Khách sạn tại Huế

Thành phố Huế

Khách sạn Á Đông 1

1 Chu Văn An, Tp. Huế

Tel: (84-54) 824 148/ 849 757

Fax: (84-54) 849 419

Số phòng: 8

Giá (US$): 10-15

 

Khách sạn Á Đông 2

21 Đội Cung, Tp. Huế

Tel: (84-54) 822 765/ 822 766

Fax: (84-54) 849 419

Số phòng: 15

Giá (US$): 15-25

 

Khách sạn ASIA ***

17 Phạm Ngũ Lão, Tp. Huế

Tel: (84-54) 830 283

Fax: (84-54) 828 972

Số phòng: 60

 

Khách sạn Bến Ngự

40 Trần Thúc Nhẫn, Tp. Huế

Tel: (84-54) 828 622

Fax: (84-54) 828 439

Số phòng: 28

Giá (US$): 7-12

 

Khách sạn Bông Sen

116 Mai Thúc Loan, Tp. Huế

Tel: (84-54) 522 443

Fax: (84-54) 527 864

Số phòng: 17

 

Khách sạn Century Riverside Hue ****

49 Lê Lợi, Tp. Huế

Tel: (84-54) 823 390/ 829 303

Fax: (84-54) 823 394/ 827 616

Số phòng: 147

Giá (US$): 75-300

 

Khách sạn Cố Đô (Citadel) **

32 Trường Chinh, Tp. Huế

Tel: (84-54) 826 249

Fax: (84-54) 826 252

Số phòng: 21

Giá (US$): 18-22

 

Khách sạn Đập Đá

80 Lê Lợi, Tp. Huế

Tel: (84-54) 828 240

Fax: (84-54) 823 102

Số phòng: 8

 

Khách sạn Điện Biên

3 Điện Biên Phủ, Tp. Huế

Tel: (84-54) 821 678/ 833 358

Fax: (84-54) 821 676

Số phòng: 22

 

Khách sạn Đống Đa **

15 Lý Thường Kiệt, Tp. Huế

Tel: (84-54) 823 071

Fax: (84-54) 823 204

Số phòng: 40

Giá (US$): 25-75

 

Khách sạn Đông Dương (L' indochine) **

2 Hùng Vương, Tp. Huế

Tel: (84-54) 823 866

Fax: (84-54) 825 910

Số phòng: 70

Giá (US$): 20-75

 

Khách sạn Đồng Lợi

19 Phạm Ngũ Lão, Tp. Huế

Tel: (84-54) 822 296

Fax: (84-54) 826 234

Số phòng: 60

Giá (US$): 10-30

 

Khách sạn Đông Phương

60 Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế

Tel: (84-54) 825 333/ 825 480

Fax: (84-54) 825 480

Số phòng: 31

Giá (US$): 7-12

 

Khách sạn Đông Sơn

6 Nguyễn Khuyến, Tp. Huế

Tel: (84-54) 822 861

Fax: (84-54) 826 949

Số phòng: 20

 

Khách sạn Duy Tân ***

12 Hùng Vương, Tp. Huế

Tel: (84-54) 825 001/ 826 479/826 480/830 291

Fax: (84-54) 826 477

Số phòng: 101

Giá (US$): 25-80

 

Khách sạn Festival Huế ***

15 Lý Thường Kiệt, Tp. Huế

Tel: (84-54) 823 071

Fax: (84-54) 823 204

Số phòng: 86

Giá (US$): 32-132

 

Khách sạn Hoa Hồng 2

1 Phạm Ngũ Lão, Tp. Huế

Tel: (84-54) 826 943

Fax: (84-54) 826 949

Số phòng: 60

Giá (US$): 40-90

 

Khách sạn Hoa Sen

51 Đinh Công Tráng, Tp. Huế

Tel: (84-54) 525 997

Fax: (84-54) 525 996

Số phòng: 10

 

Khách sạn Hoàn Mỹ

44 Đống Đa, Tp. Huế

Tel: (84-54) 821 666

Fax: (84-54) 821 561

Số phòng: 19

Giá (US$): 7-11

 

Khách sạn Hoàng Cung *****

8 Hùng Vương, Tp. Huế

Tel: (84-54) 832 063

Fax: (84-54) 882 244

Số phòng: 192

Giá (US$): 149-689

 

Khách sạn Hoàng Long

50 Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế

Tel: (84-54) 828 235/ 848 493

Fax: (84-54) 823 858

Số phòng: 20

Giá (US$): 6-10

 

Khách sạn Hoàng Ngọc

3 Trương Định, Tp. Huế

Tel: (84-54) 824 785/ 845 996

Số phòng: 20

 

Khách sạn Hưng Đạo

81 Trần Hưng Đạo, Tp. Huế

Tel: (84-54) 523 941

 

Khách sạn Hướng Dương

37 Hai Bà Trưng, Tp. Huế

Tel: (84-54) 821 550

Fax: (84-54) 848 580

Số phòng: 20

Giá (US$): 6-20

 

Khách sạn Hương Giang ****

51 Lê Lợi, Tp. Huế

Tel: (84-54) 822 122

Fax: (84-54) 823 102

Số phòng: 160

Giá (US$): 100-300

 

Khách sạn Huy Hoàng

14 Nguyễn Trường Tộ, Tp. Huế

Tel: (84-54) 823 635

Fax: (84-54) 823 858

Số phòng: 14

Giá (US$): 7-12

 

Khách sạn Khải Hoàn

29 Bà Triệu, Tp. Huế

Tel: (84-54) 826 723

Fax: (84-54) 826 721

Số phòng: 30

 

Khách sạn Khang Quang

29B Nguyễn Huệ, Tp. Huế

Tel: (84-54) 824 424

 

Khách sạn Kinh Đô

1 Nguyễn Thái Học, Tp. Huế

Tel: (84-54) 823 566

Fax: (84-54) 821 190

Số phòng: 50

 

Khách sạn Kỳ Lân

86 Lê Lợi, Tp. Huế

Tel: (84-54) 826 556

Fax: (84-54) 822 705

Số phòng: 20

 

Khách sạn L’Indochine

3 Hùng Vương, Tp. Huế

Tel: (84-54) 826 070/ 826 071

Fax: (84-54) 826 074

Số phòng: 12

 

Khách sạn La Residence Hotel & Spa ****

5 Lê Lợi, Tp. Huế

Tel: (84-54) 837 475

Fax: (84-54) 837 476

Số phòng: 122

 

Khách sạn Lê Lợi **

2 Lê Lợi, Tp. Huế

Tel: (84-54) 822 153/824 668

Fax: (84-54) 824 527

Số phòng: 160

Giá (US$): 15-40

 

Khách sạn Minh Trang

27 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Huế

Tel: (84-54) 828 148/ 821 344

Fax: (84-54) 823 324

Số phòng: 22

 

Khách sạn Nam Giao

3 Điện Biên Phủ, Tp. Huế

Tel: (84-54) 822 140/ 825 736

Fax: (84-54) 825 735

Số phòng: 14

 

Khách sạn Nguyễn Huệ

100 Nguyễn Huệ, Tp. Huế

Tel: (84-54) 833 133/ 833 643

Fax: (84-54) 833 742

Số phòng: 34

Giá (US$): 20-40

 

Khách sạn Nữ Hoàng

292 Nguyễn Sinh Cung, Tp. Huế

Tel: (84-54) 824 721

 

Khách sạn Phú Thịnh

243 Lê Duẩn, Tp. Huế

Tel: (84-54) 528 155

Số phòng: 11

 

Khách sạn Phú Xuân

9 Ngô Quyền, Tp. Huế

Tel: (84-54) 823 278/ 846 361

Fax: (84-54) 828 372

Số phòng: 65

Giá (US$): 15-30

 

Khách sạn Phượng Hoàng *

66/3 Lê Lợi, Tp. Huế

Tel: (84-54) 826 736

Fax: (84-54) 828 999

Số phòng: 27

Giá (US$): 8-20

 

Khách sạn Sài Gòn

22B Hùng Vương, Tp. Huế

Tel: (84-54) 821 007

Fax: (84-54) 821 009

Số phòng: 20

Giá (US$): 7-10

 

Khách sạn Saigon Morin ****

30 Lê Lợi, Tp. Huế

Tel: (84-54) 823 526

Fax: (84-54) 825 155

Số phòng: 180

Giá (US$): 100-500

 

Khách sạn Sông Hương

79-86 Nguyễn Sinh Cung, Tp. Huế

Tel: (84-54) 825 805/ 823 675/ 824 058/ 827996

Fax: (84-54) 825 796

Số phòng: 102

Giá (US$): 12-28

 

Khách sạn Sports

15 Phạm Ngũ Lão, Tp. Huế

Tel: (84-54) 828 096/ 830559

Fax: (84-54) 830 199

 

Khách sạn Sunrise 1 ( Bình Minh 1)

36(12) Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế

Tel: (84-54) 825 526

Fax: (84-54) 828 362

Số phòng: 40

Giá (US$): 10-30

 

Khách sạn Sunrise 2 ( Bình Minh 2)

45(16) Bến Nghé, Tp. Huế

Tel: (84-54) 849 007

Fax: (84-54) 828 362

Số phòng: 15

Giá (US$): 8-25

 

Khách sạn Thái Bình *

10/9 Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế

Tel: (84-54) 828 058

Fax: (84-54) 832 867/827 560

Số phòng: 40

Giá (US$): 7-15

 

Khách sạn Thái Bình 2

2 Lương Thế Vinh, Tp. Huế

Tel: (84-54) 827 561/827 563

Fax: (84-54) 827 560

Số phòng: 30

Giá (US$): 15-40

 

Khách sạn Thái Ý

10 Phạm Văn Đồng, Tp. Huế

Tel: (84-54) 897 372

Fax: (84-54) 897 373

Số phòng: 16

Giá (US$): 10-14

 

Khách sạn Thắng Lợi

20 Nguyễn Huệ, Tp. Huế

Tel: (84-54) 823 079

Fax: (84-54) 821 490

Số phòng: 35

 

Khách sạn Thăng Long *

18 Hùng Vương, Tp. Huế

Tel: (84-54) 826 462/ 826 463

Fax: (84-54) 826 464

Số phòng: 20

Giá (US$): 7-20

 

Khách sạn Thanh Bình

96B Nguyễn Sinh Cung, Tp. Huế

Tel: (84-54) 822 955

Fax: (84-54) 849 448

Số phòng: 24

 

Khách sạn Thanh Lịch **

33 Hai Bà Trưng, Tp. Huế

Tel: (84-54) 825 973/ 825 975

Fax: (84-54) 825 972

Số phòng: 40

Giá (US$): 30-35

 

Khách sạn Thành Lợi

11 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Huế

Tel: (84-54) 524 803

Fax: (84-54) 525 344

Số phòng: 20

Giá (US$): 6-15

 

Khách sạn Thành Nội **

57 Đặng Dung, Tp. Huế

Tel: (84-54) 522 478

Fax: (84-54) 527 210

Số phòng: 50

Giá (US$): 17-30

 

Khách sạn Thanh Tân

12 Nguyễn Văn Cừ, Tp. Huế

Tel: (84-54) 824 146

Fax: (84-54) 826 015

 

Khách sạn Thiên Đường

47 Nguyễn Thái Học, Tp. Huế

Tel: (84-54) 825 976

Fax: (84-54) 828 233

Số phòng: 17

Giá (US$): 6-7

 

Khách sạn Thôn Vỹ

205-209 Nguyễn Sinh Cung

Tel: (84-54) 821 149

Số phòng: 40

 

Khách sạn Thuận Hoá ***

7 Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế

Tel: (84-54) 822 553/ 823 340

Fax: (84-54) 822 470

Số phòng: 100

Giá (US$): 25-40

 

Khách sạn Thượng Tứ

22 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Huế

Tel: (84-54) 528 380

Fax: (84-54) 528 783

Số phòng: 12

 

Khách sạn Tràng Tiền

46A Lê Lợi, Tp. Huế

Tel: (84-54) 822 128/ 823 128

Fax: (84-54) 826 772

Số phòng: 40

Giá (US$): 8-20

 

Khách sạn Trường Tiền

8 Hùng Vương, Tp. Huế

Tel: (84-54) 823 127

Fax: (84-54) 847 225

 

Khách sạn Vĩ Dạ Riverside **

47 Nguyễn Sinh Cung, Tp. Huế

Tel: (84-54) 826 145/ 826 146

Fax: (84-54) 826 147

Số phòng: 44

Giá (US$): 30-90

 

Khu du lịch Làng Pilgrimage

130 Minh Mạng, Tp. Huế

Tel: (84-54) 885 461

Fax: (84-54) 887 057

Số phòng: 50

Giá (US$): 69-169

 

Làng du lịch Festival

11 Trần Cao Vân, Tp. Huế

Tel: (84-54) 848 585

Fax: (84-54) 833 070

Số phòng: 30

Giá (US$): 15-20

 

Nhà khách Điện Lực

101A Phan Đình Phùng, Tp. Huế

Tel: (84-54) 823 510

 

Nhà khách Liên đoàn Lao động

2 Đống Đa, Tp. Huế

Tel: (84-54) 826 264

 

Nhà khách Liên đoàn lao động Tp. Huế

13 Lý Thường Kiệt, Tp. Huế

Tel: (84-54) 846 341

 

Nhà khách Ngân hàng Nông Nghiệp

5 Hà Nội, Tp. Huế

Tel: (84-54) 824 491

 

Nhà khách Nguyễn Đình Chiểu

1 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Huế

Tel: (84-54) 822 598

 

Nhà khách Nhà văn hóa Lao Động

78A Nguyễn Huệ, Tp. Huế

Tel: (84-54) 823 803

 

Khu vực khác

Khu du lịch Lăng Cô

Bãi biển Lăng Cô, huyện Phú Lộc

Tel: (84-54) 873 555

Fax: (84-54) 873 504

Số phòng: 76

Giá (US$): 60-240

 

Khách sạn Tân Mỹ

Thuận An, huyện Phú Vang

Tel: (84-54) 866 033

Fax: (84-54) 821 426

Số phòng: 12

 

Khu du lịch Abalone

Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang

Tel: (84-54) 856 967

Fax: (84-54) 866 033

Số phòng: 77

Giá (US$): 130-250

 

Khu du lịch My An Onsen Spa & Resort

Mỹ An, Phú Dương, huyện Phú Vang

Tel: (84-54) 869 704

Fax: (84-54) 823 102

Số phòng: 12

Giá (US$): 25-40

 

Khách sạn Morin-Bạch Mã, Biệt thự Cẩm Tú

Vườn quốc gia Bạch Mã

Tel: (84-54) 871 199 / 871 802

Fax: (84-54) 871 177

Số phòng: 20

Giá (US$): 15-30


Comments