חדשות

תוצאות מכרז מתאריך 23/06/2019 שפרסם מינהל מקרקעי ישראל למגרש

בשגיא 2000 ביעוד למסחר ומשרדים בשטח של 20,164 מ"ר.

סכום הזכיה 25,870,412 ש"ח בנוסף היזם ישלם עבור הפיתוח 4,379,840 ש"חביהמ"ש מנע הפיכת דירת מגורים למשרד בשכונה יוקרתית בחיפה

תושבי חיפה: "העירייה מעכבת לנו 2,000 דירות"

בקרית אתא אושר להפקדה שלב א של תוכנית כ 450 , התוכנית אושרה באוקטובר 2018 על השטח שאושר להפקדה אמורות לקום כ 2950 יחידות על שטח של כ 590 דונם , השלב הבא לאחר ההפקדה הוא שלב מתן התנגדויות


מינהל מקרקעי ישראל מפרסם הזמנה לקבלת הצעות לחכירת 3 מגרשים לתעשיה ומסחר (תעסוקה)

בטירת הכרמל החותרים

רשות מקרקעי ישראל מבהירה בזאת כי המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 19/8/2019 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק ולא כפי שפורסם.

יתר תנאי המכרז ללא כל שינוי.


הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מגרש לתעשיה עתירת ידע

באזור תעשיה יוקנעם עלית הצעות לרכישת זכויות: חכירה

ייעוד: תעשייה עתירת ידע

לוח זמנים למכרז: מועד אחרון להגשת ההצעות: 16/9/2019השמאי ממשלתי פרסם

: סקירת שיעורי תשואה בנכסים מניבים

- מחצית ראשונה של שנת 2018

בנכסי משרדים – 7.5%

בנכסים מסחריים – 7.2%

בנכסי תעשיה ולוגיסטיקה – 7.6%


קישור לכתבה אזור השקעות של 250 מליון ש"ח תעשיה ציפורית מוגש מטעם עיריית נצרת עילית פורסם בynet: