Khách sạn tại Sapa

Địa chỉ: 18 phố Cầu Mây, Sapa, Lào Cai

 
Địa chỉ: Sapa, Lào Cai

Địa chỉ: Hàm Rồng, Sapa,  Lào Cai 

 
Địa chỉ: Cầu Mây, Sapa, Lào Cai
Địa chỉ: 58 đường Fanxipan, thị trấn Sapa, Lào Cai
 
Địa chỉ: 24 Đồng Lợi, Lào Cai
Comments