Kritisch Nieuws‎ > ‎NIEUWS‎ > ‎

Hoe diep heeft het Kindersex-Netwerk zich ingevroten in het Nederlandse Establishment?
Kamervragen PVV over zaak-Demmink -
Aangifte tegen Joris Demmink - Kamervragen dinsdag 27 januari 2009
De Demmink Doofpot

alles over De Demmink Doofpot


Petitie: Joris Demmink

Onderteken petitie voor vervolging DemminkJoris Demmink (11 december 1947) is een Nederlands topambtenaar. Hij is sinds 2002 secretaris-generaal van het ministerie van Justitie.

Demmink is sinds 1982 in dienst bij het ministerie van Justitie, voordat hij secretaris-generaal werd was hij onder meer hoofd van de directie Politie, directeur-generaal Rechtspleging en directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken. Demmink studeerde rechten aan de Universiteit van Leiden.

Demmink werd in 2003 door de bladen Panorama en de Gay Krant in verband gebracht met seksueel misbruik van minderjarige jongens. De Rijksrecherche concludeerde in haar onderzoek dat er geen bewijzen waren voor strafbare feiten, waarop Panorama en de Gay Krant hun eerdere beweringen rectificeerden. Een valse aangifte tegen Demmink in oktober 2003 werd bestraft door de politierechter met een voorwaardelijke celstraf tot 2 maanden. De verklaringen waren volgens de politierechter "onjuist en leugenachtig"

De in Nederland tot levenslang veroordeelde Koerdische Turk Hüseyin Baybaşin beschuldigde Demmink in 2007 ervan achter zijn veroordeling te zitten. Demmink zou onder druk zijn gezet door de Turkse overheid, die bewijs in handen zou hebben dat hij zich in Turkije schuldig zou hebben gemaakt aan pedofilie. Na onderzoek concludeerde het Openbaar Ministerie dat er geen bewijs was voor een strafbaar feit.

Adèle van der Plas, de advocaat van Baybaşin, verdiepte zich verder in deze zaak, wat in oktober 2008 leidde tot de aangifte van een mogelijk slachtoffer uit Turkije.

noten.jpeg

update 27 juni 2010 - toymonk

OvJ Tonino die net als Joris Demmink de dans ontspringt,  itt Karl Noten             

Moraalridders zonder ballen 

Op de avond van 2 december zat ik naar het programma van Pauw en Witteman te kijken. In deze uitzending was onder andere Karl Noten als gast aanwezig.
als gast aanwezig. Deze fysiotherapeut heeft bekendheid gekregen door het ochtendgymnastiekprogramma ‘Nederland in Beweging’. Vorig jaar hield zijn televisieloopbaan op toen er, volgens justitie, bij een inval in zijn huis kinderporno op een externe harde schijf van zijn computer werd aangetroffen. Hij werd daar voor veroordeeld en is inmiddels weer op vrije voeten. In het programma kwam hij zijn verhaal doen. De heren Jeroen Pauw en Paul Witteman legden hem het vuur heel na aan zijn schenen. Het leek soms wel op een kruisverhoor....  

Naarmate ik deze show van macht en onmacht langer bezag, begon bij mij het gevoel van onrechtvaardigheid te groeien. Niet zozeer vanwege Karl Noten, die er tenslotte zelf voor heeft gekozen om in dat programma aanwezig te zijn. Maar meer vanwege de enorme corrupte klassenjustitie die er in Nederland, zoals ook uit de al eerder benoemde doofpottenaffaires blijkt, al jaren plaats vindt. Het werd me opnieuw getoond hoe werkelijk ziek ons maatschappelijke systeem is, ziek tot op het bot. De houding van Pauw en Witteman vond ik te gênant voor woorden. Ik kon het dan ook niet laten hen een ongezouten mailtje te sturen, met daarin verwoordt mijn grieven ten aanzien van hun vorm van journalistiek bedrijven. Ik noemde hen journalisten zonder ballen. Hun programma is zo’n typisch semi-journalistiek vragenuurtje, waarbij zij pretenderen lastige vragen te stellen om daarmee een kritische diepgang tot stand te brengen. Maar zij stellen de verkeerde vragen aan de verkeerde personen. Wanneer politici in hun programma komen durven zij de meest essentiële vragen niet te stellen. Bovendien durven ze het niet aan om de minister van Justitie eens flink aan zijn tanden te voelen over de grootste kinderpornozaak die al jaren in Nederland speelt, bang dat hij hen zal bijten.

<
Micha Kat →  De zaak-Demmink maatschappelijk geduid > Officier van Justitie Joost Tonino definitief niet vervolgd om kinderporno

http://www.elsevier.nl/web/1079333/Nieuws/Nederland/Tonino-toch-niet-vervolgd-om-kinderporno.htm

Elsevier.nl - Nederland - Tonino toch niet vervolgd om kinderporno


11 juli 2009

Hoe zit het met mr. J. Demmink Secretaris-Generaal van het ministerie van Justitie sinds 2002? 


Er is meer dan genoeg materiaal voorhanden om een uitgebreid onderzoek op te starten. Joyce Labruyere, Mr. Wilfred Brinkhuis, Maarten van Traa en Mosterd leven niet meer. Ze zijn allen onder verdachte omstandigheden overleden nadat ze verdenkingen rondom hoge ambetenaren naar voren brachten bij het OM


In De Telegraaf onder de kop Topambtenaren in Pedonetwerk werd zelfs geschreven dat een 'Rotterdamse OvJ' betrokken zou zijn bij de moord op Labruyere die verband zou houden met 'sexfeesten in een bordeel te Woerden'.

De huisarts Joyce Labruyere leeft niet meer: kwam op het spoor van kinderen die waren misbruikt door hoge ambtenaren. Ze trok aan de bel. Diende klachten in bij het OM. Onder verdachte omstandigheden is ze gestorven.

Mr. Wilfred Brinkhuis leeft niet meer: organiseerde seksfeestjes voor volwassenen in Utrecht. Hij kwam zo in contact met hoge ambtenaren die zijn ruimtes wilde gebruiken voor pedofeestjes. Daar wilde hij niet aan meewerken en klaagde bij het OM. Onder verdachte omstandigheden is hij gestorven.

Maarten van Traa leeft niet meer: ontdekte dat er banden bestonden tussen de IRT-affaire en enkele hoge ambtenaren en hun seksuele voorkeur. Hij stierf onder verdachte omstandigheden.

Chauffeur Mosterd leeft niet meer: hij reed zowel Aad Kosto als Joris Demmink. Hij beklaagde zich bij zijn chef over het gedrag van Demmink die op de achterbank van zijn auto jongetjes misbruikte. Hij stierf onder verdachte omstandigheden.

Aldus een anonieme posting op de website nrcombudsman. Vanuit mijn expertise als juridisch journalist zeg ik: deze posting is uiterst serieus. De moord op Joyce Labruyere en vooral de juridische afwikkeling ervan stinken aan alle kanten. Het OM maakte bij de vervolging van de vermeende moordenaar van Labruyere gebruik van een kroongetuige die door de verdediging niet mocht worden ondervraagd en van wie de identiteit nooit is komen vast te staan. Nou, dan weet je wel hoe laat het is: een bullshit-proces! Door de Hoge Raad is dat ook erkend: de zaak werd terugverwezen en de verdachte ging vrijuit waardoor de zaak de facto onopgelost is gebleven.
Een uitgebreid artikel over de zaak Joyce Labruyere
Ernest Louwes Weblog: Joyce Labruyere  17 juni 2007

Een onbewezen gruweldaad

Wat volgt is een slepend proces dat niet alleen door zijn duur - in totaal bijna acht jaar - maar ook door de uitkomst hoogst uniek genoemd mag worden. De Arnhemse rechtbank veroordeelt de verdachte in augustus 1994 tot vijftien jaar cel, welk vonnis een jaar later wordt bekrachtigd door het Gerechtshof. De rechters maken bij het bewijs gebruik van een kroongetuige die als medegedetineerde van de verdachte gehoord zou hebben hoe deze de kinderarts heeft misbruikt en gedood.

Het Openbaar Ministerie heeft de informant bestempeld als 'bedreigde getuige' (omdat er vanuit het criminele milieu een prijs op zijn hoofd zou zijn gezet), reden waarom zijn identiteit geheim wordt gehouden. Gevolg daarvan is dat de verdediger van de Harenaar de kroongetuige niet mag ondervragen en dat is volgens internationale verdragen schending van procesrecht. Omdat de verdachte volhoudt er door de ander ingeluisd te zijn, stelt de advocaat cassatie in. Met succes, de Hoge Raad beslist dat het hoger beroep over moet bij een ander Gerechtshof. In Den Bosch wordt in 1997 opnieuw vijftien jaar cel geëist maar het Hof komt in juni van dat jaar tot een verrassende vrijspraak. De Harenaar is vrij man.

De moord op Joyce Labruyère blijft daarmee feitelijk onopgelost. Voor het Openbaar Ministerie, dat na de vrijspraak nog een vergeefse poging tot cassatie doet, blijft het misdrijf uitsluitend en alleen toe te schrijven aan de man uit Haren. Waren er immers - naast de verklaring van de kroongetuige - niet genoeg andere bewijzen? De parallel met de Nijmeegse ontvoeringszaak, de verkoop van de cheques? De vondst van identiek touw en musketonhaken in de berging van de flat van zijn toenmalige Cuijkse vriendin? En de getuigenis van zes - eveneens anonieme - inwoners van Haren die hem samen met de vrouw zouden hebben gezien?

Met de toekenning van een schadevergoeding van 93.000 gulden aan de Harenaar, die drieënhalf jaar ten onrechte in voorarrest zat, wordt het treurige dossier in 1999 definitief gesloten. De gruweldaad blijft onbewezen.


In een artikel in De Telegraaf onder de kop Topambtenaren in Pedonetwerk werd zelfs geschreven dat een 'Rotterdamse OvJ' betrokken zou zijn bij de moord op Labruyere die verband zou houden met 'sexfeesten in een bordeel te Woerden'.


“Wie spreekt er nog over gebrek aan bewijs?”  Micha Kat - klokkenluideronline.nl  

Vijf jaar later, 2003. Frank Leenders doet aangifte tegen Joris Demmink wegens misbruik in Eindhoven, in het AF-plantsoen en in de Pinokkio-bar in Praag. Justitie raakt zo in paniek, dat Leenders na zijn aangifte met gillende sirenes thuis wordt opgehaald, naar het politiebureau gereden en 24 uur lang dermate onder druk wordt gezet, dat hij iets tekent wat later een verklaring blijkt dat zijn aangifte vals zou zijn. Leenders houdt tot op de dag van vandaag staande dat zijn aangifte juist was en dat hij de rechercheurs die hem dwongen het ‘foute’ stuk te tekenen ‘iets zal aandoen’ als hij ze tegenkomt. Justitie spint een verhaal als zou Leenders ‘zijn betaald’ door een journalist van Panorama om aangifte te doen tegen Demmink. Het blijkt een leugen. Wie heeft het over ‘gebrek aan bewijs’? De aangifte van Leenders wordt in meer of mindere mate ondersteund door 19 andere getuigen die hebben verklaard over misbruik door ondermeer Demmink in het AF-plantsoen.

Weer vier jaar later, 2007. De Koerdische zakenman Baybasin doet aangifte tegen Demmink, een aangifte die is ondersteund door dikke dossiers aan nieuw bewijs, nu van kindermisbruik in Turkije. Uit rapporten van de Turkse overheid zelf blijkt dat Nederland is gechanteerd met het Demmink-pedofielendossier en dat deze chantage heeft geleid tot een levenslange gevangenisstraf voor Baybasin op basis van een –bewezen- fake-proces. Wie heeft het nu nog over ‘gebrek aan bewijs’? Demmink brengt onverwacht een bezoek aan Baybasin in de gevangenis om hem te intimideren en onder druk te zetten zijn aangifte in te trekken. Tevergeefs. Maar later wordt de aangifte evenzogoed door Justitie van tafel gespeeld waarbij men niet eens de moeite neemt de dossiers open te slaan. De aangifte wordt ongezien afgewezen.
‘Baybasin is niet ontvankelijk’ zegt het Hof, ‘want hij is niet zelf door Demmink misbruikt’.

 


Wie wel zelf door Demmink is misbruikt is Mustafa Y. Zijn verhaal is ondermeer gepubliceerd in Turkse kranten.Mustafa deed dat najaar nog aangifte tegen  Demmink. Die zal dan toch wel in behandeling worden genomen?        Mustafa is toch wel –in tegenstelling tot Baybasin- door Demmink misbruikt? Justitie geeft gen krimp. “Onze topman is onschuldig” is nog steeds de mantra waarmee Den Haag de zaak-Demmink denkt te kunnen afdoen. Justitie vroeg Adele van der Plas, de advocate van Baybasin die de aangifte van Mustafa mede indiende, om nadere gegevens omtrent het dappere Turkse jongetje. Die gaf Van der Plas te goeder trouw. Justitie ging ermee aan de haal en liet Mustafa in Turkije bezoeken en intimideren door ondermeer een Nederlandse functionaris. Leenders geintimideerd. Baybasin geintimideerd. Mustafa geintimideerd, alle drie om hun aangifte tegen Demmink in te trekken! 
GEENSTIJL, DE SITE VAN PEDOFIEL NEDERLAND, SLAAGT IN ‘OPERATIE KILL ADAM’

Nadat presentator Adam Curry, Micha Kat in zijn programma op Arrow Classic Rock vrij baan had gegeven de affaire-Demmink uit de doeken te doen aan het Nederlandse volk, is bij De Telegraaf en Geenstijl gestart met een operatie ‘Kill Adam’ die op 12 juli (drie dagen na de uitzending op Arrow) begon met een sinistere toespeling op een toekomstig ‘helikopterongeluk‘ voor Adam Curry.

Hierna werd Curry verder gesloopt in twee honende stukken op 31 juli waarna de Website van Pedofiel Nederland de operatie vandaag kan beeindigen (mission accomplished) met de kop: Adam Curry van radio geschopt. We feliciteren de helden van Geenstijl van harte met hun ‘overwinning’ ten dienste van het vrije woord! Let the pedophiles rule this country!


Door Micha Kat op 27 januari, 2009Kamervragen PVV over zaak-Demmink

Geert Wilders cs. slaan terug! Nu de rechterlijke macht, gedekt door het ministerie van Justitie en Joris Demmink, de frontale aanval heeft geopend op de PVV via een politieke opdracht van het Amsterdamse gerechtshof aan het OM Wilders te gaan vervolgen,  slaat de PVV keihard terug via kamervragen van fractielid Raymond de Roon aan de minister over zijn pedofiele en criminele Secretaris-Generaal

Het leuke is dat Hirsch Ballin zichzelf reeds totaal heeft opgeknoopt in deze zaak door voor de camera van JDTV te roepen dat ‘het gewoon niet waar is’ dat er al drie keer aangifte tegen Demmink is gedaan.


 

Comments