Tour du lich Singapore


TOUR DU LỊCH SINGAPORE 4 NGÀY 3 ĐÊM

DU LICH SIGAPORE 2011, TOUR SINGAPORE 2011, SINGAPORE TOUR 2011, SINGAPORE 2011

Loại tour: KHỞI HÀNH HẰNGTUẦN

Mã tour: S2011

Thời lượng: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY - ÔTÔ - MÁY BAY

Giá: 508

Số lượng người:  

TOUR DU LỊCH SINGAPORE MAYLAYSIA LỄ 30/4, 2/9

DU LICH SINGAPORE MALAYSIA 30/04, TOUR SINGAPORE MALAYSIA 30/4,SINGAPORE MALAYSIA 30/04

Loại tour: KHỞI HÀNH 30/4

Mã tour: ms30/04

Thời lượng: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY - ÔTÔ - MÁY BAY

Giá: 708 USD

Số lượng người:  

TOUR DU LỊCH SINGAPORE 6 NGÀY 5 ĐÊM

DU LICH SINGAPORE MALAYSIA 2011, TOUR SINGAPORE MALAYSIA 2011, SINGAPORE MALAYSIA TOUR 2011

Loại tour: KHỞI HÀNH CHỦ NHẬT HẰNG TUẦN

Mã tour: MS

Thời lượng: 6 NGÀY 5 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY - ÔTÔ - MÁY BAY

Giá: 579 USD

Số lượng người:  

TOUR DU LỊCH SINGAPORE TẾT 2012

DU LỊCH SINGAPORE TẾT 2012 - TOUR SINGAPORE 4 NGÀY 3 ĐÊM

Loại tour: TOUR TẾT

Mã tour: DULICHSINGAPORETẾT2011

Thời lượng: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Phương tiện:

Giá: 625 USD

Số lượng người:  

TOUR DU LỊCH MALAYSIA SINGAPORE 7 NGÀY 6 ĐÊM

MALAYSIA - SINGAPORE - DU LICH SINGAPORE MALAYXIA,ĐI SIGAPORE MALAYXIA,CHUYEN SINGAPORE MALAYXIA,GENGTING MALAYXIA

Loại tour: KHUYẾN MÃI

Mã tour: 7ngày6đêm

Thời lượng: 6 NGÀY 5 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY - ÔTÔ

Giá: 589 USD

Số lượng người:  
Comments