Điểm đón khách lẻ của Công Ty INTOUR

Điểm đón

Địa chỉ

Thời gian

Ghi chú

Cô ty INTOUR

117S Phan Văn Trị, Phường 10, quận Gò Vấp

21h00

Có chỗ gửi xe

Nhà Thờ Đức Bà

Trước cổng Bưu Điện Thành Phố

21h30

Không có chỗ gửi xe

Ngã Tư Hàng Xanh

Cây xăng COmeco

22h00

Không có chỗ gửi xe

Ngã Tư Thủ Đức

Công An Quận 9

22h30

Không có chỗ gửi xe

Comments