajęć rozpocznie się spotkaniem z prowadzącą, panią Julią Kaczmarczyk-Piotrowska w ogrodzie francuskim przy centralnej rzeźbie. Postaramy się zapewnić odpowiednią ilość materiałów jednak w związku z otwarta formą imprezy proponujemy zabrać ze sobą ulubione narzędzia warsztatowe a starszym krzesełko turystyczne.Dla pierwszych przybyłych Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego przygotował miłe i pomocne w poznawaniu okolicy upominki.
Za pomoc w organizacji i zakup materiałów plastycznych dziękujemy Mośińskiej Bibliotece PublicznejZaproszenie na wystawę

opublikowane: 7 mar 2013, 01:16 przez Tomasz Witczak

Jako, ze nie samym lasem człowiek żyje zapraszamy serdecznie


1-10 of 165