Tour Ha Long

CHÙM TOUR MIỀN BẮC - DU LỊCH INTOUR

 

Tour du lịch Hà Nội - Hạ Long (02 ngày 1 đêm)
 Lưu trú: khách sạn 3*

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 1.650.000Đ/K

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Ngày khởi hành: sáng 11/02/2013 - Mùng 2 tết

 
 
 
 
Click Xem Tour

 

Tour du lịch Hà Nội - Lào Cai - Sapa (4 ngày 3 đêm) Lưu trú: Khách sạn 3*

Phương tiện: Đi về bằng tàu lửa

Giá tour: 3.998.000Đ/K

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Ngày khởi hành: Sáng thứ 2 và thứ 6 hàng tuần 

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Hà Nội - Hạ Long - Cát Bà (3 ngày 2 đêm)

 Lưu trú: Khách sạn 3* 

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 2.250.000Đ/K

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Ngày khởi hành: Sáng thứ 2 và thứ 7 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu - Yên Tử (3 ngày 2 đêm)

 Lưu trú: Khách sạn 3*

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 2.560.000Đ/K

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Ngày khởi hành: Sáng thứ 7 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu - Yên Tử (4 ngày 3 đêm)

  Lưu trú: Khách sạn 3*

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 2.898.000Đ/K

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Ngày khởi hành: Sáng thứ 7 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Ninh Bình - Yên Tử - Hà Nội - Chùa Hương (5 ngày 4 đêm)

 Lưu trú: Khách sạn 3*

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 4.398.000Đ/K

Thời gian: 05 ngày 04 đêm

Ngày khởi hành: Sáng thứ 5 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Hạ Long - Tuần Châu - Yên Tử - Hà Nội - Chùa Hương (5 ngày 4 đêm)

  Lưu trú: Khách sạn 3*

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 4.198.000Đ/K

Thời gian: 05 ngày 04 đêm

Ngày khởi hành: Sáng thứ 7 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Yên Tử - Sapa (6 ngày 5 đêm)

 Lưu trú: Khách sạn 3*

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 5.698.000Đ/K

Thời gian: 06 ngày 05 đêm

Ngày khởi hành: Sáng thứ 5 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Hạ Long - Tuần Châu - Yên Tử - Hà Nội - Sapa (6 ngày 5 đêm)
 Lưu trú: Khách sạn 3*

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 5.448.000 VNĐ/K

Thời gian: 06 ngày 05 đêm

Ngày khởi hành: Sáng thứ 5 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour

 


Tour du lịch Hà Nội Ninh Bình - Hạ Long - Yên Tử (3 ngày 2 đêm)

 Lưu trú: Khách sạn 3*

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 2.798.000 VNĐ/K

Thời gian: 06 ngày 05 đêm

Ngày khởi hành: Sáng thứ 5 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Hà Nội - Tam Cốc - Bái Đính - Hạ Long - Tuần Châu - Yên Tử

 Lưu trú: Khách sạn 3*

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 3.268.000Đ/K

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Ngày khởi hành: Sáng thứ 2 và thứ 7 hàng tuần 

 
 
 
 
Click Xem Tour

Tour du lịch Hà Nội - Hạ Long - Sapa (6 ngày 5 đêm)

DL INTOUR

 Lưu trú: Khách sạn/ Resort

Phương tiện: Đi về bằng xe ô tô

Giá tour: 5.595.000Đ/K

Thời gian: 06 ngày 05 đêm

Ngày khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

 
 
 
 
Click Xem Tour
Comments