quảng cáo

vé xe tết 2013, ve xe tet 2013, xe tết 2013, xe tết 2013

Vé xe Tết về Huế 2013 (Qúy Tỵ)

Điểm bán Vé xe tết 2013
Phương tiện: Xe 45 Chỗ
Chất Lượng: Xe Máy Lạnh, Kính liền, ghế bật, Tivi LCD,....
Giá tour: 790,000 VNĐ
liên hệ: 0987 609 818 ( Mr. Cường)

Vé xe Tết Về Quãng Ngãi 2013 (Qúy Tỵ)

Điểm bán Vé xe tết 2013
Phương tiện: Xe 45 Chỗ
Chất Lượng: Xe Máy Lạnh, Kính liền, ghế bật, Tivi LCD,....
Giá tour: 640,000 VNĐ
liên hệ: 0987 609 818 ( Mr. Cường)

Vé xe Tết 2013 (Qúy Tỵ)

Điểm bán Vé xe tết 2013
Phương tiện: Xe 45 Chỗ
Chất Lượng: Xe Máy Lạnh, Kính liền, ghế bật, Tivi LCD,....
Giá tour: 550,000 VNĐ
liên hệ: 0987 609 818 ( Mr. Cường)

Vé xe Tết Về Bình Định 2013 (Qúy Tỵ)

Điểm bán Vé xe tết 2013
Phương tiện: Xe 45 Chỗ
Chất Lượng: Xe Máy Lạnh, Kính liền, ghế bật, Tivi LCD,....
Giá tour: 620,000 VNĐ
liên hệ: 0987 609 818 ( Mr. Cường)

Vé xe Tết Về Đà Nẵng 2013 (Qúy Tỵ)

Điểm bán Vé xe tết 2013
Phương tiện: Xe 45 Chỗ
Chất Lượng: Xe Máy Lạnh, Kính liền, ghế bật, Tivi LCD,....
Giá tour: 720,000 VNĐ
liên hệ: 0987 609 818 ( Mr. Cường)

Vé xe Tết Về Hà Tỉnh 2013 (Qúy Tỵ)

Điểm bán Vé xe tết 2013
Phương tiện: Xe 45 Chỗ
Chất Lượng: Xe Máy Lạnh, Kính liền, ghế bật, Tivi LCD,....
Giá tour: 960,000 VNĐ
liên hệ: 0987 609 818 ( Mr. Cường)

Vé xe Tết Về Vinh 2013 (Qúy Tỵ)

Điểm bán Vé xe tết 2013
Phương tiện: Xe 45 Chỗ
Chất Lượng: Xe Máy Lạnh, Kính liền, ghế bật, Tivi LCD,....
Giá tour: 990,000 VNĐ
liên hệ: 0987 609 818 ( Mr. Cường)

Vé xe Tết Về Thanh Hóa 2013 (Qúy Tỵ)

Điểm bán Vé xe tết 2013
Phương tiện: Xe 45 Chỗ
Chất Lượng: Xe Máy Lạnh, Kính liền, ghế bật, Tivi LCD,....
Giá tour: 1.120,000 VNĐ
liên hệ: 0987 609 818 ( Mr. Cường)

Vé xe Tết Về Hà Nội 2013 (Qúy Tỵ)

Điểm bán Vé xe tết 2013
Phương tiện: Xe 45 Chỗ
Chất Lượng: Xe Máy Lạnh, Kính liền, ghế bật, Tivi LCD,....
Giá tour: 1.360,000 VNĐ
liên hệ: 0987 609 818 ( Mr. Cường)
Comments