e-Skripta‎ > ‎

Resolucija slike in njena velikost

 Ločljivost, resolucija in pixel


UVOD

Pojem resolucija velikokrat povezujemo s pojmom velikost slike. V naslednjem prispevku bo pojasnjen pojem resolucija slike in njena velikost. Pojem resolucija velikokrat enačimo kar so pojmom ločljivost slike. Spoznali bomo, da se resolucija slike ne spremeni če sliko povečamo oziroma zmanjšamo, ampak da se spremni sama velikost slike, posledično tudi ločljivost.

RESOLUCIJA

Če želimo spoznati pojem resolucija ali ločljivost slike, moramo najprej definirati pojem pixel. Pixel predstavlja najmanjšo enoto slike, ki se jo lahko prebere ali nariše. Na zaslonu je pixel omejen z obliko in velikostjo. Predstavlja tudi mersko enoto, s katero izražamo ločljivost prikazane slike, iz katere je možno izpeljati tudi njeno fizično velikost [1].


Vemo, da je vsaka slika sestavljena iz pixslov oziroma iz pik. Na povezavi: http://www.youtube.com/watch?v=IuSNnn9afJw&feature=related, si lahko ogledate posnetek, ki vam pojasnjuje kaj pomeni pixsel in kako ti vpliva na resolucijo slike [2].


Resolucija ali ločljivost slike se nanaša na število pik na sliki. Resolucija ali ločljivost nam pove, koliko pikslov je zapisanih na neki razdalji. Beseda resolucija med drugim pomeni tudi število pikslov na 1 inč fotografije.  Ponavadi se resolucija meri v enoti dpi, kar pomeni določeno število pik na inč [8].


V digitalni fotografiji je pomembna vrednost. Ko na primer kupujemo fotoaparat je pomembno, da poznamo koliko število točk premore, saj nam ravno to število točk pove kakšna bo kvaliteta posnete slike oziroma do kakšne velikosti smemo sliko povečati, da je ne bomo popačili oziroma bo vidna [8].

POMEN LOČLJIVOSTI/RESOLUCIJE

Ponavadi je resolucija označena s širino in višino slike (tako kot piksel) ali pa kot skupno število pikslov oziroma pik na sliki [6].

Na primer: Neka slika je širine 2048 pik in višine 1536 pik. Ti dve števili pomnožimo: 2048 x 1536= 3,1 milijona točk oziroma točkovnih pik, slika 1 [7].

                                                

Slika 1: Prikaz resolucije [7].

Na primer da smo kupili fotoaparat, ki ima 5 milijonov pik, pomeni da naša kamera bo lahko posnela sliko 3 MP.

Ko govorimo o ločljivosti ponavadi govorimo o tem kako podrobna je slika. Večja ločljivost pomeni več razločljivih podrobnosti. Ponavadi imamo bitne slike, ki so močno odvisne od ločljivosti. Ko želimo sliko povečati/pomanjšati moramo vsakič žrtvovati nekaj ločljivosti oziroma kvalitete slike [5].

Veliko ljudi misli, če sliko povečamo/zmanjšamo, s tem povečamo/pomanjšamo resolucijo. V resnici ni tako, saj resolucija ob vsaki spremembi ostane enaka. Vse kar se spremeni je velikost (ločljivost) pike oziroma piksla (to npr. pomeni če neko sliko pomanjšamo, se bo tudi velikost ene pike zmanjšala), slika 2 [5].

Slika 2: Primer resolucije (ločljivosti) pri različnih dimenzijah ene črke [6].


Primer: Slika 1 x 1 inč vsebuje 72 pik. Če sliko pomanjšamo za 10x, bo še vedno vsebovala 72 pik, le da bo zaradi spremembe velikosti vsaka pika bolj drobna in slika bo manj zrnat. Če sliko povečamo bi dobili bolj zrnat pogled [8].

RESOLUCIJA ZA RAZLIČNE TIPE OBJAV

Ponavadi, ko odpremo kak program za obdelavo slik ali fotografij imamo resolucijo nastavljeno na 72 dpi. Če je resolucija 72 dpi pomeni, da je primerna za uporabo na internetu ne pa za tiskanje [8].

Skenirane slike potrebujejo veliko resolucijo, zaradi kvalitete tiska. Ko mi skeniramo sliko, se nam na zaslonu pokaže večja slika kot je v resnici. Do tega pride zato, ker resolucija zaslona PC ni enaka resoluciji skenerja. Za revije, ki so barvne potrebujete fotografije, ki imajo resolucijo oz. ločljivost 1200 pik ali več [8].

Primer: Imamo fotoaparat z 2 MP in ko fotografiramo nastane fotografija velikosti 1600 x 1200 pri resoluciji 72 dpi (kar je v centimetrih 56,4 x 42,3). Če želimo tako fotografijo uporabiti v reviji, jo moramo pomanjšati in dobimo drugačno velikost (3,3 x 2,5 cm) ter ločljivost bo visoka.

PRIMERI

Primer fotografije z različno resolucijo, slika 3:

 •   Prva slika ima resolucijo 1000 dpi
 • Druga slika ima resolucijo 10 dpi

Slika 3: Primer dveh slik pri različni resoluciji [4].

Na spletni povezavi: http://www.youtube.com/watch?v=SX3YE_TEYm4&feature=related, si lahko ogledate video posnetek, kjer je prikazano kako spremenimo resolucijo slike in kje so razlike med novo nastalo sliko in originalom [3].

Spodnja slika, slika 4, prikazuje original sliko, velikosti 2448 x 3264 = 8 milijonov točk in je primerna za tiskanje. Druga slika je velikosti 400 x 533 in ima resolucijo 72 dpi, katera je primerna za objavo na spletu. 

                                                      

Slika 4: Primer dveh slik z različno velikostijo in resolucijo.

Sliki imata drugačno resolucijo, kar v navadnem pogledu ni opaziti razlike. Najboljše je, če sliki povečamo, nato takoj opazimo razliko med eno in drugo sliko, in sicer: Prva slika ima ločljivost še vedno enako, saj je enake velikosti, medtem ko pri drugi fotografiji vidimo pri povečavi kvadratke (zrnata slika), slika 5. Povzamemo lahko, da če imamo višjo resolucijo boljša bo kvaliteta slike, kot če imamo manjšo resolucijo.

                                       

Slika 5: Primer dveh slik, ko ju povečamo.

Koraki kako preverimo velikost in resolucije slike:

 •  V katerikoli program (npr. PhotoFiltre, PhotoShop, GIMP...) uvozimo dve enaki fotografiji z različno velikostjo.
 • Da sta fotografiji res različnih velikosti lahko preverimo, tako, da kliknemo na zavihek Slika – Velikost slike – odpre se nam novo okno, kjer imamo dimenzije dane slike in kolikšno resolucijo imamo nastavljeno.
 • Nato lahko spreminjamo resolucijo in dimenzijo slike.

Pri nekaterih programih moramo paziti, pri funkciji Velikost slike, na določene lastnosti, kot so: ohranjanje razmerja (to pomeni, da se velikost slike ne bo samodejno spreminjala), sprememba resolucije preko redukcije in nazaj v boljšo resolucijo...

PREDNOSTI IN SLABOSTI

·         PREDNOSTI:

 • S programi za urejanje slik, lahko ne preveč motne slike popravimo s funkcijo ostrenje slike.
 •  Če povečamo/ zmanjšamo sliko, s tem ne spremenimo resolucije ampak samo velikost.

·         SLABOSTI:

 •  Pri povečanju slike, postanejo slike motne (brez ostrine).
 •  Če sliko zelo povečamo, pomeni, da bodo piksli zelo opazno in slika lahko postane kockasta.
 • Izvorna slika ima najboljšo ločljivost oziroma resolucijo.

VIRI

 1. Wikipedija, 2012, [Spletni vir]
 2. Youtube, 2008, [Spletni vir]
 3. Youtube, 2010, [Spletni vir].
 4. Rideau, 2012, [Spletni vir].
 5. Gimp navodila, 2012, [Spletni vir].
 6. Wikipedija, 2012, [Spletni vir].
 7. Mobisux, 2008 [Spletni vir].
 8. Slo-fotonet, [Spletni vir].
Comments