She Loves You In Hebrew

She Loves You Lyrics
Artist (Band): The Beatles
היא אוהבת אותך, כן, כן, כן
היא אוהבת אותך, כן, כן, כן
היא אוהבת אותך, כן, כן, כן, כן

אתה חושב שאתה אבוד אהבה שלך,
ובכן, ראיתי אותה אתמול.
זה שאתה חושב שהיא,
והיא אמרה לי מה לומר.

היא אומרת שהיא אוהבת אותך
ואתה יודע כי לא יכול להיות רע.
כן, היא אוהבת אותך
ואתה יודע שאתה צריך להיות שמח.

היא אמרה לך לפגוע בה כל כך היא כמעט איבדה את דעתה.
אבל עכשיו היא אמרה שהיא יודעת אתה לא כזה מכאיב.

היא אומרת שהיא אוהבת אותך
ואתה יודע כי לא יכול להיות רע.
כן, היא אוהבת אותך
ואתה יודע שאתה צריך להיות שמח.
הו!

היא אוהבת אותך, כן, כן, כן
היא אוהבת אותך, כן, כן, כן
ועם אהבה כזאת
אתה יודע שאתה צריך להיות שמח.

אתה יודע שזה תלוי בך,
אני חושב שזה רק הוגן,
גאווה יכול לפגוע בך גם
להתנצל בפני אותה

כי היא אוהבת אותך
ואתה יודע כי לא יכול להיות רע.
כן, היא אוהבת אותך
ואתה יודע שאתה צריך להיות שמח.
הו!

היא אוהבת אותך, כן, כן, כן
היא אוהבת אותך, כן, כן, כן

עם אהבה כזאת
אתה יודע שאתה צריך
לשמוח!

עם אהבה כזאת
אתה יודע שאתה צריך
לשמוח!

עם אהבה כזאת
אתה יודע שאתה צריך
יהיה שמח!

כן, כן, כן.
כן, כן, כן יה אה.

Comments