Tour Đà Lạt giá rẻ

CHÙM TOUR ĐÀ LẠT - DU LỊCH INTOUR

Tour du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm giảm giá 55%
 Lưu trú: Khách sạn/ Resort 4 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.595.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Ngày khởi hành: Sáng thứ 6 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Đà Lạt 2 ngày 3 đêm
 Lưu trú: Khách sạn 2 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 895.000Đ/K

Thời gian: 02 ngày 03 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của quý khách

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Đà Lạt 3 ngày 3 đêm
 Lưu trú: Khách sạn 2*

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.279.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 03 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của quý khách

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Đà Lạt 4 ngày 3 đêm
Tour du lịch Đà Lạt 4 ngày 3 đêm Lưu trú: Khách sạn 2*

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.595.000Đ/K

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của quý khách

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Đà Lạt đi bằng máy bay 3 ngày 2 đêm
  Lưu trú: Khách sạn 4*

Phương tiện: Đi về bằng máy bay

Giá tour: 1.679.000Đ/K - Chưa bao gồm vé máy bay

Thời gian: 03 ngày 02 đêm 

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của quý khách

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Nha Trang - Đà Lạt 
 Lưu trú: Khách sạn 2 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 2.625.000Đ/K

Thời gian: 05 ngày 04 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của quý khách

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Phan Thiết - Đà Lạt
 Lưu trú: Resort + Khách sạn 2*

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.679.000Đ/K

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của quý khách

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Ninh Chữ - Vĩnh Hy - Đà Lạt
 Lưu trú: Resort + Khách sạn 2 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.979.000Đ/K

Thời gian: 05 ngày 04 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của quý khách

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Phan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt
 Lưu trú:Resort + Khách sạn 2*

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 2.995.000Đ/K

Thời gian: 06 ngày 05 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của quý khách

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Hà Nội - Đà Lạt
 Lưu trú: Khách sạn 4 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.795.000Đ/K - Chưa bao gồm vé máy bay

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của quý khách

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Hà Nội - Nha Trang - Đà Lạt
 Lưu trú: Khách sạn 2 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 2.479.000Đ/K - Chưa bao gồm vé máy bay

Thời gian: 06 ngày 05 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của quý khách

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Đà Lạt - Thiền Việt Trúc Lâm - Thác Đantala - Langbiang - KDL Đồi Mộng Mơ
 Lưu trú: Resort/ Khách sạn 4 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.595.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Ngày khởi hành: Sáng thứ 6 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Đà Lạt Thác Camly - Hồ Than Thở - Đồi Thông hai mộ - Thung Lũng vàng
 Lưu trú: Khách sạn 2 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.695.000Đ/K

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của quý khách

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Đà Lạt - Ga Đà Lạt - Làng Cù Lần - Langbiang - Xã Lát
 Lưu trú: Khách sạn 2 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.695.000Đ/K

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của quý khách

 
 
 
 
Click Xem Tour
Tour du lịch Đà Lạt Thác Damri - KDL Đồi Mộng Mơ - Langbiang - Xã Lát - Vườn Hoa Thành Phố
 Lưu trú: Khách sạn 2 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.635.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 03 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của quý khách

 
 
 
 
Click Xem Tour
Tour du lịch Đà Lạt - Cồng chiêng Tây Nguyên - Cáp Treo Đồi Robinson - Thác Pongour
 Lưu trú: Khách sạn 2 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.635.000Đ/K

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của quý khách

 
 
 
 
Click Xem Tour
Tour du lịch Đà Lạt - Thác Đantala - KDL Đồi Mộng Mơ - Langbiang - Vườn Hoa Thành Phố
 Lưu trú: Khách sạn 4 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.595.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Ngày khởi hành: Sáng thứ 6 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour
Tour du lịch Đà Lạt những ký ức xưa và nay
  Lưu trú: Khách sạn 2 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.549.000Đ/K

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của quý khách

 
 
 
 
Click Xem Tour
Tour du lịch Đà Lạt - Sân Golf Đồi Cù
  Lưu trú: Khách sạn/ Resort 4 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.625.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của quý khách

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Đà Lạt Khách sạn 2 sao

 Lưu trú:Khách sạn 2 sao 

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.195.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của quý khách

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch nghỉ dưỡng Đà Lạt Khách sạn 4 sao Sammy, Ngọc Lan Hotel

 Lưu trú: Khách sạn 4 sao Sammy, Ngọc Lan Hotel

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.679.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của quý khách

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch nghỉ dưỡng Đà Lạt Khách sạn 3 sao

 Lưu trú: Khách sạn 3 sao

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.435.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của quý khách

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch nghỉ dưỡng Đà Lạt Khách sạn 4 sao River Prince, Shapir Hotel

 Lưu trú: Khách sạn 4 sao River Prince, Shapir Hotel

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.595.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của quý khách

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch nghỉ dưỡng Đà Lạt Resort 4 sao Hòang Anh Gia Lai

 Lưu trú:  Resort 4 sao Hòang Anh Gia Lai

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.595.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Ngày khởi hành: Tùy theo yêu cầu của quý khách

 
 
 
 
Click Xem Tour
Comments